Apie autorius

Brėžiniai parengti vykdant valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektą „Vilniaus sociotopografijos metmenys XIII–XVIII a.“, finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos (registracijos Nr. P-LIP-18-146, 2018 07 01–2021 06 30, Lietuvos istorijos institutas, projekto vadovas dr. Elmantas Meilus, vykdytojai – dr. Mindaugas Klovas, dr. Antoni Urmański, dr. Oksana Valionienė).