Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Grobiamieji žygiai – verslo rūšis
Teismų administracinė reforma
Veldamai
Reformatorius A. Tyzenhauzas – jo manufaktūros ir miestai
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Kūryba / XV-XVI a.
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
Auksiniai riteriai tarp Vilniaus miesto valdančiojo elito
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Ženklai, simboliai / XVII vidurio - XVIII a.
Linksmintojai Vytauto dvare: muzikantai, neūžaugos, juokdariai
Vargondirbystės menas baroko Lietuvoje: tarp istorijos realijų ir vaizdingų legendų
Vilnius prieš ir po „Tvano“
Lietuviški herkuliai
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Medicina, sveikata / XV-XVI a.
Bastūnas Daumantas Pskoviškis
Bastūnas Daumantas Pskoviškis
Asmenybės / XIII-XIV a.
Paskutinė viduramžių karalystė: Mindaugo karūnacija
Paskutinė viduramžių karalystė: Mindaugo karūnacija
Valstybė ir politika / XIII-XIV a.
Kaip advokatai studijavo teisę?
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Vilniaus cechų spaudai
Autarkinis ūkis
1639–1640 m. religiniai neramumai Vilniuje
Turgavietė ir turgus
Politika Sapiegų jungtiniuose herbuose
„Lyg žydiško veido...“ Paieškomų asmenų apibūdinimai XVIII a. spaudoje
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Kūryba / XV-XVI a.
Aukso amžiaus laisvių ir teisių mitas
Valdovo sekretorius, Vilniaus vaitas, pirmasis Lietuvos istorikas – Augustinas Rotundas Meleskis (apie 1520–1582)
Vilniaus katedra – klasicistinio stiliaus šventovė
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Europinis, pasaulinis kontekstas / XVII vidurio - XVIII a.
Ketverių metų seimas (1788–1792)
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Kaip ponas Lackis Romoje laimėjo riterių turnyrą
Kaip ponas Lackis Romoje laimėjo riterių turnyrą
Europinis, pasaulinis kontekstas / XVI vidurio - XVII a.
LDK ir Maskvos valstybės diplomatinis ceremonialas XV a. pab. – XVI a. I p.
Pirmieji istoriniai kūriniai
Lukiškių priemiesčio raida LDK laikais
Kas dėvėjo spalvotus drabužius?
Turto dalybos
Garsiausias Talmudo komentatorius Rytų Europoje – Vilniaus Gaonas
„Nebylusis“ seimas: vidaus kovų pabaiga
„Jis yra labai keistas ponas“, arba Kas nužudė Žygimantą Kęstutaitį?