You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
LDK didikės politikoje
Grobiamieji žygiai – verslo rūšis
Burtai ir raganavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Berekas Joselewiczius – pirmasis žydas karininkas
Bastūnas Daumantas Pskoviškis
Bastūnas Daumantas Pskoviškis
Famous Figures / XIII-XIV cent.
Naktipuodžio istorija
Naktipuodžio istorija
Legends and Myths / XVIII middle – end
Vytauto laikų rezidencinės pilys
Naujosios Jeruzalės šviesa Žemaitijoje
Kur Morta Mindaugienė matė beždžiones: gamtinė aplinka
Vargondirbystės menas baroko Lietuvoje: tarp istorijos realijų ir vaizdingų legendų
Stalo žaidimai: kauliukai ir šachmatai
Pramogos Vilniuje: maskaradai
Stebuklai ir medicina: Lukiškių Dievo Motinos stebuklų knygos „Mistinis fontanas“ paraštės
Karalių motina ir senelė: Sofija Alšėniškė
Samdomos kariuomenės atsiradimas
Bonifratrai – gydantys vienuoliai
XVII a. miestiečių knygos ir bibliotekos
Oligarchai Kęsgailos, arba Kaip Žemaitija vos netapo Kražių grafyste
Antakalnio Jėzus Nazarietis – įstabi ispaniško baroko apraiška
Prokuratoriai – teisingumo riteriai ar verslininkai?
Amatininko troba
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Art, Music and Literature / XVII middle - XVIII cent.
Viduramžių klebonas – kaimynas, aukojęs mišias
Valdovo sekretorius, Vilniaus vaitas, pirmasis Lietuvos istorikas – Augustinas Rotundas Meleskis (apie 1520–1582)
Karas ir jo propaganda, arba Kaip 1611 m. LDK atgavo Smolenską
Karas ir jo propaganda, arba Kaip 1611 m. LDK atgavo Smolenską
War and the Military / XVI middle - XVII cent.
Religiniai konfliktai Vilniuje XVI a. pabaigoje
Liublino unija, arba Ko verkė lietuviai ir lenkai Liubline?
Vandens malūnai Lietuvoje XV–XVI a.: lėta technikos revoliucija
Kovos dėl kalendoriaus XVI a. pab. – XVII a. pr.
„Lyg žydiško veido...“ Paieškomų asmenų apibūdinimai XVIII a. spaudoje
Povilas Ksaveras Bžostovskis ir Povilavos Respublika
PAŠTAS
Pijorų mokymo sistemos novatoriškumas ir akademinė tradicija LDK
Amatininko kiemas
Sukurta tapatybė: karalaitės Marijos Onos Teresės portretas
„Kai mus valdė moterys“  Moterys politiniame LDK gyvenime XVIII a.
„Kai mus valdė moterys“ Moterys politiniame LDK gyvenime XVIII a.
Politics and the State / XVIII middle – end
Antrasis Lietuvos Statutas ir jo kūrėjai
Antrasis Lietuvos Statutas ir jo kūrėjai
Law and Justice / XVI middle - XVII cent.
Moterų švietimas ir patriotinis ugdymas Apšvietos epochoje
Algirdas – „stačiatikis“
Algirdas – „stačiatikis“
Legends and Myths / XIII-XIV cent.
Špitolininkai, arba Ką gydė ir globojo špitolėse?