Sapiegų rūmai Antakalnyje

1692 m. kalvotame Antakalnyje Kazimiero Jono Sapiegos pastangomis buvo pastatyti vieni iš įspūdingiausių to laikmečio rūmai, pastatyti laikantis visų to meto baroko architektūros principus. Neslėpdamas savo ambicijų tapti Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, Kazimieras Jonas Sapiega šiuos barokinius rūmus statė, norėdamas pademonstruoti kitiems savo ir jo giminės tinkamumą tokioms pareigoms.

Šie rūmai nebuvo pirmasis statinys šioje vietoje. Jau XVII a. čia stovėjo Vilniaus pilininkui P. Nonhartui priklausęs pastatas. Vėliau čia stovėjusi rezidencija priklausė kitoms LDK didikų giminėms: Naruševičiams, Tiškevičiams, Pacams.

Rūmai buvo dviejų aukštų (vietomis trijų), simetriškų formų fasado, pagrindinis rūmų fasado akcentas – pusapvalis frontonas. Rūmų vidus buvo gausiai dekoruotas įmantriais stiko lipdiniais.

Po 1700 m. Sapiegoms nesėkmingai pasibaigusio Valkininkų mūšio – rūmai buvo nusiaubti. Rūmai iki XVIII a. pabaigos buvo Sapiegų rankose, vėliau jie buvo parduoti Kozakovskių giminei. 1808 m. rūmus įsigijo caro valdžia, juose buvo įkurta karo ligoninė.

Adresas: L. Sapiegos g. 13