Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Kaimynai: lietuviškų žodžių pergalės
Ką valgė ir gėrė LDK miestiečiai XVII a. vid. – XVIII a.
Naujoji medicina Vilniuje
Lietuvos stačiatikių metropolija (1316–1458)
Vilniaus gynyba 1794 metais
Vilniaus karališkojo malūno istorijos
XVI a. pabėgėlis – karo inžinierius, ispanas Antonis Mora
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Teisė, teisingumas / XV-XVI a.
Valdovo šalies (žemės) privilegijos
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Midaus brolijos
Kortos Lietuvoje, arba Apie ankstyviausią Europos populiariąją kultūrą
Horodlės „susibroliavimas“ – perimti herbai ir „reali politika“
Kaip norėta žydus „padaryti laimingais ir kraštui naudingais“
Sukurta tapatybė: karalaitės Marijos Onos Teresės portretas
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Motiejus Dominykas Dogelis – mokyklų reformatorius ir pirmasis Lietuvos istorinių šaltinių leidėjas
XVII a. Europos legenda – Jonas Karolis Chodkevičius (1560–1621)
Tadas Kosciuška – sukilėlis ir bastūnas
Naujosios Jeruzalės šviesa Žemaitijoje
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Mokslas, technologijos / XVII vidurio - XVIII a.
Baroko modeliai ir adaptacijos: Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios atvejis
Anglijos aristokratai Kražiuose XVI a. viduryje
Senieji Vilniaus vaistininkai XVI–XVII a. pr.
Senieji Vilniaus vaistininkai XVI–XVII a. pr.
Medicina, sveikata / XVI vidurio - XVII a.
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
Skaitančios ir rašančios vienuolės: basosios karmelitės
Smurtas šeimoje ir tarp giminaičių
Vaivadijos ir vaivados: apie valstybės valdymo meną
Pavieto autoritetai Bilevičiai: romanistų pamėgti personažai
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Pagoniškoji teisė
Vytauto laikų rezidencinės pilys
Lietuvos Vaadas – aukščiausia LDK žydų savivaldos institucija
Didysis kunigaikštis ir tėvonis – valdovas viduramžių Lietuvoje
Kovos dėl kalendoriaus XVI a. pab. – XVII a. pr.
Vilniaus universiteto profesorius Aronas Aleksandras Olizarovijus (1610–1659)
Kokiomis kalbomis kalbėjo ir rašė LDK nekrikščioniškos bendruomenės?
Auklės krikščionės
Kaip atrodė Kernavė XIV amžiuje?
Žydų bendruomenės bankrotas