Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
Smuklės – Lietuvos miestelių ūkio variklis XV–XVI a. viduryje
Karštos žinios iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro – šnipai Maskvos valdovų tarnyboje
Karštos žinios iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro – šnipai Maskvos valdovų tarnyboje
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Žyniai – pagoniška žaltvykslė
Paulius Daumantas-Siesickis ir jo dienoraštis
Žemaičių „turistas” Europoje: Teodoras Steponas Bilevičius ir jo dienoraštis (1677–1678)
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Maistas: kaip valgyti žolę
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Tomas Žebrauskis (1714–1758) – pirmasis vietinis architektas LDK XVIII a. viduryje
Didysis maištininkas – kunigaikštis Mykolas Glinskis
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
Nerami okupuoto Vilniaus kasdienybė
Susisiekimo būdai ir priemonės
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
„Aukos mokestis“
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Asmenybės / XVI vidurio - XVII a.
Prekyba belaisviais – pajamų šaltinis
Mikalojaus Radvilos Juodojo (nu)gydymo istorija
Pilnametystės amžius: vyro – 18, merginos – 13 metų
Antkapiai LDK XVI–XVII a.
Pramogos Vilniuje: maskaradai
Jogailos žygis į Lenkiją ir Šventojo Kryžiaus relikvijos pagrobimo legenda
Pirmoji LDK autobiografija: Teodoras Jevlašauskis
Du Lietuvos žemės ūkio tipai: iki ir po valakų reformos
Teisininkas Baltramiejus Gavlovickis (apie 1583 – apie 1639)
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Mokslas, technologijos / XVII vidurio - XVIII a.
Atgimė dingęs paveldas
Atgimė dingęs paveldas
Ženklai, simboliai / XVII vidurio - XVIII a.
Kaip valdovas atskyrė savo pajamas nuo tuščio valstybės iždo
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios sienų tapyba
Kriminalinės bylos: kasdieniai valstiečių ir ponų santykiai
Paskutinis LDK kariuomenės mūšis
Senieji Vilniaus vaistininkai XVI–XVII a. pr.
Senieji Vilniaus vaistininkai XVI–XVII a. pr.
Medicina, sveikata / XVI vidurio - XVII a.
Titulinės pareigybės valdovo dvare: taurininkas, stalininkas, raikytojas
Privilegijos, aptarusios žydų padėtį visuomenėje
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.