Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Kernavės Perkūnas – bažnytinės žvakidės koja
Kada ir kaip žydai įsikūrė LDK?
Lietuvių raiteliai
Lietuvių raiteliai
Karyba / XIII-XIV a.
Senieji Vilniaus vaistininkai XVI–XVII a. pr.
Senieji Vilniaus vaistininkai XVI–XVII a. pr.
Medicina, sveikata / XVI vidurio - XVII a.
Gyvulių ūkis
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Vaznys ir kiti teismo pareigūnai
LDK monetų kalyklos – valstybės suverenumo atspindys
Ketverių metų seimas (1788–1792)
Kaip praradome ir atgavome Vilnių „Tvano“ metu
Kunigaikštystė be miestų – LDK didikų Radvilų Dubingių valda
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Samdomos kariuomenės atsiradimas
Pirmosios apkaltos. Kodėl  iš pareigų šalinti teismo raštininkai ir advokatai?
Pirmosios apkaltos. Kodėl iš pareigų šalinti teismo raštininkai ir advokatai?
Teisė, teisingumas / XVII vidurio - XVIII a.
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Barokiniai fejerverkai – „ugnies dramos“ su politiniu turiniu
Bajorystės įrodymo procedūra
Moterys genealoginėje atmintyje
Lietuvos Vaadas – aukščiausia LDK žydų savivaldos institucija
Magiškos gydymo priemonės
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Asmenybės / XVII vidurio - XVIII a.
Motiejus Dominykas Dogelis – mokyklų reformatorius ir pirmasis Lietuvos istorinių šaltinių leidėjas
Kokiems dievams meldėsi kernaviškiai XIV amžiuje?
Valdovo teismas
Mikalojus Radvila Rudasis – didikas, nepasirašęs 1569 m. Liublino unijos
Mėlynųjų Vandenų mūšis
Mėlynųjų Vandenų mūšis
Mitai / XIII-XIV a.
Kur Morta Mindaugienė matė beždžiones: gamtinė aplinka
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Durbės mūšis
Valstybinė kovos su skurdu politika
Tarnybininkai (tarnybiniai bajorai): tarp karjeros ir išgyvenimo
Amatininko troba
Moters asmens sauga LDK – senųjų papročių ir modernios teisės sankirtos išraiška
Kai moterys valdė vyrus... Vilniečiai liuteronai XVII a. I p. jėzuitų satyrose
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Dvasinis gyvenimas, religija / XVII vidurio - XVIII a.
Rygos, Karaliaučiaus ir Gdansko vaidmuo LDK prekyboje
Ne šventieji puodus lipdo
Klimatas
Dvi burgundų riterio kelionės per LDK
Amatininko kiemas