Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Špitolininkai, arba Ką gydė ir globojo špitolėse?
Aukso amžiaus laisvių ir teisių mitas
Privatus mokslininkas Vilniaus burmistras Aleksandras Bražycas († 1696)
Tadas Kosciuška – sukilėlis ir bastūnas
Kaip nekrikščionys karaimai gyveno pagal krikščionišką miesto teisę
Ritualinės krikščionio žmogžudystės mitas
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – viduramžių imperija?
Anglų pirklių uostas Lietuvoje: Šventoji XVII a. II pusėje
Vilnius 1636 metais
„Lyg žydiško veido...“ Paieškomų asmenų apibūdinimai XVIII a. spaudoje
M. Stryjkovskis prieš A. Gvanjinį: pirmoji plagiato „byla“ Lietuvoje
M. Stryjkovskis prieš A. Gvanjinį: pirmoji plagiato „byla“ Lietuvoje
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Trirankis šv. Kazimieras – lelijų paslaptis
Žmonių ūgis XVII–XVIII amžiuje
Paulius Daumantas-Siesickis ir jo dienoraštis
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai / XV-XVI a.
Valdovo sekretorius, Vilniaus vaitas, pirmasis Lietuvos istorikas – Augustinas Rotundas Meleskis (apie 1520–1582)
Moterų švietimas ir patriotinis ugdymas Apšvietos epochoje
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
Turto simboliai – raktai ir spynos
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Smuklės – Lietuvos miestelių ūkio variklis XV–XVI a. viduryje
Vytautas – įkurdintojas ir priešus triuškinantis karalius
XVI a. Lietuvos Romeo ir Džuljeta: Jurgio Astiko ir Onos Chreptavičiūtės meilės istorija
Kaimynai: lietuviškų žodžių pergalės
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Namų karas 1734–1736 m. Stanislovo Vitanovskio korespondencijoje
Kokiomis kalbomis kalbėjo ir rašė LDK nekrikščioniškos bendruomenės?
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Valstybė ir politika / XVII vidurio - XVIII a.
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Kuo sirgo žmonės XVII–XVIII amžiuje?
Degradavusio bajoro gyvenimo būdas
Bankai ir palūkanavimas: skolinimosi papročiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Ona Paulina Sapiegaitė-Jablonovska (1728–1800)
Smurtas šeimoje ir tarp giminaičių
Neįvykusi Vytauto karūnacija ir bergždžios karūnos paieškos
Pagonių šventės
Jonas Chodkevičius – tikėjimo keitimas ir derybos
Kas dėvėjo spalvotus drabužius?
Valdovo teisingumas: Ne karalius yra įstatymas, bet įstatymas – karalius