Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Palaidojimų Vilniaus Dominikonų bažnyčioje paslaptis
XVII a. miestiečių knygos ir bibliotekos
Smuklės – Lietuvos miestelių ūkio variklis XV–XVI a. viduryje
„Jis yra labai keistas ponas“, arba Kas nužudė Žygimantą Kęstutaitį?
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Europinis, pasaulinis kontekstas / XVII vidurio - XVIII a.
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Dailininko statuso kaita: nuo amatininko iki menininko
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
LDK monetų kalyklos – valstybės suverenumo atspindys
Kaip norėta žydus „padaryti laimingais ir kraštui naudingais“
Vytautas – įkurdintojas ir priešus triuškinantis karalius
XVI a. I p. vėliavininkai: nepavykę pavietų politikai
Sankrovos teisė – prekybinės konkurencijos suvaldymo įrankis
Kėdainių unija: nuo Lenkijos prie Švedijos
Paskutinė viduramžių karalystė: Mindaugo karūnacija
Paskutinė viduramžių karalystė: Mindaugo karūnacija
Valstybė ir politika / XIII-XIV a.
Miestiečiai ir miestelėnai
Prahos grašiai – vėlyvųjų viduramžių tarptautinė valiuta
Lietuvos totorių herbai: savita heraldikos tradicija
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Dvikovos
Seniausias SPA centras Lietuvoje
Jurgis Kosakovskis (Kasakauskis) – pirmos lietuviškos katalikiškos maldaknygės (1681 m.) parengėjas
Pasmerktojo mirti paleidimo, prašant merginai, paprotys
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Kūryba / XV-XVI a.
Politika Sapiegų jungtiniuose herbuose
Užmirštas karalius
Užmirštas karalius
Valstybė ir politika / XIII-XIV a.
Povandeninis mirusiųjų pasaulis
Skaitančios ir rašančios vienuolės: basosios karmelitės
Vsevolodo, Nameisio ir Skomanto bėgimo į Lietuvą peripetijos bei motyvai
Jonas Kazimieras Sapiega: nuo Bobruisko seniūno iki Rusijos feldmaršalo
Pirmieji popieriniai pinigai
Beata Kościelecka Ostrogiškienė (1515–1576) – nevidonė ar nelaimėlė?
S. B. Chylinskis ir lietuviškos LDK Biblijos likimas
Amatininko kiemas
Vilniaus cechų spaudai
Traumos: nuo karinių konfliktų iki buitinių traumų
Savivaldos teisių suteikimas Biržams
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Asmenybės / XVIII vidurio – pabaigos
Genealoginiai medžiai