Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Bausmės kariuomenėje
Totorių įsikūrimas LDK
Tautinis blogio herojus – mitai apie Vladislovą Viktoriną Sicinskį (Čičinską)
Kaip Vladislovas IV iš savo žmonos paskolą ėmė
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Valstiečių gyvenimai pagal apklausas Vilniaus pilies kalėjime
Senieji Vilniaus vaistininkai XVI–XVII a. pr.
Senieji Vilniaus vaistininkai XVI–XVII a. pr.
Medicina, sveikata / XVI vidurio - XVII a.
Miestietijos stalo indai ir įrankiai
XVI a. LDK didikės dvaras
Pagrobta ar nupirkta? Prekybinės plombos ir „svetimi“ daiktai
Užmirštas karalius
Užmirštas karalius
Valstybė ir politika / XIII-XIV a.
Motiejus Dominykas Dogelis – mokyklų reformatorius ir pirmasis Lietuvos istorinių šaltinių leidėjas
„Pakrantės vamzdis“. Lietuvos vardo aiškinimai senovėje
Valdovas katalikas – stačiatikių cerkvių globėjas
Ką sėdavo ir pjaudavo žemdirbiai XIII–XIV amžiuje
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Vilniaus miestiečių papuošalai ir kitos brangenybės XVII–XVIII a. I p.
„Kai mus valdė moterys“  Moterys politiniame LDK gyvenime XVIII a.
„Kai mus valdė moterys“ Moterys politiniame LDK gyvenime XVIII a.
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Vaikų auklėjimas XVI–XVII amžiuje
Vaikų auklėjimas XVI–XVII amžiuje
Kasdienybė / XVI vidurio - XVII a.
Kuo sirgo žmonės XVII–XVIII amžiuje?
Ne šventieji puodus lipdo
Vaistai, jų gamybos ir vartojimo ypatybės
Abiejų Tautų Respublikos ir Saksonijos unija
Kada ir kaip žydai įsikūrė LDK?
Pilys – gynybinės sistemos
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Kūryba / XV-XVI a.
Kanceliarijos atsiradimas ir svetimšaliai raštininkai
LDK  kraštovaizdis: miškai, pelkės, ežerai
LDK kraštovaizdis: miškai, pelkės, ežerai
Kasdienybė / XV-XVI a.
Aukso monetos – valstybės ir valdovo pažiba
Jonas Kristupas Glaubicas ir Vilniaus baroko mokyklos fenomenas
Antanas Tyzenhauzas ir manufaktūros
Kaip nekrikščionys karaimai gyveno pagal krikščionišką miesto teisę
„Visagaliai“ balveriai
Pirmasis Lietuvos Statutas – LDK bajorų Konstitucija
PAŠTAS
Lietuvių raiteliai
Lietuvių raiteliai
Karyba / XIII-XIV a.
Puškoriai
Smolensko sukilimas 1440 m.: valstybės integralumo linkme
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje