Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Miestai / XIII-XIV a.
Drabužiai ir avalynė
Stebuklingi paveikslai ir kasdienybė
Politiniai pamfletai XVI a.
Laurynas Gucevičius: kaip formavosi žymiausio architekto vardas
Ankstyvoji monarchija – nekonsoliduota Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Vaišelga (Vaišvilkas) – pagoniško ir krikščioniško radikalumo samplaika
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Kasdienybė / XV-XVI a.
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Bastūnas Aleksandras Karolis Kurcijus
M. Stryjkovskis prieš A. Gvanjinį: pirmoji plagiato „byla“ Lietuvoje
M. Stryjkovskis prieš A. Gvanjinį: pirmoji plagiato „byla“ Lietuvoje
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Architektas Martynas Knakfusas – klasicizmo pradininkas Lietuvoje
Anglų pirklių uostas Lietuvoje: Šventoji XVII a. II pusėje
Castrum doloris simbolika: velionio pagerbimui, gyvųjų pamokymui
Castrum doloris simbolika: velionio pagerbimui, gyvųjų pamokymui
Ženklai, simboliai / XVI vidurio - XVII a.
Alkoholio ekonomika
Vilniečių namai XVII a. vid. – XVIII a.
Nevidonai broliai Stanevičiai
Baudžiamosios teisės tobulėjimas LDK: Kazimiero teisynas (1468)
Valsčius ir jo sandara
Artilerija
Artilerija
Karyba / XIII-XIV a.
Nuolatinė taryba
Nuolatinė taryba
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Tadas Reitanas: palūžęs patriotas…
Tičino architektai ir skulptoriai Lietuvoje XVII a.
Pažaislio mitai
Dailininko statuso kaita: nuo amatininko iki menininko
Vilnius 1636 metais
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Savivaldos teisių suteikimas Biržams
Horodlės „susibroliavimas“ – perimti herbai ir „reali politika“
Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje
Svečių (pirklių) namai Vilniuje
Vilnietis Jokūbas Gierkė († 1666) – garsiausias LDK laikrodininkas
Tomašas Makovskis (1575–1630) – žymiausias XVII a. pradžios graveris LDK
„Lyg žydiško veido...“ Paieškomų asmenų apibūdinimai XVIII a. spaudoje
Baisi mirtis: kovų pėdsakai Vilniaus kapinyne Bokšto gatvėje
Mikalojus Radvila Juodasis – Lietuvos Reformacijos lyderis
Privačios valdos kartografija: 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapis
Linksmintojai Vytauto dvare: muzikantai, neūžaugos, juokdariai
Asmeninė valstybės archyvo globa: kaip LDK kancleriai XVI a. saugojo Lietuvos Metriką
Asmeninė valstybės archyvo globa: kaip LDK kancleriai XVI a. saugojo Lietuvos Metriką
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Trirankis šv. Kazimieras – lelijų paslaptis