Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Talka, arba Kaip bendruomenės solidarumo paprotys virto vergiška prievole
Mityba ir ligos XVIII a. pab. Vilniuje pagal Georgo Forsterio laiškus
LDK ir Maskvos valstybės diplomatinis ceremonialas XV a. pab. – XVI a. I p.
LDK pašauktinės kariuomenės surašymas
1219-ieji metai: kunigaikščių valdymas
Apšvietos publicistika
LDK nekrikščionių maldos namai: sinagoga, mečetė, kenesa
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje
Degtinė
Kamalduliai ir „memento mori“
Autarkinis ūkis
Liberum veto – teorija ir praktika
Politika Sapiegų jungtiniuose herbuose
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Dvarionys: tarnybinės aristokratijos kalvė
Konstantinas Sirvydas ir jo lituanistinė veikla
XIV a. mūšiai su kryžiuočiais: Strėva (1348) ir Rūdava (1370)
Meno mecenatai
Ar bartai – tik tiltų statytojai?
Didžiausias rūpestis – sava kariuomenė
Lietuvos šlėktų kasdienybė pagal dienoraščius
Stanislovas Venclovaitis Gruzdys – pasaulio istorijos skaitytojas iš Žemaitijos vidurio
Miestiečių antspaudai – gmerkai
Pažaislio mitai
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Ūkis / XVIII vidurio – pabaigos
Judaizuojančių stačiatikių erezija
Ulrichas Hozijus: tarp verslo ir tarnybos karaliui
„Pakrantės vamzdis“. Lietuvos vardo aiškinimai senovėje
Vilniaus miestiečių baldai XVII a. vid. – XVIII a. vid.
Proginiai leidiniai ir periodikos užuomazgos
Legendos apie Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos stebuklus
Garbės supratimas
Reformatorius A. Tyzenhauzas – jo manufaktūros ir miestai
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Miestai / XIII-XIV a.
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Ženklai, simboliai / XIII-XIV a.
Berekas Joselewiczius – pirmasis žydas karininkas
Valdovo šalies (žemės) privilegijos
Muitininkas Henrikas Šliageris: vokietis po apaštalo Mato ženklu
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.