Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
LDK nekrikščionių maldos namai: sinagoga, mečetė, kenesa
Vaznys ir kiti teismo pareigūnai
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)
Jonas Bretkūnas ir pirmoji lietuviška Biblija
Berekas Joselewiczius – pirmasis žydas karininkas
Akrostichas, arba (ne)originalus Martyno Mažvydo sumanymas
Asmeninė valstybės archyvo globa: kaip LDK kancleriai XVI a. saugojo Lietuvos Metriką
Asmeninė valstybės archyvo globa: kaip LDK kancleriai XVI a. saugojo Lietuvos Metriką
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Vilniaus okupacija „Tvano“ metu
Karijotaičiai Podolėje, arba Kaip atsirado dinastija dinastijoje
Pirmosios apkaltos. Kodėl  iš pareigų šalinti teismo raštininkai ir advokatai?
Pirmosios apkaltos. Kodėl iš pareigų šalinti teismo raštininkai ir advokatai?
Teisė, teisingumas / XVII vidurio - XVIII a.
Valstybinė kovos su skurdu politika
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
Skarulskių bizantiškos fantazijos
Vaiduoklių kapai
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Kasdienybė / XV-XVI a.
Verkiai: nuo vyskupų rezidencijos iki Vilniaus priemiesčio
Totorių įsikūrimas LDK
Dvi burgundų riterio kelionės per LDK
Nevidonas Mikalojus Mikalojavičius Iljiničius
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Kūryba / XVIII vidurio – pabaigos
Nevidonas Benediktas Oganovskis – advokatas ir nusikaltėlis
Dvikovos
1649 m. Lojevo mūšis
Paskutinis Abiejų Tautų Respublikos seimas Gardine
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Lietuvos krikštas: krikščioniškos Europos atbaiga
Didysis maištininkas – kunigaikštis Mykolas Glinskis
LDK kultūros įvairovė: dailininkai Aleksandras ir Leonas Tarasevičiai
Didikų europietiško identiteto ženklai XVI amžiuje
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
„Tėvoniniai kunigaikščiai“ prieš Kazimierą Jogailaitį: 1481 m. „kunigaikščių sąmokslas“
Nepailstantis bastūnas Eustachijus Daškovičius
Savižudybė pagoniškoje Lietuvoje
Savižudybė pagoniškoje Lietuvoje
Kasdienybė / XIII-XIV a.
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Teisė, teisingumas / XVII vidurio - XVIII a.
Riteriška gyvensena
Riteriška gyvensena
Karyba / XV-XVI a.
Alkoholio ekonomika
Nesuprastasis Saliamonas Maimonas
Konstantinas Sirvydas ir jo lituanistinė veikla
Kunigaikštystė be miestų – LDK didikų Radvilų Dubingių valda