Pociejų rūmai

Dabartinėje Pociejų rūmų vietoje XVI a. stovėjo du atskiri namai, kurie XVII a. pradžioje buvo apjungti vieno savininko. 1612 m. šį namą pardavė Eustachijus Valavičius auksakaliui Mykolui Bretšneideriui. Žinoma, jog XVII a. antrojoje pusėje šis namas priklausė Vainų giminei, o amžiaus pabaigoje buvo pradėti vadinti rūmais.

XVIII a. pradžioje rūmus paveldėjo Teresė Vainaitė-Bžostovskienė, kuri, anksti tapusi našle, 1720 m. ištekėjo už Trakų vaivados Aleksandro Pociejaus (1698-1770). XVIII a. rūmai keletą kartų buvo rekonstruoti ir praplėsti. XIX a. pastatas perėjo į Umianovskių giminės rankas.

Adresas: Dominikonų g. 11