Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Palaidojimų Vilniaus Dominikonų bažnyčioje paslaptis
Religiniai konfliktai Vilniuje XVI a. pabaigoje
Drabužiai ir avalynė
Lietuvių raiteliai
Lietuvių raiteliai
Karyba / XIII-XIV a.
Špitolininkai, arba Ką gydė ir globojo špitolėse?
Vilniaus katedra – klasicistinio stiliaus šventovė
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis – Lietuvos parapinių mokyklų tėvas
Antanas Tyzenhauzas ir manufaktūros
Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios sienų tapyba
Žygimanto Augusto monetos – LDK monetų kalybos spindesys
Žygimanto Augusto monetos – LDK monetų kalybos spindesys
Ūkis / XV-XVI a.
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Medžioklė: dvaro pramoga, politika ir ekonominė būtinybė
Kodėl lietuvių didikai taip troško titulų?
Judaizuojančių stačiatikių erezija
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Samdomos kariuomenės atsiradimas
Sankrovos teisė – prekybinės konkurencijos suvaldymo įrankis
Žaislai ir žaidimai
Lietuvos plėšikai
Stačiatikių kunigaikščių tapimas katalikais: XV a. II p. vienos šeimos pavyzdys
Puškoriai
Elžbieta Magdalena Oginskytė-Puzinienė – astronomijos mecenatė
Nusikaltimai ir bausmės Trečiajame Lietuvos Statute
Saulės mūšio mitologija
Rašytiniai laikraščiai
Senieji Vilniaus vaistininkai XVI–XVII a. pr.
Senieji Vilniaus vaistininkai XVI–XVII a. pr.
Medicina, sveikata / XVI vidurio - XVII a.
Kaip atrodė Kernavė XIV amžiuje?
Lotyniškoji proginė literatūra (nuo XVII a. II p. iki XVIII a. vid.): gyvavimo prielaidos, inspiracijos ir specifika
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
Diplomatiniai dovanojimai LDK ir Maskvos valstybės diplomatinėje praktikoje
Diplomatiniai dovanojimai LDK ir Maskvos valstybės diplomatinėje praktikoje
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Ženklai, kurie žymėjo LDK sienas
Valdžia, pinigai ir konfesija – Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ byla
Ko bajorai vykdavo į miestą?
Ko bajorai vykdavo į miestą?
Miestai / XVII vidurio - XVIII a.
Abiejų Tautų Respublikos ir Saksonijos unija
1790 metų gyventojų surašymas
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Degradavusio bajoro gyvenimo būdas
Priesaikos per teismo procesą, arba Dramatiški teisingumo drabužiai
Karas su Maskva 1654–1667 metais