Miesto sargybinio skulptūra

Nakties istorija kitokia nei dienos. Įvairiose visuomenėse tamsos bijomasi kaip nežinios, piktų jėgų ir velnio stichijos. Kita vertus, į naktį iki šiol žvelgiama kaip į dieviškosios misterijos simbolį ir poetinio įkvėpimo šaltinį.

Nepaisant to naktimis aktyviai darbavosi tam tikrų profesijų atstovai: naktiniai sargybiniai, gatvių valytojai, virėjai ir kepėjai, prostitutės, smuklininkai, vienuoliai, budeliai, vagys. O jaunimui naktis buvo ir tebėra linksmybių ir naujų draugysčių metas.

Naktimis nemiegojo miesto sargybą ėję asmenys. Vilniaus miestas turėjo samdomą sargybą, tačiau naktinis sargavimas formaliai buvo visų miesto piliečių – amatininkų ir pirklių, tiksliau cechų ir brolijų pareiga. Nuolat buvo diskutuojama dėl žydų sargavimo. Būdavo saugomi miesto vartai, patruliuojama gatvėse. Sargybinių darbas buvo pavojingas – jie susidurdavo su nusikaltėliais ar mušeikomis, kurie neretai būdavo smarkiai apgirtę, o bajorai dar ir ginkluoti šaunamaisiais ar šaltaisiais ginklais. Žinome, kad atlikdami savo pareigas miesto sargybiniai žūdavo ar patirdavo sužalojimų.

Plačiau apie naktinio Vilniaus gyvenimą galite sužinoti paspaudę šią nuorodą.

Adresas: Trakų g. 1