You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Religijos keitimas LDK: konversija ir apostazė
Karolio XII bausmė Darsūniškio miesteliui 1702 m.
Kaip ponas Lackis Romoje laimėjo riterių turnyrą
Kaip ponas Lackis Romoje laimėjo riterių turnyrą
European and World Contexts / XVI middle - XVII cent.
Castrum doloris simbolika: velionio pagerbimui, gyvųjų pamokymui
Castrum doloris simbolika: velionio pagerbimui, gyvųjų pamokymui
Signs and Symbols / XVI middle - XVII cent.
Savivaldos teisių suteikimas Biržams
Petro Roizijaus kova su amžininkų ydomis ir prietarais
XVII a. detektyvinė istorija: apsišaukėlis Vilniaus pilies kalėjime
Ankstyvoji LDK moterų korespondencija XV–XVI a. vid.
Ankstyvoji LDK moterų korespondencija XV–XVI a. vid.
Daily Life / XV-XVI cent.
Degradavusio bajoro gyvenimo būdas
Tadas Kosciuška – sukilėlis ir bastūnas
Varinės monetos – karų su Švedija ir Maskva pasekmė
Lotyniškoji proginė literatūra (nuo XVII a. II p. iki XVIII a. vid.): gyvavimo prielaidos, inspiracijos ir specifika
Petras Gonezijus ir polemika dėl Šventosios Trejybės
Lietuvos totorių rankraščiai – LDK raštijos fenomenas
Vsevolodo, Nameisio ir Skomanto bėgimo į Lietuvą peripetijos bei motyvai
Rūkalai
Žalgirio mūšis – kintanti atmintis
Žalgirio mūšis – kintanti atmintis
Legends and Myths / XV-XVI cent.
„Tėvoniniai kunigaikščiai“ prieš Kazimierą Jogailaitį: 1481 m. „kunigaikščių sąmokslas“
Karui organizuota visuomenė
1495 m. Vilniuje įsteigtas auksakalių cechas – pirmasis LDK
Susisiekimo būdai ir priemonės
Alšėniškiai – lietuvių kunigaikščiai Kijeve
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Famous Figures / XVII middle - XVIII cent.
Sanitarija ir higiena XIII–XIV a.
Kriminalinės bylos: kasdieniai valstiečių ir ponų santykiai
„Aukos mokestis“
Žmonės be nosies
Žmonės be nosies
Daily Life / XVIII middle – end
Ona Paulina Sapiegaitė-Jablonovska (1728–1800)
Humoras XVI a. LDK
Humoras XVI a. LDK
Art, Music and Literature / XVI middle - XVII cent.
Kaip karaliaus sargybinis gegutę iš muškietos nubildino
Privačios valdos kartografija: 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapis
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
Gedimino laiškai: korespondencijos lygumai ir netolydumai
Vilniaus okupacija „Tvano“ metu
Kaip norėta žydus „padaryti laimingais ir kraštui naudingais“
Lietuvių raiteliai
Lietuvių raiteliai
War and the Military / XIII-XIV cent.
Idealusis Lietuvos kraštovaizdis: žvilgsnis į metraščius
Verkiai: nuo vyskupų rezidencijos iki Vilniaus priemiesčio
Ponų tarybos atsiradimas ir veikla
Jogailos žygis į Lenkiją ir Šventojo Kryžiaus relikvijos pagrobimo legenda