Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje
Lietuvos Vaadas – aukščiausia LDK žydų savivaldos institucija
Mikalojaus Radvilos Juodojo (nu)gydymo istorija
Proginiai leidiniai ir periodikos užuomazgos
Gailestingieji šv. Roko broliai
Kazimieras Nestoras Sapiega
Bajorė rašo savo šeimos istoriją
Gydytojas iš Vokiečių gatvės: Motiejus Vorbekas-Lettowas
Valdovo šalies (žemės) privilegijos
Lietuviai valstybės teritoriją plėtė ne tik kariaudami
Lietuviai valstybės teritoriją plėtė ne tik kariaudami
Ūkis / XV-XVI a.
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimas XV–XVI a. vid.
Akių specialistas, karaliaus gydytojas Rupertas Finkas († 1579)
Motiejus Kazimieras Sarbievijus – poetas laureatas?
Lietuvių pirkliai
Lenkijos Karalystės ir LDK teisių sulyginimo įstatymas (1697)
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Julijona Algirdienė – savo valandos sulaukusi našlė
Tautinis blogio herojus – mitai apie Vladislovą Viktoriną Sicinskį (Čičinską)
„Teisingos ir tikros tos LDK sienos, kurios buvo nuo seno“
Artilerija
Artilerija
Karyba / XIII-XIV a.
„Visagaliai“ balveriai
Valkininkų mūšis
Idealusis Lietuvos kraštovaizdis: žvilgsnis į metraščius
PAŠTAS
Iki XVI a. LDK neturėjo sienų linijų?
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Asmenybės / XVIII vidurio – pabaigos
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Kas dėvėjo spalvotus drabužius?
Jeronimas Florijonas Radvila: mecenatas ar tironas?
1791 m. gegužės 3 d. konstitucija, arba „Valdymo įstatymas“
Moters asmens sauga LDK – senųjų papročių ir modernios teisės sankirtos išraiška
Atmintis medaliuose: valdovai, didikai ir svarbiausi istoriniai įvykiai
Tapyba kaip knyga: Bernardinų bažnyčios freskų ir Europos grafikos ryšys
Muitininkas Henrikas Šliageris: vokietis po apaštalo Mato ženklu
Gydyklos: nuo pirčių iki kurortų
Turgavietė ir turgus
Alkoholio ekonomika
Lietuvių raiteliai
Lietuvių raiteliai
Karyba / XIII-XIV a.