Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Apie duoną kasdienę, batvinius ir šaltibarščius arba kunigaikščio Povilo Alšėniškio stalas 1538–1539 m.
Apie duoną kasdienę, batvinius ir šaltibarščius arba kunigaikščio Povilo Alšėniškio stalas 1538–1539 m.
Kasdienybė / XV-XVI a.
Kęstutis ir Birutė
Kęstutis ir Birutė
Mitai / XIII-XIV a.
Vilniaus iškilmių kelias
Vilniaus iškilmių kelias
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
Samdomos kariuomenės atsiradimas
Verkiai: nuo vyskupų rezidencijos iki Vilniaus priemiesčio
Lietuvių princesės užsienio kraštuose – vyrų diplomatija ir moterų istorijos
Kaip neturtingas bajoras galėjo užsidirbti pinigų
Privatus mokslininkas Vilniaus burmistras Aleksandras Bražycas († 1696)
Elena Glinskaja – iš Lietuvos kilusi Maskvos didžioji kunigaikštienė, Ivano Žiauriojo motina
„Tėvoniniai kunigaikščiai“ prieš Kazimierą Jogailaitį: 1481 m. „kunigaikščių sąmokslas“
Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios sienų tapyba
XVII a. detektyvinė istorija: apsišaukėlis Vilniaus pilies kalėjime
Tapyba kaip knyga: Bernardinų bažnyčios freskų ir Europos grafikos ryšys
Amatininko kiemas
Didysis maištininkas – kunigaikštis Mykolas Glinskis
XVI a. Lietuvos Romeo ir Džuljeta: Jurgio Astiko ir Onos Chreptavičiūtės meilės istorija
Privačios valdos kartografija: 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapis
Nepailstantis bastūnas Eustachijus Daškovičius
Vytauto ženklai
Vytauto ženklai
Ženklai, simboliai / XV-XVI a.
Gedimino laiškai: korespondencijos lygumai ir netolydumai
Nesuprastasis Saliamonas Maimonas
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
Špitolės: nuo prieglaudos iki ligoninės
Špitolės: nuo prieglaudos iki ligoninės
Medicina, sveikata / XVII vidurio - XVIII a.
Karo meto monetos – tymfai
Ketverių metų seimas (1788–1792)
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
XVIII a. kasdienybės vaizdai Kurtuvėnų dvare
Vilniečių studijos Europoje
Leonas Sapiega: liūtas ar lapinas?
Durbės mūšis
Bastūnas Aleksandras Karolis Kurcijus
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Kūryba / XV-XVI a.
Linksmintojai Vytauto dvare: muzikantai, neūžaugos, juokdariai
Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai
Lietuvos totorių rankraščiai – LDK raštijos fenomenas
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Valstybė ir politika / XVI vidurio - XVII a.
Totorių įsikūrimas LDK
Žygimantas Augustas Liublino seime