Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Nevidonas Mikalojus Mikalojavičius Iljiničius
Pirmieji istoriniai kūriniai
Lietuvos totorių herbai: savita heraldikos tradicija
Kaip lietuviai auksą ir sidabrą gamino
Muitinių sistemos pokyčiai XVIII a. Lietuvoje
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
Mindaugo atsimetimas nuo krikščionijos
1514 m. Oršos mūšis – Europoje nuskambėjusi LDK ir Lenkijos ginklo pergalė
1514 m. Oršos mūšis – Europoje nuskambėjusi LDK ir Lenkijos ginklo pergalė
Karyba / XV-XVI a.
Kanceliarijos atsiradimas ir svetimšaliai raštininkai
Vilniaus miestiečių papuošalai ir kitos brangenybės XVII–XVIII a. I p.
Moters asmens sauga LDK – senųjų papročių ir modernios teisės sankirtos išraiška
„Teisingos ir tikros tos LDK sienos, kurios buvo nuo seno“
Rašytiniai laikraščiai
Paskutinė viduramžių karalystė: Mindaugo karūnacija
Paskutinė viduramžių karalystė: Mindaugo karūnacija
Valstybė ir politika / XIII-XIV a.
Julijona Algirdienė – savo valandos sulaukusi našlė
Lietuvių pėstininkai
LDK žydų surašymai
Skaitančios ir rašančios vienuolės: basosios karmelitės
Valstiečių gyvenimai pagal apklausas Vilniaus pilies kalėjime
Jonas Kazimieras Sapiega: nuo Bobruisko seniūno iki Rusijos feldmaršalo
Jonušas Radvila – didvyris ar išdavikas?
Stalo žaidimai: kauliukai ir šachmatai
Elena Glinskaja – iš Lietuvos kilusi Maskvos didžioji kunigaikštienė, Ivano Žiauriojo motina
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Europinis, pasaulinis kontekstas / XVII vidurio - XVIII a.
Riteriška gyvensena
Riteriška gyvensena
Karyba / XV-XVI a.
Krėva – reikšmingų įvykių vieta
XVI a. pab. ATR valdovų gydytojas – italas Mikalojus Bukcelė
Tomašas Makovskis (1575–1630) – žymiausias XVII a. pradžios graveris LDK
Grobiamieji žygiai – verslo rūšis
XIV a. mūšiai su kryžiuočiais: Strėva (1348) ir Rūdava (1370)
Alšėniškiai – lietuvių kunigaikščiai Kijeve
Nerami okupuoto Vilniaus kasdienybė
Du Lietuvos žemės ūkio tipai: iki ir po valakų reformos
Jonas Chodkevičius – tikėjimo keitimas ir derybos
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
LDK  kraštovaizdis: miškai, pelkės, ežerai
LDK kraštovaizdis: miškai, pelkės, ežerai
Kasdienybė / XV-XVI a.
Gerosios mirties vadovėliai
Jurgis Kosakovskis (Kasakauskis) – pirmos lietuviškos katalikiškos maldaknygės (1681 m.) parengėjas
Tapyba kaip knyga: Bernardinų bažnyčios freskų ir Europos grafikos ryšys
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas