Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
J. Lelevelio atlasų kolekcija
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Amatininko kiemas
Nevidonai broliai Stanevičiai
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
LDK didikės politikoje
Sukurta tapatybė: karalaitės Marijos Onos Teresės portretas
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
LDK kultūros įvairovė: dailininkai Aleksandras ir Leonas Tarasevičiai
Portretai LDK XVI–XVII a.
1406 m. epizodas: Vokiečių ordino žvalgai prie Nemuno, Dubysos ir Jūros
Abiejų Tautų Respublikos ir Saksonijos unija
Liublino unija, arba Ko verkė lietuviai ir lenkai Liubline?
Sovijaus mitas
Sovijaus mitas
Mitai / XIII-XIV a.
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Kunigaikštystė be miestų – LDK didikų Radvilų Dubingių valda
Bankai ir palūkanavimas: skolinimosi papročiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Valdovo teisingumas: Ne karalius yra įstatymas, bet įstatymas – karalius
Vilniaus miestiečių dailės rinkiniai: tarp pamaldumo ir reprezentacijos
Pono (dominijos) teismas: ponas – teisėjas savo byloje
Midaus brolijos
Valdovo ekonomijos: kaip moterys sukaupė Lietuvos didžiojo kunigaikščio turtą
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Ankstyvoji LDK moterų korespondencija XV–XVI a. vid.
Ankstyvoji LDK moterų korespondencija XV–XVI a. vid.
Kasdienybė / XV-XVI a.
Mauricijus Pranciškus Karpis (1749–1817)
Bedančiai: dantų ligos ir nepriežiūra
Rašytiniai laikraščiai
Karalių motina ir senelė: Sofija Alšėniškė
Karaimas Izaokas ben Abraomas Trakiškis – krikščionybės kritikas
Povilas Ksaveras Bžostovskis ir Povilavos Respublika
Miestiečių antspaudai – gmerkai
1649 m. Lojevo mūšis
Vilniečių studijos Europoje
Auklės krikščionės
Konstancija Benislavska
Pasmerktojo mirti paleidimo, prašant merginai, paprotys
Brastos bažnytinė unija
Fiziokratai: nauja ūkininkavimo sistema
LDK  kraštovaizdis: miškai, pelkės, ežerai
LDK kraštovaizdis: miškai, pelkės, ežerai
Kasdienybė / XV-XVI a.
Juodaodžiai LDK