Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Chirurginės intervencijos kaukolėse
XVI a. Lietuvos Romeo ir Džuljeta: Jurgio Astiko ir Onos Chreptavičiūtės meilės istorija
Kada ir kaip žydai įsikūrė LDK?
Judaizuojančių stačiatikių erezija
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Kūryba / XV-XVI a.
Linksmintojai Vytauto dvare: muzikantai, neūžaugos, juokdariai
Aušros Vartų Švč. Gailestingumo Motinos paveikslas
Svečių (pirklių) namai Vilniuje
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Dvasinis gyvenimas, religija / XVII vidurio - XVIII a.
Stepono Batoro pergalės ir mirtis
Vieno XVIII a. dailės kūrinio užsakymo sutarties istorija
„Miškų ir pelkių kraštas“. Lietuvos įvaizdis Europoje
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Augusto III vardinės Vilniuje: šventės be valdovo
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
LDK monetų kalyklos – valstybės suverenumo atspindys
Valstybinė kovos su skurdu politika
Apšvietos klebonas
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Hipocentauras: demoniška prigimtis ir šlovės ženklas
Teismai. Leonas Sapiega: „Būkime teisės vergai, kad galėtume naudotis laisvėmis.“
Amatininko troba
Klimatas
Neįvykusi Vytauto karūnacija ir bergždžios karūnos paieškos
Miestų pertvarka
Miestų pertvarka
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Mokslas, technologijos / XVII vidurio - XVIII a.
Apie duoną kasdienę, batvinius ir šaltibarščius arba kunigaikščio Povilo Alšėniškio stalas 1538–1539 m.
Apie duoną kasdienę, batvinius ir šaltibarščius arba kunigaikščio Povilo Alšėniškio stalas 1538–1539 m.
Kasdienybė / XV-XVI a.
Sovijaus mitas
Sovijaus mitas
Mitai / XIII-XIV a.
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
Karalių motina ir senelė: Sofija Alšėniškė
Kada Lietuvoje atsirado bulvės?
Teismų administracinė reforma
LDK regioninės privilegijos: regioninės pilietybės įteisinimas
„Jis yra labai keistas ponas“, arba Kas nužudė Žygimantą Kęstutaitį?
Karaimas Izaokas ben Abraomas Trakiškis – krikščionybės kritikas
Astronomija, arba Kas tyrinėjo dangaus kūnus, atsigulęs ant žemės?
Dinastijos ženklas – Vytis
Krėva – reikšmingų įvykių vieta