Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Lietuvių ginkluotė: skydas, ietis, kalavijas, arbaletas
Politiniai pamfletai XVI a.
„Jis yra labai keistas ponas“, arba Kas nužudė Žygimantą Kęstutaitį?
Garsiausias Talmudo komentatorius Rytų Europoje – Vilniaus Gaonas
Jokūbo Voraginiečio „Aukso legenda“ – viduramžių bestseleris Lietuvoje
Skaitančios ir rašančios vienuolės: basosios karmelitės
Moters asmens sauga LDK – senųjų papročių ir modernios teisės sankirtos išraiška
Julijona Algirdienė – savo valandos sulaukusi našlė
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Tautinė ir religinė įvairovė / XV-XVI a.
Jonušas Radvila – didvyris ar išdavikas?
Kokiomis kalbomis kalbėjo ir rašė LDK nekrikščioniškos bendruomenės?
Pilnametystės amžius: vyro – 18, merginos – 13 metų
Elžbieta Magdalena Oginskytė-Puzinienė – astronomijos mecenatė
Medžioklė: dvaro pramoga, politika ir ekonominė būtinybė
Valsčius ir jo sandara
Ryžtingasis Jokūbas Jasinskis
Lietuvos plėšikai
Totorių įsikūrimas LDK
Žydų įvaizdis XVIII a. spaudoje
XVI a. Lietuvos Romeo ir Džuljeta: Jurgio Astiko ir Onos Chreptavičiūtės meilės istorija
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis – Lietuvos parapinių mokyklų tėvas
Banicijos ir infamijos bausmės
Portretai LDK XVI–XVII a.
Gerosios mirties vadovėliai
Sveikata ir ligos
Antitotoriškas Petro Čyževskio pamfletas
Lenkijos Karalystės ir LDK teisių sulyginimo įstatymas (1697)
Tadas Reitanas: palūžęs patriotas…
Ankstyvieji LDK bajorijos archyvai XV–XVI a.
Paskutinis valdovas Vilniuje: Aleksandras Jogailaitis
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Mitai / XV-XVI a.
Oligarchai Kęsgailos, arba Kaip Žemaitija vos netapo Kražių grafyste
Teismai. Leonas Sapiega: „Būkime teisės vergai, kad galėtume naudotis laisvėmis.“
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Karyba / XVI vidurio - XVII a.
XVII–XVIII a. pr. maro epidemijų įtaka Birštono valsčiaus raidai
Dvarionys: tarnybinės aristokratijos kalvė
Bajorystės įrodymo procedūra
Nuolatinė taryba
Nuolatinė taryba
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Vilnietis Jokūbas Gierkė († 1666) – garsiausias LDK laikrodininkas
Miestiečiai ir miestelėnai