Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Vilniaus universiteto profesorius Aronas Aleksandras Olizarovijus (1610–1659)
Lotyniškoji proginė literatūra (nuo XVII a. II p. iki XVIII a. vid.): gyvavimo prielaidos, inspiracijos ir specifika
Miestietijos stalo indai ir įrankiai
Vsevolodo, Nameisio ir Skomanto bėgimo į Lietuvą peripetijos bei motyvai
Bičiuliai ir bičiulystė: apie bičių ir žmonių sugyvenimą XV–XVI a.
Gerosios mirties vadovėliai
Humanistas ir avantiūristas Jokūbas Bazilijus Heraklidesas Despotas (1511–1563)
Antanas Tyzenhauzas ir manufaktūros
Pirmasis jėzuitas Vilniuje: Alfonsas Salmerónas
Lietuvos Vaadas – aukščiausia LDK žydų savivaldos institucija
Kava, arbata, šokoladas...
Špitolės: nuo prieglaudos iki ligoninės
Špitolės: nuo prieglaudos iki ligoninės
Medicina, sveikata / XVII vidurio - XVIII a.
Mikalojus Radvila Juodasis – Lietuvos Reformacijos lyderis
Diplomatiniai dovanojimai LDK ir Maskvos valstybės diplomatinėje praktikoje
Diplomatiniai dovanojimai LDK ir Maskvos valstybės diplomatinėje praktikoje
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Kaip neturtingas bajoras galėjo užsidirbti pinigų
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Baltramiejus Cynakis ir kiti italai Vilniuje bei LDK
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Ženklai, simboliai / XVII vidurio - XVIII a.
„Cezaris šiandien nieko nereiškia – pinigai dabar yra viskas“: kredito sistemos formavimasis Lietuvoje
Vilnius prieš ir po „Tvano“
Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)
Bastūnas Aleksandras Karolis Kurcijus
Karui organizuota visuomenė
Kokios pramogos lydėjo LDK Vyriausiojo tribunolo darbą?
Vytinė ir strugas – tipiški LDK vidaus laivybos laivai
Lietuvių princesės užsienio kraštuose – vyrų diplomatija ir moterų istorijos
Karas ir jo propaganda, arba Kaip 1611 m. LDK atgavo Smolenską
Karas ir jo propaganda, arba Kaip 1611 m. LDK atgavo Smolenską
Karyba / XVI vidurio - XVII a.
1639–1640 m. religiniai neramumai Vilniuje
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Didžiausias rūpestis – sava kariuomenė
Barokiniai fejerverkai – „ugnies dramos“ su politiniu turiniu
Kapų ieškojimas – nepasotinto didvyrių kulto apraiška
Legenda apie judaizmą priėmusį grafą Valentiną Potockį
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Ženklai, simboliai / XVI vidurio - XVII a.
Nevidonas Benediktas Oganovskis – advokatas ir nusikaltėlis
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Brastos bažnytinė unija
1791 m. gegužės 3 d. konstitucija, arba „Valdymo įstatymas“
Žmogus ir šuo XVI a. LDK
Žmogus ir šuo XVI a. LDK
Kasdienybė / XVI vidurio - XVII a.
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje