Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Veldamai
Magnatai ir jų latifundijos: stambiosios žemėvaldos atsiradimas
Chodkevičiai – „naujieji lietuviai“
Didysis kunigaikštis ir tėvonis – valdovas viduramžių Lietuvoje
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Vaišelga (Vaišvilkas) – pagoniško ir krikščioniško radikalumo samplaika
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Žmogus ir šuo XVI a. LDK
Žmogus ir šuo XVI a. LDK
Kasdienybė / XVI vidurio - XVII a.
Kaip nekrikščionys karaimai gyveno pagal krikščionišką miesto teisę
Kortos Lietuvoje, arba Apie ankstyviausią Europos populiariąją kultūrą
Auksiniai riteriai tarp Vilniaus miesto valdančiojo elito
Pasmerktojo mirti paleidimo, prašant merginai, paprotys
Aukso monetos – valstybės ir valdovo pažiba
Žemaičių „turistas” Europoje: Teodoras Steponas Bilevičius ir jo dienoraštis (1677–1678)
Verkiai: nuo vyskupų rezidencijos iki Vilniaus priemiesčio
Vilniaus miestiečių baldai XVII a. vid. – XVIII a. vid.
Ankstyvoji LDK moterų korespondencija XV–XVI a. vid.
Ankstyvoji LDK moterų korespondencija XV–XVI a. vid.
Kasdienybė / XV-XVI a.
Rekrūtų prievolė
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
LDK  kraštovaizdis: miškai, pelkės, ežerai
LDK kraštovaizdis: miškai, pelkės, ežerai
Kasdienybė / XV-XVI a.
Arimas: arkliai prieš jaučius
Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios sienų tapyba
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimas XV–XVI a. vid.
Pirmoji LDK autobiografija: Teodoras Jevlašauskis
V. Pučitelio „Elenos pagrobimas“ (1636) – pirmasis operos spektaklis Lietuvoje
Mauricijus Pranciškus Karpis (1749–1817)
Garsiausias Talmudo komentatorius Rytų Europoje – Vilniaus Gaonas
Horodlės „susibroliavimas“ – perimti herbai ir „reali politika“
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Teisė, teisingumas / XV-XVI a.
Lietuvių princesės užsienio kraštuose – vyrų diplomatija ir moterų istorijos
LDK kultūros įvairovė: dailininkai Aleksandras ir Leonas Tarasevičiai
Povandeninis mirusiųjų pasaulis
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Elgetų brolija Vilniuje
Elgetų brolija Vilniuje
Miestai / XVI vidurio - XVII a.
Totorių veikla: nuo karių iki daržininkų
Laurencijaus Bojerio „Karolomachija“ – kontrreformacinės kūrybos pavyzdys
Moters asmens sauga LDK – senųjų papročių ir modernios teisės sankirtos išraiška
Pirmasis Lietuvos istorijoje Šv. Romos Bažnyčios kardinolas Jurgis Radvila (1556–1600)
Kas dėvėjo spalvotus drabužius?