Sluškų rūmai

Sluškų rūmų vietoje jau nuo pat XVI a. didikų giminės statydinosi savo rezidencijas. Nuo XVI a. pabaigos rūmus šioje vietoje buvo pasistatydinę Kiškos, kurie XVII a. viduryje pateko į Pacų giminės rankas.
1690 m. Pacai pardavė rūmus už 10 000 auksinų Polocko vaivadai Dominykui Mykolui Sluškai (1655-1713), kuris Pacų rūmus nugriovė ir iki 1700 m. pasistatė naujus rūmus, kiek arčiau Neries kranto. Rūmų fasade buvo pritvirtina marmuro lenta su užrašu: „Kalnus nustūmiau, Neries verpetus nuraminau, kaip gaivalų nugalėtojas iškilau virš kalvų ir viršūnių, nesiremdamas į jas, tapau ramybės prieglobsčiu ir pirmuoju Antakalnio paminklu. Įžengęs į šiuos rūmus, svečias tepalieka pareigybių togą ir savo karinius ženklus – jį čia nuramins taikos deivė ir globos mėnulio bičiulystė.”. Vėliau rūmų savininkai keitėsi – juos valdė Potockiai, Puzinai, pijorų vienuliai ir Oginskiai.

Ilgai buvo manyta, kad 1705 m. Petras I savo mėnesio trukmės viešnagės Vilniuje metu buvęs apsistojęs Sluškų rūmuose Antakalnyje. Visgi labiausiai tikėtina, kad Sluškų rūmuose buvo įkurdintas kariuomenės štabas.
Daugiau apie Petro I viešnagę Vilniuje galite sužinoti paspaudę šią nuorodą.
Adresas: Kosciuškos g. 10