Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Turto dalybos
Henrikas Valua – pabėgęs valdovas
Anglų pirklių uostas Lietuvoje: Šventoji XVII a. II pusėje
Teismų administracinė reforma
Dvarionys: tarnybinės aristokratijos kalvė
Fiziokratai: nauja ūkininkavimo sistema
Stebuklai ir medicina: Lukiškių Dievo Motinos stebuklų knygos „Mistinis fontanas“ paraštės
Tuščias iždas – nuolatinė Lietuvos valstybės problema
Augusto III vardinės Vilniuje: šventės be valdovo
Maistas: kaip valgyti žolę
1406 m. epizodas: Vokiečių ordino žvalgai prie Nemuno, Dubysos ir Jūros
Valdovo šalies (žemės) privilegijos
Amatininko troba
Dvi burgundų riterio kelionės per LDK
Tarpkonfesinė polemika: kam reikalingi šventųjų atvaizdai?
Mirties bausmė
Vaišelga (Vaišvilkas) – pagoniško ir krikščioniško radikalumo samplaika
Bajorė rašo savo šeimos istoriją
Iš kur atsirado Palemonas?
Prekyba vynu
Lietuvių pėstininkai
Mikalojaus Radvilos Juodojo (nu)gydymo istorija
LDK ir Maskvos valstybės kova dėl viršenybės
Lietuvos valdovų apsilankymai Vilniuje iki XVII a. vidurio
Ryžtingasis Jokūbas Jasinskis
„Aukos mokestis“
Tadas Kosciuška – sukilėlis ir bastūnas
Karijotaičiai Podolėje, arba Kaip atsirado dinastija dinastijoje
Nevidonas Mikalojus Mikalojavičius Iljiničius
Bankai ir palūkanavimas: skolinimosi papročiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
1514 m. Oršos mūšis – Europoje nuskambėjusi LDK ir Lenkijos ginklo pergalė
1514 m. Oršos mūšis – Europoje nuskambėjusi LDK ir Lenkijos ginklo pergalė
Karyba / XV-XVI a.
LDK didikai 1515 m. Jogailaičių ir Habsburgų susitikime Vienoje
Voruta
Pilnametystės amžius: vyro – 18, merginos – 13 metų
Naujųjų miestų simboliai
Elžbieta Magdalena Oginskytė-Puzinienė – astronomijos mecenatė
Midaus gamybos technologijos
Sigizmundas Herberšteinas – Lietuvos „ambasadorius“ Europoje
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Tautinė ir religinė įvairovė / XV-XVI a.