Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
J. P. Norblinas – Stanislovo Augusto epochos dailininkas
Seniausia rašymo priemonė Lietuvoje: stiliai iš Kernavės
Didžiojo valdovo žmona Ona Vytautienė, arba Pirmasis muzikos instrumentas Lietuvoje
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Nevidonas Mikalojus Mikalojavičius Iljiničius
„Tėvoniniai kunigaikščiai“ prieš Kazimierą Jogailaitį: 1481 m. „kunigaikščių sąmokslas“
Julijona Algirdienė – savo valandos sulaukusi našlė
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
Rašytiniai laikraščiai
Didieji Vilniaus gaisrai
Moterų švietimas ir patriotinis ugdymas Apšvietos epochoje
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Ženklai, simboliai / XIII-XIV a.
Klimatas
V. Pučitelio „Elenos pagrobimas“ (1636) – pirmasis operos spektaklis Lietuvoje
Svečių (pirklių) namai Vilniuje
Teismai. Leonas Sapiega: „Būkime teisės vergai, kad galėtume naudotis laisvėmis.“
Atmintis medaliuose: valdovai, didikai ir svarbiausi istoriniai įvykiai
Lietuvos valdovų apsilankymai Vilniuje iki XVII a. vidurio
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
LDK pašauktinės kariuomenės surašymas
Jonušas Radvila – didvyris ar išdavikas?
Politika raštu: kodėl buvo reikalingos seimelių instrukcijos?
Teisėjai – nusikaltėliai
Medis ir druska: prekyba XV–XVI a. pirmoje pusėje
Medis ir druska: prekyba XV–XVI a. pirmoje pusėje
Ūkis / XV-XVI a.
„Visagaliai“ balveriai
Palaidojimų Vilniaus Dominikonų bažnyčioje paslaptis
Leonas Sapiega: liūtas ar lapinas?
Midaus brolijos
Krėva – reikšmingų įvykių vieta
Pinigus klastojo ir vargetos, ir valdovai
Didysis maištininkas – kunigaikštis Mykolas Glinskis
Gailestingieji šv. Roko broliai
Grobiamieji žygiai – verslo rūšis
Jeronimas Florijonas Radvila: mecenatas ar tironas?
Kortos Lietuvoje, arba Apie ankstyviausią Europos populiariąją kultūrą
„Nebylusis“ seimas: vidaus kovų pabaiga
Vilniaus karališkojo malūno istorijos
Tadas Kosciuška – sukilėlis ir bastūnas
XVII a. Europos legenda – Jonas Karolis Chodkevičius (1560–1621)
Valdžia, pinigai ir konfesija – Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ byla