Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Kai atvaizdo garbė svarbesnė už protėvio dorą
Lukiškių priemiesčio raida LDK laikais
Riteriška gyvensena
Riteriška gyvensena
Karyba / XV-XVI a.
Jonas Bretkūnas ir pirmoji lietuviška Biblija
Stebuklingi paveikslai ir kasdienybė
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis – Lietuvos parapinių mokyklų tėvas
Nerami okupuoto Vilniaus kasdienybė
Samdomos kariuomenės atsiradimas
Miestų patriciatai ar elitai?
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Ženklai, simboliai / XIII-XIV a.
Kunigaikštystė be miestų – LDK didikų Radvilų Dubingių valda
Vilniaus tautinė gvardija
Savivaldos teisių suteikimas Biržams
„Išsilavinę žmonės ir didikai vartoja lenkų kalbą, svetimšaliai – vokiečių, valstiečiai – lietuvių...“
Šeima ir patriarchatas
Lietuviški herkuliai
Stačiatikių kunigaikščių tapimas katalikais: XV a. II p. vienos šeimos pavyzdys
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
„Svetimi“ svetimšaliai: vengrai XVI a. LDK
Kriminalinės bylos: kasdieniai valstiečių ir ponų santykiai
Bankai ir palūkanavimas: skolinimosi papročiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Autarkinis ūkis
LDK miestietės XVII a. vid. – XVIII a.
Vilniaus konfesinė įvairovė
Vilniaus konfesinė įvairovė
Tautinė ir religinė įvairovė / XIII-XIV a.
Talka, arba Kaip bendruomenės solidarumo paprotys virto vergiška prievole
Ona Kotryna Sanguškaitė-Radvilienė (1676–1746)
Jogailos žygis į Lenkiją ir Šventojo Kryžiaus relikvijos pagrobimo legenda
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Kūryba / XVIII vidurio – pabaigos
Vilnius prieš ir po „Tvano“
Barokiniai fejerverkai – „ugnies dramos“ su politiniu turiniu
Kapų ieškojimas – nepasotinto didvyrių kulto apraiška
Liberum veto – teorija ir praktika
Lietuvos Vaadas – aukščiausia LDK žydų savivaldos institucija
Laurynas Gucevičius: kaip formavosi žymiausio architekto vardas
Apie Vilniaus lietuviškumą XVII a.
Ką sėdavo ir pjaudavo žemdirbiai XIII–XIV amžiuje
„Tikrai būtų užmušęs…“ Buitinių konfliktų frazeologija XVII a. Vilniaus miesto teismų knygose
Iškilmės Vilniuje: 1562 m. Kotrynos Jogailaitės ir Suomijos kunigaikščio Jono III vestuvės
Susisiekimo būdai ir priemonės
Elgetų brolija Vilniuje
Elgetų brolija Vilniuje
Miestai / XVI vidurio - XVII a.