Elžbieta Magdalena Oginskytė-Puzinienė – astronomijos mecenatė

Apie Elžbietą Magdaleną Oginskytę-Puzinienę yra išlikę nedaug istorinių faktų. Tačiau tai, ką apie ją žinome, leidžia įrašyti šią asmenybę į iškilių Lietuvos moterų gretas. Atmintyje ji išliko kaip viena didžiausių mecenačių.

Žvilgsnis, nukreiptas į dangų

Jos tėvai buvo Grigalius Antanas Oginskis, Žemaičių seniūnas ir Lietuvos didysis etmonas, ir Teofilija Čartoriskytė. Nėra žinomi tikslūs jos gimimo metai. Jau 1712 m. ji buvo Kazimiero Gedgaudo žmona. Jos pirmasis vyras jai užrašė Gelgaudiškio dvarą.

Pirmieji E. M. Oginskytės-Puzinienės labdarystės malonę patyrė vietiniai jėzuitai, kuriems ji 1766 m. prie Lučajaus bažnyčios įsteigė misijų namus.

Mirus K. Gedgaudui, ji antrą kartą ištekėjo už Upytės vėliavininko, Tryškių ir Šilėnų seniūno Antano Puzinos. 1731 metais jie iš Pranciškos Pociejienės Ašmenos paviete įsigijo Lučajų. Pirmieji E. M. Oginskytės-Puzinienės labdarystės malonę patyrė vietiniai jėzuitai, kuriems ji 1766 m. prie Lučajaus bažnyčios įsteigė misijų namus. Jėzuitų misijai paaukojo 160 tūkst. auksinų ir paskyrė miestelyje dvi vietas statyti naujam misijų pastatui bei naujai Šv. Tado Apaštalo bažnyčiai. Jėzuitų ordino generolas Lorenzo Ricci visam ordinui patvirtino specialias maldas už geradarės fundatorės intencijas. Testamente E. M. Oginskytė-Puzinienė Lučajaus jėzuitams užrašė didelį turtą būsimų derlių ir įvairių daiktų pavidalu.

E. M. Oginskytė-Puzinienė itin domėjosi tiksliaisiais mokslais.

E. M. Oginskytė-Puzinienė itin domėjosi tiksliaisiais mokslais. Rūmuose Lučajuje buvo sukaupusi įvairių astronominių prietaisų, kurie šeštame dešimtmetyje buvo naudojami geografinei padėčiai nustatyti. Moteris prisidėjo prie Vilniaus universiteto astronominės observatorijos įkūrimo, 1755 metais ji paaukojo didelę sumą.

Astronomijos mūza

Pirmuoju jos globotiniu tapo observatorijos architektas Tomas Žebrauskas, kuris ne kartą ją lankė Lučajuje. Jis 1756 m. savo dienoraštyje rašė: „Observatorijos fundatorė atvyko į akademijos aulą ir domėjosi elektros mašinos, oro siurblio bei kitomis eksperimentinės fizikos paslaptimis.“ Po T. Žebrausko mirties 1758 m. observatorijos statybos darbus perėmė matematikas Jokūbas Nakcijonavičius. Observatoriją sudarė Baltoji salė, du keturkampiai trijų tarpsnių bokštai su barokiniais šalmais ir du vieno aukšto bokšteliai ant stogo. Visą antstatą anuo metu užėmė Baltoji salė. Jos perdangoje buvo įrengta ovalinė anga dangaus stebėjimams.

1766 m. E. M. Oginskytė-Puzinienė observatorijos reikmėms užrašė 6 000 auksinų, už kuriuos turėjo būti išlaikomas astronomas, o 3 000 paaukojo grynais iš karto. Už šiuos pinigus Anglijoje buvo nupirkti astronominiai prietaisai. Jau po E. M. Oginskytės-Puzinienės mirties juos nupirko Vilniaus universiteto astronomas Martynas Počobutas. Anot amžininkų, šiam tikslui E. M. Oginskytė-Puzinienė pardavė didelę dalį savo valdų Sandomiro vaivadijoje. Vilniaus universiteto observatorijoje buvo išlikę du geradarės fundatorės portretai, vaizduojantys ją jaunystėje ir brandžiame amžiuje. Manoma, kad vieno jų autorius buvo Ignazas Egenfelderis.

Įdomybė

Elžbieta Magdalena Oginskytė-Puzinienė (mirė 1767 m.) – viena didžiausių Lietuvos mecenačių. Moteris prisidėjo prie Vilniaus universiteto astronominės observatorijos įkūrimo – observatorijos reikmėms užrašė 6 000 auksinų, už kuriuos turėjo būti išlaikomas astronomas, o 3 000 paaukojo grynais iš karto. Už šiuos pinigus Anglijoje buvo nupirkti astronominiai prietaisai.

E. M. Oginskytė-Puzinienė, nesusilaukusi palikuonių, Lučajų užrašė giminaičiui, Trakų kaštelionui Tadui Oginskiui. Ji mirė 1767 m. lapkričio 21 d. Lučajuje. Dar prieš mirtį paskyrė pinigų savo laidotuvėms. E. M. Oginskytė-Puzinienė buvo palaidota Vilniuje. Ta liūdna proga jai buvo hegzametru sukurta panegirika, kur astronomijos mūza Uranija bylojo: „Pastatei man bokštą, irgi salę kuo puikiausią.“ Adomas Mickevičius poemoje „Ponas Tadas“ ją minėjo kaip „išmintingą ir turtingą Ponią“. E. M. Oginskytės-Puzinienės mecenatinę veiklą pinigais rėmė ir vyras Antanas Puzina (mirė 1752 m.).

Eligijus Raila