Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Andrius Volanas – XVI a. publicistas, „LDK kalvinistų popiežius“
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
Tarnybininkai (tarnybiniai bajorai): tarp karjeros ir išgyvenimo
„Jis yra labai keistas ponas“, arba Kas nužudė Žygimantą Kęstutaitį?
Vaznys ir kiti teismo pareigūnai
Teisininkas Baltramiejus Gavlovickis (apie 1583 – apie 1639)
Grūdinių kultūrų produktų kainos Vilniuje XVIII a. II p.
Abiejų Tautų Respublikos ir Saksonijos unija
Vilniaus katedra – klasicistinio stiliaus šventovė
Kai moterys valdė vyrus... Vilniečiai liuteronai XVII a. I p. jėzuitų satyrose
Ritualinės krikščionio žmogžudystės mitas
Voruta
Stepono Batoro pergalės ir mirtis
Bankai ir palūkanavimas: skolinimosi papročiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
Mindaugo atsimetimas nuo krikščionijos
Elena Glinskaja – iš Lietuvos kilusi Maskvos didžioji kunigaikštienė, Ivano Žiauriojo motina
LDK kariuomenės reformos
Katalikiška Apšvieta: naujos mokymo šakos
Augusto III vardinės Vilniuje: šventės be valdovo
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Švitrigailos politinės klajonės
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Asmenybės / XVI vidurio - XVII a.
Banicijos ir infamijos bausmės
Juvelyrikos technologijos XIV amžiuje
LDK miestietės XVII a. vid. – XVIII a.
Antakalnio Jėzus Nazarietis – įstabi ispaniško baroko apraiška
Pirmosios magdeburgijos
1639–1640 m. religiniai neramumai Vilniuje
Kaip Vladislovas IV iš savo žmonos paskolą ėmė
Nevidonai broliai Stanevičiai
Vilnius 1636 metais
Žaislai ir žaidimai
1495 m. Vilniuje įsteigtas auksakalių cechas – pirmasis LDK
LDK didikės politikoje
Lukiškių priemiesčio raida LDK laikais
Lietuvos totorių herbai: savita heraldikos tradicija
Žmonės be nosies
Žmonės be nosies
Kasdienybė / XVIII vidurio – pabaigos
Dovis ir vainikinė: ar galėjo bajorė bastytis?
Jonušas Radvila – didvyris ar išdavikas?