L. Gucevičiaus skveras

Seniau L. Gucevičiaus skvero ir Prezidentūros sodo erdvė atrodė gerokai kitaip negu dabar. Dabartinio L. Gucevičiaus skvero vietoje plytėjo mažos kapinaitės. Žinoma, jog XVI a. pradžioje čia stovėjo kolona su Nukryžiuotojo atvaizdu. 1543 m. Vilniaus vyskupas Paulius Alšėniškis ten pastatė Šv. Kryžiaus koplyčią. Vyskupo Eustachijaus Valavičiaus laikais (1616–1630) čia iškilo špitolė, skirta kunigų emeritų slaugai, o 1635 m. vyskupas Abraomas Vaina prie Šv. Kryžiaus koplyčios įkurdino bonifratrų vienuolius.

1651 m. pavasarį bonifratrai turėjo gerokai nustebti išvydę, jog šalia jų vienuolyno buvusiose kapinėse kastuvais darbuojasi pranciškonai, ieškantys Gedimino ir Algirdo valdymo laikais Vilniuje nužudytų pranciškonų šventųjų kankinių palaikų.

Daugiau apie pirmuosius archeologus Vilniuje sužinosite paspaudę šią nuorodą.