Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Jogailos žygis į Lenkiją ir Šventojo Kryžiaus relikvijos pagrobimo legenda
1406 m. epizodas: Vokiečių ordino žvalgai prie Nemuno, Dubysos ir Jūros
Alšėniškiai – lietuvių kunigaikščiai Kijeve
Bausmės kariuomenėje
Apšvietos klebonas
„Išsilavinę žmonės ir didikai vartoja lenkų kalbą, svetimšaliai – vokiečių, valstiečiai – lietuvių...“
Katalikiška Apšvieta: naujos mokymo šakos
Policijos raida
Teismai. Leonas Sapiega: „Būkime teisės vergai, kad galėtume naudotis laisvėmis.“
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
Sigizmundas Herberšteinas – Lietuvos „ambasadorius“ Europoje
Didikų dvaro organizacija
Ketverių metų seimas (1788–1792)
Tipiškas nusikaltimas: antpuolis
Pavieto autoritetai Bilevičiai: romanistų pamėgti personažai
Kaip Vladislovas IV iš savo žmonos paskolą ėmė
Jonušas Radvila – didvyris ar išdavikas?
Ryžtingasis Jokūbas Jasinskis
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Dvasinis gyvenimas, religija / XVII vidurio - XVIII a.
Dvarionys: tarnybinės aristokratijos kalvė
Lietuvių pėstininkai
Saulės mūšio mitologija
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Europinis, pasaulinis kontekstas / XVII vidurio - XVIII a.
Linksmintojai Vytauto dvare: muzikantai, neūžaugos, juokdariai
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Karyba / XVI vidurio - XVII a.
Florencijos bažnytinės unijos idėja Lietuvoje: 1476 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikių laiškas popiežiui Sikstui IV
Vytinė ir strugas – tipiški LDK vidaus laivybos laivai
Gydytojas iš Vokiečių gatvės: Motiejus Vorbekas-Lettowas
Kortos Lietuvoje, arba Apie ankstyviausią Europos populiariąją kultūrą
Teisėjai – nusikaltėliai
„Tikrai būtų užmušęs…“ Buitinių konfliktų frazeologija XVII a. Vilniaus miesto teismų knygose
Bičiuliai ir bičiulystė: apie bičių ir žmonių sugyvenimą XV–XVI a.
Nevidonė Jadvyga Chreptavičienė
Imigrantai iš Šiaurės Europos – olandai Vinholdai
Midaus gamybos technologijos
Autarkinis ūkis
Vandens malūnai Lietuvoje XV–XVI a.: lėta technikos revoliucija
Baltų vienybės mitas
Judaizuojančių stačiatikių erezija
Amatininko kiemas