Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
„Aukos mokestis“
Kieminėjimas ir pasėdžiai
LDK visuomenės pakantumo klausimas: žydų patirtis
Spaudas XVI–XVII a. pr. LDK bajorijos gyvenime
Vilniaus pranciškonų kankiniai 1341 ir 1369 metais
Lietuvos totorių herbai: savita heraldikos tradicija
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Dvasinis gyvenimas, religija / XVI vidurio - XVII a.
Sukilimo propaganda
Vilniaus pilių viršininkai XVI–XVII a. pr.
Gyvulių ūkis
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Priesaikos per teismo procesą, arba Dramatiški teisingumo drabužiai
Gailestingieji šv. Roko broliai
Kuo sirgo žmonės XVII–XVIII amžiuje?
Prekyba belaisviais – pajamų šaltinis
Savivaldos teisių suteikimas Biržams
Miestiečių antspaudai – gmerkai
Moters laisvės, arba Kodėl XVI a. LDK vyrai bijojo moterų
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje
Chodkevičiai – „naujieji lietuviai“
Nusikaltimai ir bausmės Trečiajame Lietuvos Statute
Rašytiniai laikraščiai
Didieji Vilniaus gaisrai
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Švitrigailos politinės klajonės
Baisi mirtis: kovų pėdsakai Vilniaus kapinyne Bokšto gatvėje
Alaus gamyba: trumpas pasakojimas apie dar vieną lietuvių europėjimo kelią
Brastos bažnytinė unija
Varinės monetos – karų su Švedija ir Maskva pasekmė
XVII–XVIII a. pr. maro epidemijų įtaka Birštono valsčiaus raidai
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Kūryba / XV-XVI a.
Kapų ieškojimas – nepasotinto didvyrių kulto apraiška
Didikų europietiško identiteto ženklai XVI amžiuje
Karas ir jo propaganda, arba Kaip 1611 m. LDK atgavo Smolenską
Karas ir jo propaganda, arba Kaip 1611 m. LDK atgavo Smolenską
Karyba / XVI vidurio - XVII a.
Naujųjų miestų simboliai
Pirmoji LDK autobiografija: Teodoras Jevlašauskis
Kaip norėta žydus „padaryti laimingais ir kraštui naudingais“
Paskutinis LDK kariuomenės mūšis
Tičino architektai ir skulptoriai Lietuvoje XVII a.
Bausmės kariuomenėje