Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Degtinė
Miestų pertvarka
Miestų pertvarka
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Miestiečių antspaudai – gmerkai
Kalbėjimas vaizdu, arba Literatūrinė emblema
Gailestingieji šv. Roko broliai
Kada Lietuvoje atsirado bulvės?
Voruta
Paskutinis Abiejų Tautų Respublikos seimas Gardine
Žygimanto Augusto monetos – LDK monetų kalybos spindesys
Žygimanto Augusto monetos – LDK monetų kalybos spindesys
Ūkis / XV-XVI a.
Prekyba vynu
Akrostichas, arba (ne)originalus Martyno Mažvydo sumanymas
Privilegijos, aptarusios žydų padėtį visuomenėje
Kaip praradome ir atgavome Vilnių „Tvano“ metu
Legenda apie judaizmą priėmusį grafą Valentiną Potockį
Sveikata ir ligos
Magnatai ir jų latifundijos: stambiosios žemėvaldos atsiradimas
Stepono Batoro pergalės ir mirtis
Antano Tyzenhauzo baleto mokykla
„Jis yra labai keistas ponas“, arba Kas nužudė Žygimantą Kęstutaitį?
Herbų puošyba – kultūrinės ir socialinės propagandos išraiška
Kazimiero Jono Sapiegos ekskomunika 1694 metais
XVII a. Europos legenda – Jonas Karolis Chodkevičius (1560–1621)
Vaiduoklių kapai
Kokiems dievams meldėsi kernaviškiai XIV amžiuje?
Turto dalybos
V. Pučitelio „Elenos pagrobimas“ (1636) – pirmasis operos spektaklis Lietuvoje
Lietuvos didiko portretas: Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Lietuvos didiko portretas: Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Asmenybės / XVII vidurio - XVIII a.
Sankrovos teisė – prekybinės konkurencijos suvaldymo įrankis
Rygos, Karaliaučiaus ir Gdansko vaidmuo LDK prekyboje
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
Veldamai
1639–1640 m. religiniai neramumai Vilniuje
„Tikrai būtų užmušęs…“ Buitinių konfliktų frazeologija XVII a. Vilniaus miesto teismų knygose
Liublino unija, arba Ko verkė lietuviai ir lenkai Liubline?
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Ar LDK buvo getų?
Vieno XVIII a. dailės kūrinio užsakymo sutarties istorija
Degradavusio bajoro gyvenimo būdas
Ankstyvoji monarchija – nekonsoliduota Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Architektas Martynas Knakfusas – klasicizmo pradininkas Lietuvoje