Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Užmirštas karalius
Užmirštas karalius
Valstybė ir politika / XIII-XIV a.
Vilniečių namai XVII a. vid. – XVIII a.
Girtuokliavimas
Didikų europietiško identiteto ženklai XVI amžiuje
Tomašas Makovskis (1575–1630) – žymiausias XVII a. pradžios graveris LDK
Turgavietė ir turgus
Puotos: viešo vartojimo spindesys
Seniausia rašymo priemonė Lietuvoje: stiliai iš Kernavės
Pono (dominijos) teismas: ponas – teisėjas savo byloje
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Kokios ligos kamavo kernaviškius XIV amžiuje?
Reformatorius A. Tyzenhauzas – jo manufaktūros ir miestai
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Karalių motina ir senelė: Sofija Alšėniškė
Astronomija, arba Kas tyrinėjo dangaus kūnus, atsigulęs ant žemės?
Paulius Daumantas-Siesickis ir jo dienoraštis
Alaus gamyba: trumpas pasakojimas apie dar vieną lietuvių europėjimo kelią
Valdovo teismas
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Karyba / XVI vidurio - XVII a.
Kaip advokatai studijavo teisę?
Lietuvos metraščiai
Pagrobta ar nupirkta? Prekybinės plombos ir „svetimi“ daiktai
LDK visuomenės pakantumo klausimas: žydų patirtis
Namų karas 1734–1736 m. Stanislovo Vitanovskio korespondencijoje
Kaip Vladislovas IV iš savo žmonos paskolą ėmė
LDK regioninės privilegijos: regioninės pilietybės įteisinimas
Kuo sirgo žmonės XVII–XVIII amžiuje?
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Bastūnas Aleksandras Karolis Kurcijus
Jeronimas Florijonas Radvila: mecenatas ar tironas?
Grūdinių kultūrų produktų kainos Vilniuje XVIII a. II p.
Idealusis Lietuvos kraštovaizdis: žvilgsnis į metraščius
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Žydų įvaizdis XVIII a. spaudoje
„Cezaris šiandien nieko nereiškia – pinigai dabar yra viskas“: kredito sistemos formavimasis Lietuvoje
Bausmės kariuomenėje
Atgimė dingęs paveldas
Atgimė dingęs paveldas
Ženklai, simboliai / XVII vidurio - XVIII a.
Sunkiausias lietuvių laimikis, arba Kaip Plocko katedros bronzinės durys atsidūrė Naugarde
Didysis kunigaikštis ir tėvonis – valdovas viduramžių Lietuvoje