Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Kai moterys valdė vyrus... Vilniečiai liuteronai XVII a. I p. jėzuitų satyrose
Linksmintojai Vytauto dvare: muzikantai, neūžaugos, juokdariai
Dvi burgundų riterio kelionės per LDK
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
„Lyg žydiško veido...“ Paieškomų asmenų apibūdinimai XVIII a. spaudoje
Jonušas Radvila – didvyris ar išdavikas?
Miestiečių apranga
Samdomos kariuomenės atsiradimas
Mykolas, vardu Venclovas, arba Mykolo Lietuvio asmenybės mįslė
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
Leičiai
Kalėjimai Vilniuje: vieni nuteistieji šalo ir badavo, kiti linksminosi
Kokios pramogos lydėjo LDK Vyriausiojo tribunolo darbą?
Lietuvos šlėktų kasdienybė pagal dienoraščius
Dailininko statuso kaita: nuo amatininko iki menininko
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Algirdo žygis į Maskvą XVI a. metraštininkų akimis
Lietuviai bizantiečių akimis
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Asmenybės / XVII vidurio - XVIII a.
Nepailstantis bastūnas Eustachijus Daškovičius
XVIII a. rankraštinės knygos mįslės
Pagonių prietarai ir burtai
Pagonių prietarai ir burtai
Dvasinis gyvenimas, religija / XIII-XIV a.
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Ankstyvoji monarchija – nekonsoliduota Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
Ulrichas Hozijus: tarp verslo ir tarnybos karaliui
Ryžtingasis Jokūbas Jasinskis
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Kaip advokatai studijavo teisę?
Ką sėdavo ir pjaudavo žemdirbiai XIII–XIV amžiuje
Nerami okupuoto Vilniaus kasdienybė
Karui organizuota visuomenė
Vilniaus konfesinė įvairovė
Vilniaus konfesinė įvairovė
Tautinė ir religinė įvairovė / XIII-XIV a.
Lotyniškoji proginė literatūra (nuo XVII a. II p. iki XVIII a. vid.): gyvavimo prielaidos, inspiracijos ir specifika
Mirties bausmė
Kauno okupacija „Tvano“ metu
Pirmasis Lietuvos istorijoje Šv. Romos Bažnyčios kardinolas Jurgis Radvila (1556–1600)
Valdovo šalies (žemės) privilegijos
Varinės monetos – karų su Švedija ir Maskva pasekmė