Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Vaznys ir kiti teismo pareigūnai
Kokiomis kalbomis kalbėjo ir rašė LDK nekrikščioniškos bendruomenės?
Rygos, Karaliaučiaus ir Gdansko vaidmuo LDK prekyboje
Florencijos bažnytinės unijos idėja Lietuvoje: 1476 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikių laiškas popiežiui Sikstui IV
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Miestai / XIII-XIV a.
Švarnas – Lietuvos valdovas, kurio nebuvo
Gydytojas iš Vokiečių gatvės: Motiejus Vorbekas-Lettowas
Antitotoriškas Petro Čyževskio pamfletas
Bedančiai: dantų ligos ir nepriežiūra
Susisiekimo būdai ir priemonės
Vytenis ir Ryga
XVII a. miestiečių knygos ir bibliotekos
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
XVIII a. kasdienybės vaizdai Kurtuvėnų dvare
Ką pasakė lietuvių karys Kubeselės bažnyčioje 1207 metais?
Ką pasakė lietuvių karys Kubeselės bažnyčioje 1207 metais?
Kasdienybė / XIII-XIV a.
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Kava, arbata, šokoladas...
Vieno XVIII a. dailės kūrinio užsakymo sutarties istorija
„Visagaliai“ balveriai
Mikalojus Radvila Rudasis – didikas, nepasirašęs 1569 m. Liublino unijos
Tarpkonfesinė polemika: kam reikalingi šventųjų atvaizdai?
Banicijos ir infamijos bausmės
Neįvykusi Vytauto karūnacija ir bergždžios karūnos paieškos
Prokuratoriai – teisingumo riteriai ar verslininkai?
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis – Lietuvos parapinių mokyklų tėvas
Turgavietė ir turgus
Gedimino laiškai: korespondencijos lygumai ir netolydumai
Jonušas Radvila – didvyris ar išdavikas?
LDK ir Maskvos valstybės diplomatinis ceremonialas XV a. pab. – XVI a. I p.
Stanislovas Augustas Poniatovskis – nevykęs karalius?
Stanislovas Augustas Poniatovskis – nevykęs karalius?
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Jeronimas Florijonas Radvila: mecenatas ar tironas?
Vilniaus iškilmių kelias
Vilniaus iškilmių kelias
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Apie Vilniaus lietuviškumą XVII a.
Bausmės kariuomenėje
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Kūryba / XV-XVI a.
J. P. Norblinas – Stanislovo Augusto epochos dailininkas
Dailininko statuso kaita: nuo amatininko iki menininko
Nuo dvaro prie rūmų
Klimatas
Svečių (pirklių) namai Vilniuje