Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Tautinis blogio herojus – mitai apie Vladislovą Viktoriną Sicinskį (Čičinską)
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Apšvietos publicistika
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
Vaikų auklėjimas XVI–XVII amžiuje
Vaikų auklėjimas XVI–XVII amžiuje
Kasdienybė / XVI vidurio - XVII a.
Berekas Joselewiczius – pirmasis žydas karininkas
1791 m. gegužės 3 d. konstitucija, arba „Valdymo įstatymas“
Kieminėjimas ir pasėdžiai
Žydų kaltinimas Šv. Komunijos niekinimu
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Karalių motina ir senelė: Sofija Alšėniškė
Naujųjų miestų simboliai
Ritualinės krikščionio žmogžudystės mitas
Sunkiausias lietuvių laimikis, arba Kaip Plocko katedros bronzinės durys atsidūrė Naugarde
Algirdas – „stačiatikis“
Algirdas – „stačiatikis“
Mitai / XIII-XIV a.
Prekyba vynu
Bičiuliai ir bičiulystė: apie bičių ir žmonių sugyvenimą XV–XVI a.
Katalikiška Apšvieta: naujos mokymo šakos
Antakalnio Jėzus Nazarietis – įstabi ispaniško baroko apraiška
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Petro Roizijaus kova su amžininkų ydomis ir prietarais
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Valstybė ir politika / XVII vidurio - XVIII a.
Karštos žinios iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro – šnipai Maskvos valdovų tarnyboje
Karštos žinios iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro – šnipai Maskvos valdovų tarnyboje
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Lietuvių ginkluotė: skydas, ietis, kalavijas, arbaletas
Oligarchai Kęsgailos, arba Kaip Žemaitija vos netapo Kražių grafyste
Sankrovos teisė – prekybinės konkurencijos suvaldymo įrankis
Vargondirbystės menas baroko Lietuvoje: tarp istorijos realijų ir vaizdingų legendų
Parapinės bažnyčios: ilgas kelias iki Dievo namų
Legenda apie judaizmą priėmusį grafą Valentiną Potockį
LDK monetų simbolika: religija, valdovas, valstybė
LDK monetų simbolika: religija, valdovas, valstybė
Ženklai, simboliai / XV-XVI a.
Dailininko statuso kaita: nuo amatininko iki menininko
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai / XV-XVI a.
Henrikas Valua – pabėgęs valdovas
Miestiečiai ir miestelėnai
XVIII a. rankraštinės knygos mįslės
Kaip Vladislovas IV iš savo žmonos paskolą ėmė
Kalėjimai Vilniuje: vieni nuteistieji šalo ir badavo, kiti linksminosi
Diplomatiniai dovanojimai LDK ir Maskvos valstybės diplomatinėje praktikoje
Diplomatiniai dovanojimai LDK ir Maskvos valstybės diplomatinėje praktikoje
Valstybė ir politika / XV-XVI a.