Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Didysis maištininkas – kunigaikštis Mykolas Glinskis
Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
Genealoginiai medžiai
Biržų Radvilų kunstkamera XVII a. I pusėje
Lietuvos metraščiai
Rygos, Karaliaučiaus ir Gdansko vaidmuo LDK prekyboje
Motiejus Kazimieras Sarbievijus – poetas laureatas?
Žmogus ir šuo XVI a. LDK
Drabužiai ir avalynė
Kur Morta Mindaugienė matė beždžiones: gamtinė aplinka
Svečių (pirklių) namai Vilniuje
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
1581 m. Kristupo Radvilos Perkūno diversinis žygis į Maskvą
Aukos poveikis plėšikui: LDK ir Maskvos valstybė Tvano metu
Nevidonė Jadvyga Chreptavičienė
Gailestingieji šv. Roko broliai
Antakalnio Jėzus Nazarietis – įstabi ispaniško baroko apraiška
Lotyniškoji proginė literatūra (nuo XVII a. II p. iki XVIII a. vid.): gyvavimo prielaidos, inspiracijos ir specifika
Elžbieta Magdalena Oginskytė-Puzinienė – astronomijos mecenatė
„Motina Spartietė“ – Izabelė Čartoriska (1746–1835)
Žydų įvaizdis XVIII a. spaudoje
„Teisingos ir tikros tos LDK sienos, kurios buvo nuo seno“
Juvelyrikos technologijos XIV amžiuje
Apšvietos klebonas
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
Valdovo teisingumas: Ne karalius yra įstatymas, bet įstatymas – karalius
Teismai. Leonas Sapiega: „Būkime teisės vergai, kad galėtume naudotis laisvėmis.“
Jonas Bretkūnas ir pirmoji lietuviška Biblija
Arklidininkas Gediminas
XVII a. detektyvinė istorija: apsišaukėlis Vilniaus pilies kalėjime
XVII a. Europos legenda – Jonas Karolis Chodkevičius (1560–1621)
Dvarionys: tarnybinės aristokratijos kalvė
Liberum veto – teorija ir praktika
Privilegijuoti tarpininkai: ankstyvosios pirklių bendruomenės Lietuvoje
Henrikas Valua – pabėgęs valdovas
M. Stryjkovskis prieš A. Gvanjinį: pirmoji plagiato „byla“ Lietuvoje
Valstybinė kovos su skurdu politika
Politiniai pabėgėliai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – tremtiniai ir avantiūristai
Linksmintojai Vytauto dvare: muzikantai, neūžaugos, juokdariai