Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Pirmasis jėzuitas Vilniuje: Alfonsas Salmerónas
Muitinių sistemos pokyčiai XVIII a. Lietuvoje
Bonifratrai – gydantys vienuoliai
Rašytiniai laikraščiai
XVIII a. kankinių kūno relikvijos
Kaip neturtingas bajoras galėjo užsidirbti pinigų
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
Beata Kościelecka Ostrogiškienė (1515–1576) – nevidonė ar nelaimėlė?
Lukiškių priemiesčio raida LDK laikais
Garbės supratimas
Policijos raida
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Karijotaičiai Podolėje, arba Kaip atsirado dinastija dinastijoje
Privilegijuoti tarpininkai: ankstyvosios pirklių bendruomenės Lietuvoje
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Teisė, teisingumas / XV-XVI a.
Arimas: arkliai prieš jaučius
„Išsilavinę žmonės ir didikai vartoja lenkų kalbą, svetimšaliai – vokiečių, valstiečiai – lietuvių...“
Vilniaus katedra – klasicistinio stiliaus šventovė
Vieno XVIII a. dailės kūrinio užsakymo sutarties istorija
Bajorų Abraomavičių ir žydų Michelevičių pradininkai – broliai Abraomas ir Michelis Jezofavičiai
Nevidonas Traidenis
„Motina Spartietė“ – Izabelė Čartoriska (1746–1835)
XVIII a. rankraštinės knygos mįslės
Religijos keitimas LDK: konversija ir apostazė
Lietuvos bastūnai – čigonai
A. Puškino prosenelio krikštas Vilniuje – legenda ar faktas?
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
Vilniaus gynyba 1794 metais
Mitai apie Barborą Radvilaitę
Valdovo ekonomijos: kaip moterys sukaupė Lietuvos didžiojo kunigaikščio turtą
Antitotoriškas Petro Čyževskio pamfletas
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Mitai / XV-XVI a.
Artilerija
Artilerija
Karyba / XIII-XIV a.
Trirankis šv. Kazimieras – lelijų paslaptis
Turgavietė ir turgus
Chodkevičiai – „naujieji lietuviai“
Atgimė dingęs paveldas
Atgimė dingęs paveldas
Ženklai, simboliai / XVII vidurio - XVIII a.
Voruta
Poetai kariai: Pranciškus Gradauskas ir Elijas Pilgrimovijus
XVII a. vilniečių patalynė ir apatiniai drabužiai