Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Valdovų giminė: nuo Gediminaičių prie Jogailaičių
Brastos bažnytinė unija
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Ženklai, simboliai / XVII vidurio - XVIII a.
Lietuvių princesės užsienio kraštuose – vyrų diplomatija ir moterų istorijos
Dvikovos
Valkininkų mūšis
Pirmasis jėzuitas Vilniuje: Alfonsas Salmerónas
Maištingosios sielos: Lietuvos valstiečių kova už savo teises XVI a. I pusėje
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
„Aukos mokestis“
Valdovo teisingumas: Ne karalius yra įstatymas, bet įstatymas – karalius
Palaidojimų Vilniaus Dominikonų bažnyčioje paslaptis
Henrikas Valua – pabėgęs valdovas
Vytinė ir strugas – tipiški LDK vidaus laivybos laivai
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Pramogos Vilniuje: maskaradai
Valstybinė kovos su skurdu politika
Rygos, Karaliaučiaus ir Gdansko vaidmuo LDK prekyboje
Spausdinti XVIII a. Vilniaus ir Gardino laikraščiai
„Tėvoniniai kunigaikščiai“ prieš Kazimierą Jogailaitį: 1481 m. „kunigaikščių sąmokslas“
Abiejų Tautų Respublikos ir Saksonijos unija
Mityba ir ligos XVIII a. pab. Vilniuje pagal Georgo Forsterio laiškus
Antkapiai LDK XVI–XVII a.
Tomašas Makovskis (1575–1630) – žymiausias XVII a. pradžios graveris LDK
Karui organizuota visuomenė
Karalių motina ir senelė: Sofija Alšėniškė
Skalbėjai, liūtų prižiūrėtojai ir kiti amatininkai LDK valdovų dvare
Valdovas katalikas – stačiatikių cerkvių globėjas
Lietuvių pirkliai
Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai
Špitolininkai, arba Ką gydė ir globojo špitolėse?
Kai moterys valdė vyrus... Vilniečiai liuteronai XVII a. I p. jėzuitų satyrose
Seniausia rašymo priemonė Lietuvoje: stiliai iš Kernavės
Bičiuliai ir bičiulystė: apie bičių ir žmonių sugyvenimą XV–XVI a.
„Tikrai būtų užmušęs…“ Buitinių konfliktų frazeologija XVII a. Vilniaus miesto teismų knygose
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Mitai / XV-XVI a.
Vilniaus miestiečių papuošalai ir kitos brangenybės XVII–XVIII a. I p.
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Ženklai, simboliai / XVI vidurio - XVII a.
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.