Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Auksiniai riteriai tarp Vilniaus miesto valdančiojo elito
S. B. Chylinskis ir lietuviškos LDK Biblijos likimas
Saulės mūšio mitologija
Jonas Chodkevičius – tikėjimo keitimas ir derybos
Policijos raida
Svečių (pirklių) namai Vilniuje
Memuaristas Martynas Matuševičius
Memuaristas Martynas Matuševičius
Kūryba / XVIII vidurio – pabaigos
Vilniaus pilių viršininkai XVI–XVII a. pr.
Kaip lietuviai auksą ir sidabrą gamino
Naujųjų miestų simboliai
Barokiniai fejerverkai – „ugnies dramos“ su politiniu turiniu
Paskutinis valdovas Vilniuje: Aleksandras Jogailaitis
Religijos keitimas LDK: konversija ir apostazė
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Baroko modeliai ir adaptacijos: Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios atvejis
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Teismų administracinė reforma
Mykolas, vardu Venclovas, arba Mykolo Lietuvio asmenybės mįslė
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Valstybė ir politika / XVII vidurio - XVIII a.
Tapyba kaip knyga: Bernardinų bažnyčios freskų ir Europos grafikos ryšys
Pagoniškoji teisė
Antano Tyzenhauzo baleto mokykla
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Pirmasis jėzuitas Vilniuje: Alfonsas Salmerónas
„Lyg žydiško veido...“ Paieškomų asmenų apibūdinimai XVIII a. spaudoje
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai / XV-XVI a.
Lietuvos krikštas: krikščioniškos Europos atbaiga
Banicijos ir infamijos bausmės
Gyvulių ūkis
XVI a. pab. ATR valdovų gydytojas – italas Mikalojus Bukcelė
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Vandens malūnai Lietuvoje XV–XVI a.: lėta technikos revoliucija
Idealusis Lietuvos kraštovaizdis: žvilgsnis į metraščius
Simonas Martynas Kosakovskis: XVIII a. išdaviko atvejis
Religiniai konfliktai Vilniuje XVI a. pabaigoje
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Katalikiška Apšvieta: naujos mokymo šakos
Laisvojo (šlėktų) ir nelaisvojo (caro „chalopų“) pasaulių susidūrimas
Kaip Vladislovas IV iš savo žmonos paskolą ėmė
Mitai apie Barborą Radvilaitę