Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Karaimas Izaokas ben Abraomas Trakiškis – krikščionybės kritikas
Alšėniškiai – lietuvių kunigaikščiai Kijeve
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Jonas Bretkūnas ir pirmoji lietuviška Biblija
Jogailos žygis į Lenkiją ir Šventojo Kryžiaus relikvijos pagrobimo legenda
Povilas Ksaveras Bžostovskis ir Povilavos Respublika
Palaidojimų Vilniaus Dominikonų bažnyčioje paslaptis
Romanas Ignas Pranciškus Potockis
XVI a. I p. vėliavininkai: nepavykę pavietų politikai
Ženklai, kurie žymėjo LDK sienas
Špitolės: nuo prieglaudos iki ligoninės
Špitolės: nuo prieglaudos iki ligoninės
Medicina, sveikata / XVII vidurio - XVIII a.
Trirankis šv. Kazimieras – lelijų paslaptis
Marmuras LDK meno istorijoje
Prahos grašiai – vėlyvųjų viduramžių tarptautinė valiuta
Simonas Martynas Kosakovskis: XVIII a. išdaviko atvejis
Durbės mūšis
Vaiduoklių kapai
Alaus gamyba: trumpas pasakojimas apie dar vieną lietuvių europėjimo kelią
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Medicina, sveikata / XV-XVI a.
Paskutinis Abiejų Tautų Respublikos seimas Gardine
Midaus gamybos technologijos
Titulinės pareigybės valdovo dvare: taurininkas, stalininkas, raikytojas
Paskutinis valdovas Vilniuje: Aleksandras Jogailaitis
Lietuviai valstybės teritoriją plėtė ne tik kariaudami
Lietuviai valstybės teritoriją plėtė ne tik kariaudami
Ūkis / XV-XVI a.
Dvi burgundų riterio kelionės per LDK
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
„Visagaliai“ balveriai
Architektas Martynas Knakfusas – klasicizmo pradininkas Lietuvoje
1791 m. gegužės 3 d. konstitucija, arba „Valdymo įstatymas“
Jonas Kazimieras Sapiega: nuo Bobruisko seniūno iki Rusijos feldmaršalo
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Naujųjų miestų simboliai
Jurgis Kosakovskis (Kasakauskis) – pirmos lietuviškos katalikiškos maldaknygės (1681 m.) parengėjas
Pažaislio mitai
Kalbėjimas vaizdu, arba Literatūrinė emblema
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
Legenda apie judaizmą priėmusį grafą Valentiną Potockį
V. Pučitelio „Elenos pagrobimas“ (1636) – pirmasis operos spektaklis Lietuvoje
Valstybinė kovos su skurdu politika
Arimas: arkliai prieš jaučius