Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Tautinė ir religinė įvairovė / XV-XVI a.
Kęstutis – „kilnus pagonis“
Kęstutis – „kilnus pagonis“
Mitai / XIII-XIV a.
Pirmieji popieriniai pinigai
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Grūdinių kultūrų produktų kainos Vilniuje XVIII a. II p.
Humoras XVI a. LDK
Humoras XVI a. LDK
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Valstybė ir politika / XVI vidurio - XVII a.
Alšėniškiai – lietuvių kunigaikščiai Kijeve
Jonas Kazimieras Sapiega: nuo Bobruisko seniūno iki Rusijos feldmaršalo
Bankai ir palūkanavimas: skolinimosi papročiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Druskiai: cechas ar gildija, amatininkai ar pirkliai?
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimas XV–XVI a. vid.
Du Lietuvos žemės ūkio tipai: iki ir po valakų reformos
Vargondirbystės menas baroko Lietuvoje: tarp istorijos realijų ir vaizdingų legendų
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
V. Pučitelio „Elenos pagrobimas“ (1636) – pirmasis operos spektaklis Lietuvoje
Magiškos gydymo priemonės
Dailininko statuso kaita: nuo amatininko iki menininko
Nevidonas Benediktas Oganovskis – advokatas ir nusikaltėlis
Poetai kariai: Pranciškus Gradauskas ir Elijas Pilgrimovijus
Penkiolika 1564 m. Ūlos mūšio versijų
Seniausia rašymo priemonė Lietuvoje: stiliai iš Kernavės
Lietuvos totorių herbai: savita heraldikos tradicija
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje
Paskutinis valdovas Vilniuje: Aleksandras Jogailaitis
Pažaislio mitai
Žemaičių „turistas” Europoje: Teodoras Steponas Bilevičius ir jo dienoraštis (1677–1678)
XVI a. pabėgėlis – karo inžinierius, ispanas Antonis Mora
Muitininkas Henrikas Šliageris: vokietis po apaštalo Mato ženklu
Mikalojus Radvila Juodasis – Lietuvos Reformacijos lyderis
Barokiniai fejerverkai – „ugnies dramos“ su politiniu turiniu
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Jeronimas Florijonas Radvila: mecenatas ar tironas?
Žydų bendruomenės bankrotas
Lietuvos bastūnai – čigonai
Lietuvių pėstininkai
XVI a. Lietuvos Romeo ir Džuljeta: Jurgio Astiko ir Onos Chreptavičiūtės meilės istorija
Dvikovos
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai / XV-XVI a.