You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
A. Puškino prosenelio krikštas Vilniuje – legenda ar faktas?
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Vilniečių studijos Europoje
Konfederacijų šimtmetis
Lietuvos krikštas: krikščioniškos Europos atbaiga
Nerami okupuoto Vilniaus kasdienybė
Midaus brolijos
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Art, Music and Literature / XVIII middle – end
Mariavičių vienuolijos misionieriška veikla
Horodlės „susibroliavimas“ – perimti herbai ir „reali politika“
Vilnius atvykėlių akimis. XVIII a. nuomonės apie Vilnių Vakarų ir Vidurio Europoje
Ryžtingasis Jokūbas Jasinskis
Ką valgė ir gėrė LDK miestiečiai XVII a. vid. – XVIII a.
Mitai apie Barborą Radvilaitę
Stačiatikių kunigaikščių tapimas katalikais: XV a. II p. vienos šeimos pavyzdys
Lietuvos šlėktų kasdienybė pagal dienoraščius
Kokios ligos kamavo kernaviškius XIV amžiuje?
Dvikovos
Politika raštu: kodėl buvo reikalingos seimelių instrukcijos?
Augusto III vardinės Vilniuje: šventės be valdovo
Gedimino laiškai: korespondencijos lygumai ir netolydumai
Leonas Sapiega: liūtas ar lapinas?
XVI a. pab. ATR valdovų gydytojas – italas Mikalojus Bukcelė
Vaznys ir kiti teismo pareigūnai
Kaip karaliaus sargybinis gegutę iš muškietos nubildino
Mykolas Kazimieras Pacas (1624–1682)
Medis ir druska: prekyba XV–XVI a. pirmoje pusėje
Medis ir druska: prekyba XV–XVI a. pirmoje pusėje
Commerce and Trade / XV-XVI cent.
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Medicine and Health / XV-XVI cent.
Pirmieji pinigai: sidabro lydiniai ir jų klastojimas
Aukso monetos – valstybės ir valdovo pažiba
Jurgis Kosakovskis (Kasakauskis) – pirmos lietuviškos katalikiškos maldaknygės (1681 m.) parengėjas
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
Spaudas XVI–XVII a. pr. LDK bajorijos gyvenime
Nuo keliaujančio dvaro – prie rezidencinio valdymo
Pirmieji istoriniai kūriniai
Banicijos ir infamijos bausmės
Miestų pertvarka
Miestų pertvarka
Cities / XVIII middle – end
Teresė iš Gosievskių: tarp meilės ir politikos
Dvi burgundų riterio kelionės per LDK
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Politics and the State / XVI middle - XVII cent.