You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Miestų patriciatai ar elitai?
Kai atvaizdo garbė svarbesnė už protėvio dorą
Naugarduko mitas
Naugarduko mitas
Legends and Myths / XIII-XIV cent.
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Science and Technology / XVII middle - XVIII cent.
Vilniaus tautinė gvardija
Talka, arba Kaip bendruomenės solidarumo paprotys virto vergiška prievole
Pagrobta ar nupirkta? Prekybinės plombos ir „svetimi“ daiktai
Pono (dominijos) teismas: ponas – teisėjas savo byloje
Didieji Vilniaus gaisrai
Vilniaus okupacija „Tvano“ metu
LDK kariuomenės reformos
Skalbėjai, liūtų prižiūrėtojai ir kiti amatininkai LDK valdovų dvare
Lietuvos valdovų apsilankymai Vilniuje iki XVII a. vidurio
„Cezaris šiandien nieko nereiškia – pinigai dabar yra viskas“: kredito sistemos formavimasis Lietuvoje
Prokuratoriai – teisingumo riteriai ar verslininkai?
Kada Lietuvoje atsirado bulvės?
Liublino unija, arba Ko verkė lietuviai ir lenkai Liubline?
Petras Gonezijus ir polemika dėl Šventosios Trejybės
LDK kultūros įvairovė: dailininkai Aleksandras ir Leonas Tarasevičiai
Stanislovas Venclovaitis Gruzdys – pasaulio istorijos skaitytojas iš Žemaitijos vidurio
Tadas Reitanas: palūžęs patriotas…
Teisininkas Baltramiejus Gavlovickis (apie 1583 – apie 1639)
Žaislai ir žaidimai
LDK žydų surašymai
Bajorystės įrodymo procedūra
Mitai apie Barborą Radvilaitę
Tipiškas nusikaltimas: antpuolis
Kaip norėta žydus „padaryti laimingais ir kraštui naudingais“
Karo meto monetos – tymfai
Du Lietuvos žemės ūkio tipai: iki ir po valakų reformos
Ona Paulina Sapiegaitė-Jablonovska (1728–1800)
LDK regioninės privilegijos: regioninės pilietybės įteisinimas
J. P. Norblinas – Stanislovo Augusto epochos dailininkas
Kanceliarijos atsiradimas ir svetimšaliai raštininkai
Kauno okupacija „Tvano“ metu
Aušros Vartų Švč. Gailestingumo Motinos paveikslas
LDK pašauktinės kariuomenės surašymas
Akrostichas, arba (ne)originalus Martyno Mažvydo sumanymas
Riteriška gyvensena
Riteriška gyvensena
War and the Military / XV-XVI cent.
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas