Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Sankrovos teisė – prekybinės konkurencijos suvaldymo įrankis
Pilys – gynybinės sistemos
Kaip advokatai studijavo teisę?
Kapų ieškojimas – nepasotinto didvyrių kulto apraiška
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Ženklai, simboliai / XIII-XIV a.
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Ženklai, simboliai / XVI vidurio - XVII a.
Paskutinė viduramžių karalystė: Mindaugo karūnacija
Paskutinė viduramžių karalystė: Mindaugo karūnacija
Valstybė ir politika / XIII-XIV a.
XVI a. I p. vėliavininkai: nepavykę pavietų politikai
Apšvietos publicistika
Pasmerktojo mirti paleidimo, prašant merginai, paprotys
Tarpkonfesinė polemika: kam reikalingi šventųjų atvaizdai?
Pono (dominijos) teismas: ponas – teisėjas savo byloje
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Ūkis / XVIII vidurio – pabaigos
Kėdainių unija: nuo Lenkijos prie Švedijos
Privilegijos, aptarusios žydų padėtį visuomenėje
Tarp Lietuvos ir Florencijos: Pacai ir Pazzi
Poetai kariai: Pranciškus Gradauskas ir Elijas Pilgrimovijus
Nusikaltimai ir bausmės Trečiajame Lietuvos Statute
Italų radikalai XVI a. Lietuvoje
Bedančiai: dantų ligos ir nepriežiūra
LDK nekrikščionių maldos namai: sinagoga, mečetė, kenesa
Spaudas XVI–XVII a. pr. LDK bajorijos gyvenime
Kortos Lietuvoje, arba Apie ankstyviausią Europos populiariąją kultūrą
Karo meto monetos – tymfai
Kaip norėta žydus „padaryti laimingais ir kraštui naudingais“
1791 m. gegužės 3 d. konstitucija, arba „Valdymo įstatymas“
Karinis turizmas XIV a.: ko ieškojo Europos riterija Lietuvoje?
Kaip karaliaus sargybinis gegutę iš muškietos nubildino
Lietuvos totorių rankraščiai – LDK raštijos fenomenas
Simonas Martynas Kosakovskis: XVIII a. išdaviko atvejis
Degtinė
Išskirtinė karjera ir giminės pabaiga: Albertas Goštautas
Didikų dvaro organizacija
Vytauto laikų rezidencinės pilys
LDK ir Maskvos valstybės kova dėl viršenybės
XVIII a. kasdienybės vaizdai Kurtuvėnų dvare
Rekrūtų prievolė
Medis ir druska: prekyba XV–XVI a. pirmoje pusėje
Medis ir druska: prekyba XV–XVI a. pirmoje pusėje
Ūkis / XV-XVI a.
Baisi mirtis: kovų pėdsakai Vilniaus kapinyne Bokšto gatvėje
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas