Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Puotos: viešo vartojimo spindesys
Mariavičių vienuolijos misionieriška veikla
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimas XV–XVI a. vid.
Pirmasis Lietuvos Statutas – LDK bajorų Konstitucija
Akių specialistas, karaliaus gydytojas Rupertas Finkas († 1579)
Artilerija
Artilerija
Karyba / XIII-XIV a.
Pasų sistemos raida
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Maistas: kaip valgyti žolę
Naujųjų miestų simboliai
„Pakrantės vamzdis“. Lietuvos vardo aiškinimai senovėje
Titulinės pareigybės valdovo dvare: taurininkas, stalininkas, raikytojas
Sovijaus mitas
Sovijaus mitas
Mitai / XIII-XIV a.
Ankstyvoji monarchija – nekonsoliduota Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Karalių motina ir senelė: Sofija Alšėniškė
Totorių įsikūrimas LDK
Bajorų Abraomavičių ir žydų Michelevičių pradininkai – broliai Abraomas ir Michelis Jezofavičiai
Ulrichas Hozijus: tarp verslo ir tarnybos karaliui
Valdovo ekonomijos: kaip moterys sukaupė Lietuvos didžiojo kunigaikščio turtą
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Imigrantai iš Šiaurės Europos – olandai Vinholdai
Nuo dvaro prie rūmų
Kokiomis kalbomis kalbėjo ir rašė LDK nekrikščioniškos bendruomenės?
Lietuvių pirkliai
Tarpkonfesinė polemika: kam reikalingi šventųjų atvaizdai?
Seniausia LDK knygų grafika – Pranciškaus Skorinos leidinių iliustracijos
Seniausia LDK knygų grafika – Pranciškaus Skorinos leidinių iliustracijos
Kūryba / XV-XVI a.
Privilegijuoti tarpininkai: ankstyvosios pirklių bendruomenės Lietuvoje
Paulius Daumantas-Siesickis ir jo dienoraštis
Vietos po saule ieškant: lietuvių pabėgėliai vakaruose ir rytuose
Vilniaus pranciškonų kankiniai 1341 ir 1369 metais
Nevidonas Benediktas Oganovskis – advokatas ir nusikaltėlis
Girtuokliavimas
Valsčius ir jo sandara
Pirmasis Lietuvos istorijoje Šv. Romos Bažnyčios kardinolas Jurgis Radvila (1556–1600)
Smolensko sukilimas 1440 m.: valstybės integralumo linkme
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Teisė, teisingumas / XV-XVI a.
Mindaugo atsimetimas nuo krikščionijos