Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Leičiai
S. B. Chylinskis ir lietuviškos LDK Biblijos likimas
Vytenis ir Ryga
Stanislovas Venclovaitis Gruzdys – pasaulio istorijos skaitytojas iš Žemaitijos vidurio
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
Pirmieji Lietuvos vyskupai
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Privačios valdos kartografija: 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapis
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Viduramžių klebonas – kaimynas, aukojęs mišias
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Rygos, Karaliaučiaus ir Gdansko vaidmuo LDK prekyboje
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Skaitančios ir rašančios vienuolės: basosios karmelitės
Karijotaičiai Podolėje, arba Kaip atsirado dinastija dinastijoje
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimas XV–XVI a. vid.
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
Lietuvių princesės užsienio kraštuose – vyrų diplomatija ir moterų istorijos
Akių specialistas, karaliaus gydytojas Rupertas Finkas († 1579)
A. Puškino prosenelio krikštas Vilniuje – legenda ar faktas?
„Pakrantės vamzdis“. Lietuvos vardo aiškinimai senovėje
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Totorių įsikūrimas LDK
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Midaus gamybos technologijos
Vilnius prieš ir po „Tvano“
Kai atvaizdo garbė svarbesnė už protėvio dorą
Petro Roizijaus kova su amžininkų ydomis ir prietarais
Naujosios Jeruzalės šviesa Žemaitijoje
Pasmerktojo mirti paleidimo, prašant merginai, paprotys
Lietuviški herkuliai
Bajorų pavardžių įsitvirtinimas XVI a. II pusėje
Genealoginiai medžiai
„Kai mus valdė moterys“ Moterys politiniame LDK gyvenime XVIII a.
Degtinė
Ona Paulina Sapiegaitė-Jablonovska (1728–1800)
Voruta
XVIII a. kankinių kūno relikvijos
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų