Zavišų rūmai

Klasicistinio fasado Zavišų rūmai nuo XVI a. pabaigos iki XVIII a. vidurio priklausė Zavišų giminei. Iki 1747 metų, į Dominikonų gatvę atgręžtą rūmų dalį, valdė Zavišų giminė, kuomet Naugardo vaivados Mikalojaus Faustino Radvilos (1688-1746) žmona Barbora Zavišaitė-Radvilienė (1690-1762), vėliau, po savo vyro mirties, pardavė jį Trakų vaivadijos iždininkui Turčinskiui.

Antrasis rūmų korpusas buvo atgręžtas į Stiklių gatvę. Manoma, kad jis buvo pastatytas XVII a. viduryje. 1748 m. ši pastato dalis itin nukentėjo kilus gaisrui, žinoma, jog šią dalį įsigijo Vilniaus vyskupas Mykolas Jonas Zienkovičius (1670-1762), jam mirus ją paveldėjo jo brolis Andrius.

Panašią į dabartinę išvaizdą pastatas įgijo XVIII a. pabaigoje. Dominikonų g. fasadas įgavo klasicistinius bruožus, buvo užstatytas kiemas, atstatytas sudegęs rūmų korpusas. XIX a. antrojoje pusėje iškilo trečiasis pastato aukštas.

Adresas: Dominikonų g. 13