You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Martynas Paleckis ir stiklo dirbtuvės XVI a. LDK
Pono pokalbiai su tarnais: bajorų prašymai ir valdovo atsakymai XVI a. I p. seimuose
Policijos raida
Humoras XVI a. LDK
Humoras XVI a. LDK
Art, Music and Literature / XVI middle - XVII cent.
Stanislovas Venclovaitis Gruzdys – pasaulio istorijos skaitytojas iš Žemaitijos vidurio
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
Nuo keliaujančio dvaro – prie rezidencinio valdymo
XVI a. LDK didikės dvaras
Samdomos kariuomenės atsiradimas
Lietuvos bastūnai – čigonai
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Paskutinis valdovas Vilniuje: Aleksandras Jogailaitis
Sanitarija ir higiena XIII–XIV a.
Teismų administracinė reforma
Rašytiniai dokumentai žodinės kultūros visuomenėje
Mauricijus Pranciškus Karpis (1749–1817)
Švedų kariniai Lietuvos vietovių žemėlapiai Įdomioji istorijos aritmetika
Žvilgsnis iš „kaimynų varpinės“: Lenkijos kronikininkai apie Lietuvos praeitį
Žvilgsnis iš „kaimynų varpinės“: Lenkijos kronikininkai apie Lietuvos praeitį
Art, Music and Literature / XVI middle - XVII cent.
Pažaislio mitai
Kaip neturtingas bajoras galėjo užsidirbti pinigų
Bonifratrai – gydantys vienuoliai
„Tėvoniniai kunigaikščiai“ prieš Kazimierą Jogailaitį: 1481 m. „kunigaikščių sąmokslas“
„Visagaliai“ balveriai
Mitai apie Barborą Radvilaitę
XVI a. pabėgėlis – karo inžinierius, ispanas Antonis Mora
Smuklės – Lietuvos miestelių ūkio variklis XV–XVI a. viduryje
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
Pono (dominijos) teismas: ponas – teisėjas savo byloje
Augusto III vardinės Vilniuje: šventės be valdovo
Apšvietos klebonas
Muitininkas Henrikas Šliageris: vokietis po apaštalo Mato ženklu
Kuo sirgo žmonės XVII–XVIII amžiuje?
Juvelyrikos technologijos XIV amžiuje
Sukurta tapatybė: karalaitės Marijos Onos Teresės portretas
Aušros Vartų Švč. Gailestingumo Motinos paveikslas
LDK pašauktinės kariuomenės surašymas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas XVI–XVII a.
Dovis ir vainikinė: ar galėjo bajorė bastytis?
Ponų tarybos atsiradimas ir veikla