You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
1791 m. gegužės 3 d. konstitucija, arba „Valdymo įstatymas“
Smolensko sukilimas 1440 m.: valstybės integralumo linkme
Tėvynės išdavyste ir kitomis aferomis išgarsėjęs XVI a. LDK didikas Grigalius Astikas
Ne šventieji puodus lipdo
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
Vilniaus miesto teatras monopolisto pinklėse
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Susisiekimo būdai ir priemonės
Petras Gonezijus ir polemika dėl Šventosios Trejybės
Povandeninis mirusiųjų pasaulis
XVI a. I p. vėliavininkai: nepavykę pavietų politikai
Paskutinis Abiejų Tautų Respublikos seimas Gardine
Ryžtingasis Jokūbas Jasinskis
Apie Vilniaus lietuviškumą XVII a.
Kaip advokatai studijavo teisę?
Privilegijuoti tarpininkai: ankstyvosios pirklių bendruomenės Lietuvoje
LDK nekrikščionių maldos namai: sinagoga, mečetė, kenesa
Miestų patriciatai ar elitai?
Lietuviška kaltūno „ligos“ istorija
Lietuviška kaltūno „ligos“ istorija
Medicine and Health / XVII middle - XVIII cent.
Vaivadijos ir vaivados: apie valstybės valdymo meną
Žydų bendruomenės bankrotas
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Medicine and Health / XV-XVI cent.
Apšvietos klebonas
Aukso amžiaus laisvių ir teisių mitas
Valkininkų mūšis
Bajorų pavardžių įsitvirtinimas XVI a. II pusėje
Pramogos Vilniuje: maskaradai
Seniausia rašymo priemonė Lietuvoje: stiliai iš Kernavės
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – viduramžių imperija?
Mitas apie šalį išgelbėsiančius imigrantus
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Famous Figures / XVII middle - XVIII cent.
Savižudybė pagoniškoje Lietuvoje
Savižudybė pagoniškoje Lietuvoje
Daily Life / XIII-XIV cent.
Legendos ir padavimai
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimas XV–XVI a. vid.
Kapų ieškojimas – nepasotinto didvyrių kulto apraiška
Pažaislis – itališkas ansamblis Lietuvos miškuose
Pažaislis – itališkas ansamblis Lietuvos miškuose
Art, Music and Literature / XVII middle - XVIII cent.
„Tėvoniniai kunigaikščiai“ prieš Kazimierą Jogailaitį: 1481 m. „kunigaikščių sąmokslas“
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Ethnic and Religious Diversity / XV-XVI cent.
Valdovo ekonomijos: kaip moterys sukaupė Lietuvos didžiojo kunigaikščio turtą
LDK visuomenės pakantumo klausimas: žydų patirtis