Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
XVI a. I p. vėliavininkai: nepavykę pavietų politikai
Nuolatinė taryba
Nuolatinė taryba
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Magiškos gydymo priemonės
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
Medžioklė: dvaro pramoga, politika ir ekonominė būtinybė
Stepono Batoro pergalės ir mirtis
Pirmasis jėzuitas Vilniuje: Alfonsas Salmerónas
Apie Vilniaus lietuviškumą XVII a.
Vilniaus iškilmių kelias
Vilniaus iškilmių kelias
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Liberum veto – teorija ir praktika
Baudžiamosios teisės tobulėjimas LDK: Kazimiero teisynas (1468)
Pažaislio mitai
Linksmintojai Vytauto dvare: muzikantai, neūžaugos, juokdariai
Atgimė dingęs paveldas
Atgimė dingęs paveldas
Ženklai, simboliai / XVII vidurio - XVIII a.
Kokiomis kalbomis kalbėjo ir rašė LDK nekrikščioniškos bendruomenės?
Sigizmundas Herberšteinas – Lietuvos „ambasadorius“ Europoje
Tipiškas nusikaltimas: antpuolis
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Karyba / XVI vidurio - XVII a.
Bajorė rašo savo šeimos istoriją
„Bastūnas“ dvasininkas iš Vilniaus – Jonas Kazimieras Vaišnoravičius
Kai atvaizdo garbė svarbesnė už protėvio dorą
Tuščias iždas – nuolatinė Lietuvos valstybės problema
Mikalojus Radvila Juodasis – Lietuvos Reformacijos lyderis
Tadas Reitanas: palūžęs patriotas…
Prekyba vynu
Mirties bausmė
Nuo keliaujančio dvaro – prie rezidencinio valdymo
Oligarchai Kęsgailos, arba Kaip Žemaitija vos netapo Kražių grafyste
Riteriška gyvensena
Riteriška gyvensena
Karyba / XV-XVI a.
1639–1640 m. religiniai neramumai Vilniuje
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Spausdinti XVIII a. Vilniaus ir Gardino laikraščiai
Elena Glinskaja – iš Lietuvos kilusi Maskvos didžioji kunigaikštienė, Ivano Žiauriojo motina
Mirusiųjų deginimas LDK XIV a.
Totorių veikla: nuo karių iki daržininkų
Vilniaus karališkojo malūno istorijos
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
Vilniaus okupacija „Tvano“ metu
Pirmieji pinigai: sidabro lydiniai ir jų klastojimas
Didikų dvaro organizacija