Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Valdovų šešėlyje: ankstyvoji diduomenė ir jos ženklai
Moterys genealoginėje atmintyje
Lukiškių priemiesčio raida LDK laikais
Vilniaus gynyba 1794 metais
Moterų švietimas ir patriotinis ugdymas Apšvietos epochoje
Bajorystės įrodymo procedūra
Didžiausias rūpestis – sava kariuomenė
Naujoji medicina Vilniuje
Pamirštas LDK kaimynas – Osmanų imperija
Pamirštas LDK kaimynas – Osmanų imperija
Europinis, pasaulinis kontekstas / XV-XVI a.
Vilnius atvykėlių akimis. XVIII a. nuomonės apie Vilnių Vakarų ir Vidurio Europoje
„Visagaliai“ balveriai
Žalgirio mūšis – kintanti atmintis
Žalgirio mūšis – kintanti atmintis
Mitai / XV-XVI a.
Jonas Kazimieras Sapiega: nuo Bobruisko seniūno iki Rusijos feldmaršalo
Kava, arbata, šokoladas...
LDK visuomenės pakantumo klausimas: žydų patirtis
Politiniai pabėgėliai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – tremtiniai ir avantiūristai
Vilniaus miestiečių papuošalai ir kitos brangenybės XVII–XVIII a. I p.
XVII–XVIII a. pr. maro epidemijų įtaka Birštono valsčiaus raidai
Bajorų pavardžių įsitvirtinimas XVI a. II pusėje
„Cezaris šiandien nieko nereiškia – pinigai dabar yra viskas“: kredito sistemos formavimasis Lietuvoje
Pirmosios magdeburgijos
Žmonės be nosies
Žmonės be nosies
Kasdienybė / XVIII vidurio – pabaigos
Jogailos žygis į Lenkiją ir Šventojo Kryžiaus relikvijos pagrobimo legenda
Pirmieji Lietuvos vyskupai
Lietuvos totorių herbai: savita heraldikos tradicija
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Valstybė ir politika / XVI vidurio - XVII a.
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai
Teismai. Leonas Sapiega: „Būkime teisės vergai, kad galėtume naudotis laisvėmis.“
Didysis maištininkas – kunigaikštis Mykolas Glinskis
Vaistai, jų gamybos ir vartojimo ypatybės
Pirmasis Lietuvos istorijoje Šv. Romos Bažnyčios kardinolas Jurgis Radvila (1556–1600)
Vilniaus cechų spaudai
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Švarnas – Lietuvos valdovas, kurio nebuvo
Valstybinė kovos su skurdu politika
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Sigizmundas Herberšteinas – Lietuvos „ambasadorius“ Europoje
Genealoginiai medžiai
Lietuvos totorių rankraščiai – LDK raštijos fenomenas