Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai
Grobiamieji žygiai – verslo rūšis
Naujosios Jeruzalės šviesa Žemaitijoje
Romanas Ignas Pranciškus Potockis
Jeronimas Florijonas Radvila: mecenatas ar tironas?
Lietuvos plėšikai
Karas ir jo propaganda, arba Kaip 1611 m. LDK atgavo Smolenską
Florencijos bažnytinės unijos idėja Lietuvoje: 1476 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikių laiškas popiežiui Sikstui IV
Ženklai, kurie žymėjo LDK sienas
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Elena Glinskaja – iš Lietuvos kilusi Maskvos didžioji kunigaikštienė, Ivano Žiauriojo motina
„Motina Spartietė“ – Izabelė Čartoriska (1746–1835)
Biržų Radvilų kunstkamera XVII a. I pusėje
Jonas Bretkūnas ir pirmoji lietuviška Biblija
Pirmosios apkaltos. Kodėl iš pareigų šalinti teismo raštininkai ir advokatai?
Žemaičių „turistas” Europoje: Teodoras Steponas Bilevičius ir jo dienoraštis (1677–1678)
Kortos Lietuvoje, arba Apie ankstyviausią Europos populiariąją kultūrą
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
S. B. Chylinskis ir lietuviškos LDK Biblijos likimas
Mirusiųjų deginimas LDK XIV a.
Stalo žaidimai: kauliukai ir šachmatai
Midaus brolijos
1514 m. Oršos mūšis – Europoje nuskambėjusi LDK ir Lenkijos ginklo pergalė
Kęstutis ir Birutė
Aukos poveikis plėšikui: LDK ir Maskvos valstybė Tvano metu
XVI a. pabėgėlis – karo inžinierius, ispanas Antonis Mora
Karo meto monetos – tymfai
Valdžia, pinigai ir konfesija – Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ byla
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
Sankrovos teisė – prekybinės konkurencijos suvaldymo įrankis
Konfederacijų šimtmetis
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Mitas apie šalį išgelbėsiančius imigrantus
„Jis yra labai keistas ponas“, arba Kas nužudė Žygimantą Kęstutaitį?
Žvilgsnis iš „kaimynų varpinės“: Lenkijos kronikininkai apie Lietuvos praeitį
Valdovas katalikas – stačiatikių cerkvių globėjas
Tičino architektai ir skulptoriai Lietuvoje XVII a.
Castrum doloris simbolika: velionio pagerbimui, gyvųjų pamokymui
Sukilimo propaganda