Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Garbės supratimas
Lietuvių ginkluotė: skydas, ietis, kalavijas, arbaletas
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
Amatininko troba
Autarkinis ūkis
Vieno XVIII a. dailės kūrinio užsakymo sutarties istorija
Miestų pertvarka
Miestų pertvarka
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
1790 metų gyventojų surašymas
„Tikrai būtų užmušęs…“ Buitinių konfliktų frazeologija XVII a. Vilniaus miesto teismų knygose
Pirmieji Lietuvos vyskupai
Konstantinas Sirvydas ir jo lituanistinė veikla
Tiltai – statiniai virš, ant ir po vandeniu
Leičiai
Kodėl lietuvių didikai taip troško titulų?
Iškilmės Vilniuje: 1562 m. Kotrynos Jogailaitės ir Suomijos kunigaikščio Jono III vestuvės
Valdovo teisingumas: Ne karalius yra įstatymas, bet įstatymas – karalius
Namų karas 1734–1736 m. Stanislovo Vitanovskio korespondencijoje
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Miestai / XIII-XIV a.
Švarnas – Lietuvos valdovas, kurio nebuvo
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo ir Karo komisijos
Herbų puošyba – kultūrinės ir socialinės propagandos išraiška
Vilniaus miesto teatras monopolisto pinklėse
Simonas Martynas Kosakovskis: XVIII a. išdaviko atvejis
Žygimantas Augustas Liublino seime
Karijotaičiai Podolėje, arba Kaip atsirado dinastija dinastijoje
Naktipuodžio istorija
Naktipuodžio istorija
Mitai / XVIII vidurio – pabaigos
Turto dalybos
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Medicina, sveikata / XV-XVI a.
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Medis ir druska: prekyba XV–XVI a. pirmoje pusėje
Medis ir druska: prekyba XV–XVI a. pirmoje pusėje
Ūkis / XV-XVI a.
Antakalnio Jėzus Nazarietis – įstabi ispaniško baroko apraiška
Kokios pramogos lydėjo LDK Vyriausiojo tribunolo darbą?
Vilniaus miestiečių dailės rinkiniai: tarp pamaldumo ir reprezentacijos
Alberto Goštauto kūno antropologinis tyrimas
Ponų tarybos atsiradimas ir veikla
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
Tautinis blogio herojus – mitai apie Vladislovą Viktoriną Sicinskį (Čičinską)
Mariavičių vienuolijos misionieriška veikla
XVIII a. kasdienybės vaizdai Kurtuvėnų dvare