Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Lietuvos šlėktų kasdienybė pagal dienoraščius
Privatus mokslininkas Vilniaus burmistras Aleksandras Bražycas († 1696)
Horodlės „susibroliavimas“ – perimti herbai ir „reali politika“
Kai atvaizdo garbė svarbesnė už protėvio dorą
Laurencijaus Bojerio „Karolomachija“ – kontrreformacinės kūrybos pavyzdys
1581 m. Kristupo Radvilos Perkūno diversinis žygis į Maskvą
„Pakrantės vamzdis“. Lietuvos vardo aiškinimai senovėje
Sanitarija ir higiena XIII–XIV a.
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Didžiojo valdovo žmona Ona Vytautienė, arba Pirmasis muzikos instrumentas Lietuvoje
Biržų Radvilų kunstkamera XVII a. I pusėje
XVII–XVIII a. pr. maro epidemijų įtaka Birštono valsčiaus raidai
Vytauto ženklai
Vytauto ženklai
Ženklai, simboliai / XV-XVI a.
„Jis yra labai keistas ponas“, arba Kas nužudė Žygimantą Kęstutaitį?
LDK monetų simbolika: religija, valdovas, valstybė
LDK monetų simbolika: religija, valdovas, valstybė
Ženklai, simboliai / XV-XVI a.
LDK didikės politikoje
Valdovo teisingumas: Ne karalius yra įstatymas, bet įstatymas – karalius
Ona Kotryna Sanguškaitė-Radvilienė (1676–1746)
Muitinių sistemos pokyčiai XVIII a. Lietuvoje
Romanas Ignas Pranciškus Potockis
MELETIJUS SMOTRICKIS (Konversijos hipotezė)
PAŠTAS
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Burtai ir raganavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Kur Morta Mindaugienė matė beždžiones: gamtinė aplinka
Jurgis Kosakovskis (Kasakauskis) – pirmos lietuviškos katalikiškos maldaknygės (1681 m.) parengėjas
Švedų kariniai Lietuvos vietovių žemėlapiai Įdomioji istorijos aritmetika
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Medicina, sveikata / XV-XVI a.
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Sukurta tapatybė: karalaitės Marijos Onos Teresės portretas
Lietuvos Vaadas – aukščiausia LDK žydų savivaldos institucija
XVI a. I p. vėliavininkai: nepavykę pavietų politikai
Grūdinių kultūrų produktų kainos Vilniuje XVIII a. II p.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje
Veldamai
Diplomatiniai dovanojimai LDK ir Maskvos valstybės diplomatinėje praktikoje
Diplomatiniai dovanojimai LDK ir Maskvos valstybės diplomatinėje praktikoje
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Religijos keitimas LDK: konversija ir apostazė