You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Medžioklė: dvaro pramoga, politika ir ekonominė būtinybė
Valdovo ekonomijos: kaip moterys sukaupė Lietuvos didžiojo kunigaikščio turtą
Kaip lietuviai auksą ir sidabrą gamino
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
Iškilmės Vilniuje: 1562 m. Kotrynos Jogailaitės ir Suomijos kunigaikščio Jono III vestuvės
Paskutinis Abiejų Tautų Respublikos seimas Gardine
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Medicine and Health / XV-XVI cent.
Legenda apie judaizmą priėmusį grafą Valentiną Potockį
Pono pokalbiai su tarnais: bajorų prašymai ir valdovo atsakymai XVI a. I p. seimuose
Smurtas šeimoje ir tarp giminaičių
Sanitarija ir higiena XIII–XIV a.
Paskutinis valdovas Vilniuje: Aleksandras Jogailaitis
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Pirmosios magdeburgijos
Auksiniai riteriai tarp Vilniaus miesto valdančiojo elito
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
Kaip advokatai studijavo teisę?
Bonifratrai – gydantys vienuoliai
Užmirštas karalius
Užmirštas karalius
Politics and the State / XIII-XIV cent.
LDK didikai 1515 m. Jogailaičių ir Habsburgų susitikime Vienoje
Policijos raida
Seniausia rašymo priemonė Lietuvoje: stiliai iš Kernavės
Motiejus Kazimieras Sarbievijus – poetas laureatas?
Prekyba belaisviais – pajamų šaltinis
A. Puškino prosenelio krikštas Vilniuje – legenda ar faktas?
Jokūbo Voraginiečio „Aukso legenda“ – viduramžių bestseleris Lietuvoje
Mitai apie Barborą Radvilaitę
Lietuvių princesės užsienio kraštuose – vyrų diplomatija ir moterų istorijos
XVII a. Europos legenda – Jonas Karolis Chodkevičius (1560–1621)
Samdomos kariuomenės atsiradimas
XVII a. detektyvinė istorija: apsišaukėlis Vilniaus pilies kalėjime
Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai
Kaip nekrikščionys karaimai gyveno pagal krikščionišką miesto teisę
Marmuras LDK meno istorijoje
Privatus mokslininkas Vilniaus burmistras Aleksandras Bražycas († 1696)
Florencijos bažnytinės unijos idėja Lietuvoje: 1476 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikių laiškas popiežiui Sikstui IV
Kriminalinės bylos: kasdieniai valstiečių ir ponų santykiai
Vyskupo Juozapato Kuncevičiaus mirtis
Vilniaus konfesinė įvairovė
Vilniaus konfesinė įvairovė
Ethnic and Religious Diversity / XIII-XIV cent.