Pirmoji Vilniaus spaustuvė

Pranciškus Skorina (m. 1541) – viena ryškiausių Lietuvos ir Vilniaus istorijos asmenybių, tikras renesanso epochos atstovas. Tai įvairių gabumų ir plačių interesų žmogus: medikas, sekretorius, vertėjas, spaustuvininkas, leidėjas, sodininkas. Jo gyvenimas ir veikla, kaip visas LDK palikimas, priklauso lietuviams, baltarusiams, ukrainiečiams, o iš dalies ir čekams.

Pirmoji Vilniuje pasirodžiusi P. Skorinos knyga – „Mažoji kelionių knygelė“ kirilica (1522). Tai psalmių ir didaktinių tekstų rinkinys, skirtas keliaujančiam pirkliui arba amatininkui. Gali būti, kad kai kuriuos knygelės lankus P. Skorina atsivežė iš Prahos, o Vilniuje spausdino tik trūkstamas dalis. Tačiau kita jo knyga – „Apaštalas“ – neabejotinai visai spausdinta Vilniuje (1525).

Tiksli P. Skorinos spaustuvės vieta lieka nežinoma. Nors ant Didžioji 19/ Stiklių 2 namo yra spaustuvininko memorialinė lenta, o Stiklių g. 4 namo kieme – paminklas, tikimybė, kad viename ar kitame name buvo įsikūrusi pirmoji spaustuvė Vilniuje yra tik viena iš kelių. Klausimas yra svarbus, kadangi susijęs su pirmosios spaustuvės ne tik Vilniuje, bet ir visoje LDK, vieta. „Apaštale“ teigiama, kad „išspausdinta garbingojo vyro Jokūbo Babičiaus, šauniojo ir didžiojo Vilniaus miesto vyriausiojo burmistro, namuose“. Juo remiantis scorinianoje pagrįstai įsitvirtino teiginys, jog P. Skorinos spaustuvė veikė vilniečio burmistro stačiatikio pirklio Jokūbo Babičiaus namuose.

Plačiau apie Pranciškų Skoriną ir pirmąją Vilniaus spaustuvę galite sužinoti paspaudę šią nuorodą.

Adresas: Stiklių g.