Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Kada ir kaip žydai įsikūrė LDK?
Ko bajorai vykdavo į miestą?
Ko bajorai vykdavo į miestą?
Miestai / XVII vidurio - XVIII a.
Lotyniškoji proginė literatūra (nuo XVII a. II p. iki XVIII a. vid.): gyvavimo prielaidos, inspiracijos ir specifika
Mariavičių vienuolijos misionieriška veikla
Sunkiausias lietuvių laimikis, arba Kaip Plocko katedros bronzinės durys atsidūrė Naugarde
Politika raštu: kodėl buvo reikalingos seimelių instrukcijos?
Autarkinis ūkis
Pamirštas LDK kaimynas – Osmanų imperija
Pamirštas LDK kaimynas – Osmanų imperija
Europinis, pasaulinis kontekstas / XV-XVI a.
Legenda apie judaizmą priėmusį grafą Valentiną Potockį
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai / XV-XVI a.
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Mitai / XV-XVI a.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo ir Karo komisijos
Stačiatikių kunigaikščių tapimas katalikais: XV a. II p. vienos šeimos pavyzdys
Valdovo ekonomijos: kaip moterys sukaupė Lietuvos didžiojo kunigaikščio turtą
Iškilmės Vilniuje: 1562 m. Kotrynos Jogailaitės ir Suomijos kunigaikščio Jono III vestuvės
Ką valgė ir gėrė LDK miestiečiai XVII a. vid. – XVIII a.
Špitolininkai, arba Ką gydė ir globojo špitolėse?
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Dvasinis gyvenimas, religija / XVI vidurio - XVII a.
Mykolas Kazimieras Pacas (1624–1682)
XVI a. Lietuvos Romeo ir Džuljeta: Jurgio Astiko ir Onos Chreptavičiūtės meilės istorija
Midaus gamybos technologijos
Stepono Batoro pergalės ir mirtis
Durbės mūšis
XVIII a. kasdienybės vaizdai Kurtuvėnų dvare
Puotos: viešo vartojimo spindesys
Dinastijos ženklas – Vytis
„Lietuvos Homeras“: Motiejus Stryjkovskis
„Lietuvos Homeras“: Motiejus Stryjkovskis
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Tautinė ir religinė įvairovė / XV-XVI a.
Pirmasis Lietuvos Statutas – LDK bajorų Konstitucija
Namų karas 1734–1736 m. Stanislovo Vitanovskio korespondencijoje
Pirmieji pinigai: sidabro lydiniai ir jų klastojimas
Žydų bendruomenės bankrotas
Algirdas – „stačiatikis“
Algirdas – „stačiatikis“
Mitai / XIII-XIV a.
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Girtuokliavimas
Lietuvos totorių herbai: savita heraldikos tradicija
Elena Glinskaja – iš Lietuvos kilusi Maskvos didžioji kunigaikštienė, Ivano Žiauriojo motina
Kaip ponas Lackis Romoje laimėjo riterių turnyrą
Kaip ponas Lackis Romoje laimėjo riterių turnyrą
Europinis, pasaulinis kontekstas / XVI vidurio - XVII a.
Rekrūtų prievolė