Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Paskutinis Abiejų Tautų Respublikos seimas Gardine
Mikalojus Radvila Rudasis – didikas, nepasirašęs 1569 m. Liublino unijos
Vilniaus miestiečių dailės rinkiniai: tarp pamaldumo ir reprezentacijos
Karolio XII bausmė Darsūniškio miesteliui 1702 m.
Herbų puošyba – kultūrinės ir socialinės propagandos išraiška
MELETIJUS SMOTRICKIS (Konversijos hipotezė)
Kokios pramogos lydėjo LDK Vyriausiojo tribunolo darbą?
Nuo dvaro prie rūmų
Lietuvos plėšikai
Ar seni buvo Kernavės senoliai?
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Ūkis / XVIII vidurio – pabaigos
Apie Vilniaus lietuviškumą XVII a.
Didieji Vilniaus gaisrai
Ulrichas Hozijus: tarp verslo ir tarnybos karaliui
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
Paskutinis valdovas Vilniuje: Aleksandras Jogailaitis
Algirdo žygis į Maskvą XVI a. metraštininkų akimis
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Kūryba / XV-XVI a.
Kernavės Perkūnas – bažnytinės žvakidės koja
Stepono Batoro pergalės ir mirtis
Pasmerktojo mirti paleidimo, prašant merginai, paprotys
Laurencijaus Bojerio „Karolomachija“ – kontrreformacinės kūrybos pavyzdys
„Cezaris šiandien nieko nereiškia – pinigai dabar yra viskas“: kredito sistemos formavimasis Lietuvoje
Žvilgsnis iš „kaimynų varpinės“: Lenkijos kronikininkai apie Lietuvos praeitį
Žvilgsnis iš „kaimynų varpinės“: Lenkijos kronikininkai apie Lietuvos praeitį
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Vilniaus konfesinė įvairovė
Vilniaus konfesinė įvairovė
Tautinė ir religinė įvairovė / XIII-XIV a.
Mindaugo atsimetimas nuo krikščionijos
Lietuvių ginkluotė: skydas, ietis, kalavijas, arbaletas
Amatininko troba
Fiziokratai: nauja ūkininkavimo sistema
Valsčius ir jo sandara
Kai moterys valdė vyrus... Vilniečiai liuteronai XVII a. I p. jėzuitų satyrose
Politiniai pamfletai XVI a.
Didžiojo valdovo žmona Ona Vytautienė, arba Pirmasis muzikos instrumentas Lietuvoje
Bajorų Abraomavičių ir žydų Michelevičių pradininkai – broliai Abraomas ir Michelis Jezofavičiai
Moterys genealoginėje atmintyje
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Kasdienybė / XV-XVI a.
Motiejus Kazimieras Sarbievijus – poetas laureatas?
Sukilimo propaganda
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija