You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Kalbėjimas vaizdu, arba Literatūrinė emblema
Sapiegų rūmai Antakalnyje – neišsipildžiusių užmojų paminklas
J. P. Norblinas – Stanislovo Augusto epochos dailininkas
Totorių veikla: nuo karių iki daržininkų
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Art, Music and Literature / XV-XVI cent.
Ona Paulina Sapiegaitė-Jablonovska (1728–1800)
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Famous Figures / XVII middle - XVIII cent.
Konstantinas Sirvydas ir jo lituanistinė veikla
Povandeninis mirusiųjų pasaulis
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
Andrius Volanas – XVI a. publicistas, „LDK kalvinistų popiežius“
Pasmerktojo mirti paleidimo, prašant merginai, paprotys
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
War and the Military / XVI middle - XVII cent.
Vargondirbystės menas baroko Lietuvoje: tarp istorijos realijų ir vaizdingų legendų
Lietuvos metraščiai
Meno mecenatai
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
Arklidininkas Gediminas
Baroko modeliai ir adaptacijos: Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios atvejis
Jeronimas Florijonas Radvila: mecenatas ar tironas?
Aušros Vartų Švč. Gailestingumo Motinos paveikslas
Turto dalybos
Garbės supratimas
Kaip ponas Lackis Romoje laimėjo riterių turnyrą
Kaip ponas Lackis Romoje laimėjo riterių turnyrą
European and World Contexts / XVI middle - XVII cent.
Miestiečių apranga
Biržų Radvilų kunstkamera XVII a. I pusėje
Horodlės „susibroliavimas“ – perimti herbai ir „reali politika“
Valstiečių gyvenimai pagal apklausas Vilniaus pilies kalėjime
Leonas Sapiega: liūtas ar lapinas?
Voruta
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
„Aukos mokestis“
Legendos apie Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos stebuklus
Privačios valdos kartografija: 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapis
Stačiatikių kunigaikščių tapimas katalikais: XV a. II p. vienos šeimos pavyzdys
Talka, arba Kaip bendruomenės solidarumo paprotys virto vergiška prievole
Kuo sirgo žmonės XVII–XVIII amžiuje?
Valdovo teisingumas: Ne karalius yra įstatymas, bet įstatymas – karalius
Ritualinės krikščionio žmogžudystės mitas