Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Atmintis medaliuose: valdovai, didikai ir svarbiausi istoriniai įvykiai
Barokiniai fejerverkai – „ugnies dramos“ su politiniu turiniu
Ar seni buvo Kernavės senoliai?
Kaip praradome ir atgavome Vilnių „Tvano“ metu
Lietuviai bizantiečių akimis
Lukiškių priemiesčio raida LDK laikais
Kernavės Perkūnas – bažnytinės žvakidės koja
„Lyg žydiško veido...“ Paieškomų asmenų apibūdinimai XVIII a. spaudoje
Vilniaus miestiečių papuošalai ir kitos brangenybės XVII–XVIII a. I p.
Proginiai leidiniai ir periodikos užuomazgos
XVII–XVIII a. pr. maro epidemijų įtaka Birštono valsčiaus raidai
Pono pokalbiai su tarnais: bajorų prašymai ir valdovo atsakymai XVI a. I p. seimuose
LDK monetų kaldinimo pradžia: ilgai neįmintos mįslės
Kazimiero Jono Sapiegos ekskomunika 1694 metais
Stepono Batoro pergalės ir mirtis
Ar LDK buvo getų?
Vilniaus pranciškonų kankiniai 1341 ir 1369 metais
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Kūryba / XV-XVI a.
Pilnametystės amžius: vyro – 18, merginos – 13 metų
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Antitotoriškas Petro Čyževskio pamfletas
Privilegijos, aptarusios žydų padėtį visuomenėje
Bausmės kariuomenėje
Mikalojus Radvila Rudasis – didikas, nepasirašęs 1569 m. Liublino unijos
Burtai ir raganavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Žemaičių „turistas” Europoje: Teodoras Steponas Bilevičius ir jo dienoraštis (1677–1678)
Vaznys ir kiti teismo pareigūnai
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje
Vilniaus cechų spaudai
LDK visuomenės pakantumo klausimas: žydų patirtis
Spaudas XVI–XVII a. pr. LDK bajorijos gyvenime
Samdomos kariuomenės atsiradimas
Stačiatikių kunigaikščių tapimas katalikais: XV a. II p. vienos šeimos pavyzdys
Baroko modeliai ir adaptacijos: Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios atvejis
Garbės supratimas
Pijorų mokymo sistemos novatoriškumas ir akademinė tradicija LDK
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Dvasinis gyvenimas, religija / XVI vidurio - XVII a.
Ankstyvoji LDK moterų korespondencija XV–XVI a. vid.
Ankstyvoji LDK moterų korespondencija XV–XVI a. vid.
Kasdienybė / XV-XVI a.
Diplomatiniai dovanojimai LDK ir Maskvos valstybės diplomatinėje praktikoje
Diplomatiniai dovanojimai LDK ir Maskvos valstybės diplomatinėje praktikoje
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Ženklai, simboliai / XVI vidurio - XVII a.