Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Chodkevičiai – „naujieji lietuviai“
Lietuvos metraščių pasakojimas apie Vilniaus įkūrimą: mitas ir istorija
XVI a. pab. ATR valdovų gydytojas – italas Mikalojus Bukcelė
Ar bartai – tik tiltų statytojai?
Karštos žinios iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro – šnipai Maskvos valdovų tarnyboje
Karštos žinios iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro – šnipai Maskvos valdovų tarnyboje
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Pirmoji LDK autobiografija: Teodoras Jevlašauskis
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
Lukiškių priemiesčio raida LDK laikais
Traumos: nuo karinių konfliktų iki buitinių traumų
Andrius Rimša ir „demokratinis“ herojinės poemos modelis
Miestiečių antspaudai – gmerkai
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Europinis, pasaulinis kontekstas / XVII vidurio - XVIII a.
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai / XV-XVI a.
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Alšėniškiai – lietuvių kunigaikščiai Kijeve
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Kasdienybė / XV-XVI a.
Valdovo šalies (žemės) privilegijos
Trirankis šv. Kazimieras – lelijų paslaptis
Maištingosios sielos: Lietuvos valstiečių kova už savo teises XVI a. I pusėje
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Kūryba / XVIII vidurio – pabaigos
Antakalnio Jėzus Nazarietis – įstabi ispaniško baroko apraiška
Vilnius atvykėlių akimis. XVIII a. nuomonės apie Vilnių Vakarų ir Vidurio Europoje
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Ženklai, simboliai / XVI vidurio - XVII a.
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Valdovas katalikas – stačiatikių cerkvių globėjas
XVI a. LDK didikės dvaras
Pirmasis jėzuitas Vilniuje: Alfonsas Salmerónas
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Medicina, sveikata / XV-XVI a.
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
1514 m. Oršos mūšis – Europoje nuskambėjusi LDK ir Lenkijos ginklo pergalė
1514 m. Oršos mūšis – Europoje nuskambėjusi LDK ir Lenkijos ginklo pergalė
Karyba / XV-XVI a.
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis – Lietuvos parapinių mokyklų tėvas
Asmeninė valstybės archyvo globa: kaip LDK kancleriai XVI a. saugojo Lietuvos Metriką
Asmeninė valstybės archyvo globa: kaip LDK kancleriai XVI a. saugojo Lietuvos Metriką
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Valdovų šešėlyje: ankstyvoji diduomenė ir jos ženklai
Vilniečių studijos Europoje
Tičino architektai ir skulptoriai Lietuvoje XVII a.
Šeima ir patriarchatas
Sapiegų rūmai Antakalnyje – neišsipildžiusių užmojų paminklas
Miestiečiai ir miestelėnai
Juodaodžiai LDK