Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Jonas Kazimieras Sapiega: nuo Bobruisko seniūno iki Rusijos feldmaršalo
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Mitai / XV-XVI a.
Tautinis blogio herojus – mitai apie Vladislovą Viktoriną Sicinskį (Čičinską)
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Medicina, sveikata / XV-XVI a.
Gailestingieji šv. Roko broliai
„Miškų ir pelkių kraštas“. Lietuvos įvaizdis Europoje
Sukurta tapatybė: karalaitės Marijos Onos Teresės portretas
Vilniaus pilių viršininkai XVI–XVII a. pr.
Edukacinė komisija: naujas požiūris į mokytoją ir švietimą
Florencijos bažnytinės unijos idėja Lietuvoje: 1476 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikių laiškas popiežiui Sikstui IV
Kunigaikštystė be miestų – LDK didikų Radvilų Dubingių valda
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Mokslas, technologijos / XVII vidurio - XVIII a.
Žmonių ūgis XVII–XVIII amžiuje
1649 m. Lojevo mūšis
Juodaodžiai LDK
Nepailstantis bastūnas Eustachijus Daškovičius
XVIII a. rankraštinės knygos mįslės
Belaisvių aukojimas
Belaisvių aukojimas
Kasdienybė / XIII-XIV a.
Mikalojus Radvila Juodasis – Lietuvos Reformacijos lyderis
Žemaičių „turistas” Europoje: Teodoras Steponas Bilevičius ir jo dienoraštis (1677–1678)
Kai atvaizdo garbė svarbesnė už protėvio dorą
Bastūnas Aleksandras Karolis Kurcijus
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Ženklai, simboliai / XVII vidurio - XVIII a.
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
Anglijos aristokratai Kražiuose XVI a. viduryje
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
XVI a. pab. ATR valdovų gydytojas – italas Mikalojus Bukcelė
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Valstybė ir politika / XVI vidurio - XVII a.
XVII a. detektyvinė istorija: apsišaukėlis Vilniaus pilies kalėjime
Seniausia rašymo priemonė Lietuvoje: stiliai iš Kernavės
Grašis – LDK piniginės sistemos pagrindas
Grašis – LDK piniginės sistemos pagrindas
Ūkis / XV-XVI a.
Lietuvos totorių herbai: savita heraldikos tradicija
Turto dalybos
Privatus mokslininkas Vilniaus burmistras Aleksandras Bražycas († 1696)
Ketverių metų seimas (1788–1792)
Valdovo teismas
Pirmieji istoriniai kūriniai
Kalėjimai Vilniuje: vieni nuteistieji šalo ir badavo, kiti linksminosi
Nuo keliaujančio dvaro – prie rezidencinio valdymo
Teresė iš Gosievskių: tarp meilės ir politikos