Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Pijorų mokymo sistemos novatoriškumas ir akademinė tradicija LDK
Smuklės – Lietuvos miestelių ūkio variklis XV–XVI a. viduryje
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Lietuvos totorių rankraščiai – LDK raštijos fenomenas
Ritualinės krikščionio žmogžudystės mitas
Viduramžių klebonas – kaimynas, aukojęs mišias
Katalikų dvasininkų tarpusavio konfliktai
Bičiuliai ir bičiulystė: apie bičių ir žmonių sugyvenimą XV–XVI a.
Rašytiniai dokumentai žodinės kultūros visuomenėje
Tautinis blogio herojus – mitai apie Vladislovą Viktoriną Sicinskį (Čičinską)
1790 metų gyventojų surašymas
Baudžiamosios teisės tobulėjimas LDK: Kazimiero teisynas (1468)
Lietuvių princesės užsienio kraštuose – vyrų diplomatija ir moterų istorijos
Antano Tyzenhauzo baleto mokykla
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Lietuvos didiko portretas: Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Lietuvos didiko portretas: Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Asmenybės / XVII vidurio - XVIII a.
Vaiduoklių kapai
„Miškų ir pelkių kraštas“. Lietuvos įvaizdis Europoje
Midaus gamybos technologijos
Nerenesansinė ne Daukšos Postilė
Genealoginiai medžiai
Karolio XII bausmė Darsūniškio miesteliui 1702 m.
Burtai ir raganavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
LDK ir Maskvos valstybės kova dėl viršenybės
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje
Apšvietos klebonas
Mykolas, vardu Venclovas, arba Mykolo Lietuvio asmenybės mįslė
XVIII a. rankraštinės knygos mįslės
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
„Svetimi“ svetimšaliai: vengrai XVI a. LDK
Stepono Batoro pergalės ir mirtis
Smurtas šeimoje ir tarp giminaičių
Naujosios Jeruzalės šviesa Žemaitijoje
Ženklai, kurie žymėjo LDK sienas
Vilniaus katedra – klasicistinio stiliaus šventovė
Tadas Kosciuška – sukilėlis ir bastūnas
Pilėnai ir Margiris
Pilėnai ir Margiris
Mitai / XIII-XIV a.
Rygos, Karaliaučiaus ir Gdansko vaidmuo LDK prekyboje
Jokūbo Voraginiečio „Aukso legenda“ – viduramžių bestseleris Lietuvoje
Tarnybininkai (tarnybiniai bajorai): tarp karjeros ir išgyvenimo