Kotrynos Gibelytės namas

Vilniuje, Pilies gatvėje, gyveno du jaunuoliai – Kornelijus ir Kotryna. Kažin kurią dieną Kornelijus ir Kotryna krito vienas kitam į akį, tačiau romantiška idilė truko neilgai ir porelei teko sudėtingų išbandymų. Kornelijus II Vinholdas, gimęs 1600 m., buvo turtingo ir įtakingo pirklio Kornelijaus I Vinholdo sūnus. Jo tėvas į Vilnių persikėlė iš Nyderlandų. Kotrynos Gibelytės tėvas irgi buvo garbus žmogus – Vilniaus burmistras, kilęs iš vokiškų žemių.

Vinholdai rūpinosi sūnaus išsilavinimu, todėl jį, baigusį pradinę Vilniaus kalvinistų mokyklą, išsiuntė į užsienį. Kornelijus nepamiršo Kotrynos. Jis bus parašęs jai visą pluoštelį laiškų, bet mūsų dienas pasiekė tik du jo laiškai į Vilnių savo pusbroliui, kuriuose jis siuntė linkėjimus savo mylimai Kotrynai.

Praėjus 6 metams nuo paskutinio judviejų pasimatymo, 1621-ųjų pavasarį, iki Paryžiaus atsirito iš Vilniaus sklindančio pavojaus aidas. Kornelijaus pusbrolis informavo, jog Gibelio duktė jau pusiau sužadėta su ponu Simonu Engelbrechtu. Kornelijus suskubo grįžti į Vilnių ir po metų, 1622-aisiais, susituokė su mylimąja Kotryna. Kornelijus ir Kotryna įsikūrė Vinholdų namuose (Pilies g. 20).

Daugiau kaip Kornelijaus ir Kotrynos meilės istoriją galite sužinoti paspaudę šią nuorodą.

Adresas: Pilies g. 13