Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Teresė iš Gosievskių: tarp meilės ir politikos
„Motina Spartietė“ – Izabelė Čartoriska (1746–1835)
Teismų administracinė reforma
Pilnametystės amžius: vyro – 18, merginos – 13 metų
Valdovo ekonomijos: kaip moterys sukaupė Lietuvos didžiojo kunigaikščio turtą
Žydų įvaizdis XVIII a. spaudoje
Atmintis medaliuose: valdovai, didikai ir svarbiausi istoriniai įvykiai
Liublino unija, arba Ko verkė lietuviai ir lenkai Liubline?
Dvi burgundų riterio kelionės per LDK
Kortos Lietuvoje, arba Apie ankstyviausią Europos populiariąją kultūrą
Vilniaus miestiečių dailės rinkiniai: tarp pamaldumo ir reprezentacijos
Martynas Paleckis ir stiklo dirbtuvės XVI a. LDK
Lietuvos metraščiai
Tadas Kosciuška – sukilėlis ir bastūnas
Miestiečiai ir miestelėnai
Nuolatinė taryba
Nuolatinė taryba
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Baudžiamosios teisės tobulėjimas LDK: Kazimiero teisynas (1468)
Kada Lietuvoje atsirado bulvės?
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Teisė, teisingumas / XVII vidurio - XVIII a.
Šeima ir patriarchatas
Hipocentauras: demoniška prigimtis ir šlovės ženklas
Belaisvių aukojimas
Belaisvių aukojimas
Kasdienybė / XIII-XIV a.
Pasmerktojo mirti paleidimo, prašant merginai, paprotys
Ar LDK buvo getų?
Paskutinis valdovas Vilniuje: Aleksandras Jogailaitis
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
Ritualinės krikščionio žmogžudystės mitas
Medžioklė: dvaro pramoga, politika ir ekonominė būtinybė
Stepono Batoro pergalės ir mirtis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
LDK visuomenės pakantumo klausimas: žydų patirtis
Berekas Joselewiczius – pirmasis žydas karininkas
Iškilmės Vilniuje: 1562 m. Kotrynos Jogailaitės ir Suomijos kunigaikščio Jono III vestuvės
Špitolininkai, arba Ką gydė ir globojo špitolėse?
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Asmenybės / XVII vidurio - XVIII a.
Ona Paulina Sapiegaitė-Jablonovska (1728–1800)
1406 m. epizodas: Vokiečių ordino žvalgai prie Nemuno, Dubysos ir Jūros
Vilnius 1636 metais
Humoras XVI a. LDK
Humoras XVI a. LDK
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.