You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Vaišelga (Vaišvilkas) – pagoniško ir krikščioniško radikalumo samplaika
Vilnius atvykėlių akimis. XVIII a. nuomonės apie Vilnių Vakarų ir Vidurio Europoje
Castrum doloris simbolika: velionio pagerbimui, gyvųjų pamokymui
Castrum doloris simbolika: velionio pagerbimui, gyvųjų pamokymui
Signs and Symbols / XVI middle - XVII cent.
„Motina Spartietė“ – Izabelė Čartoriska (1746–1835)
Vaivadijos ir vaivados: apie valstybės valdymo meną
Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje
Kanceliarijos atsiradimas ir svetimšaliai raštininkai
Teisėjai – nusikaltėliai
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis – Lietuvos parapinių mokyklų tėvas
Kaimynai: lietuviškų žodžių pergalės
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Signs and Symbols / XVI middle - XVII cent.
Žmogus ir šuo XVI a. LDK
Žmogus ir šuo XVI a. LDK
Daily Life / XVI middle - XVII cent.
Talka, arba Kaip bendruomenės solidarumo paprotys virto vergiška prievole
Antkapiai LDK XVI–XVII a.
Valdovas katalikas – stačiatikių cerkvių globėjas
Povilas Ksaveras Bžostovskis ir Povilavos Respublika
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Art, Music and Literature / XV-XVI cent.
Valdovo ekonomijos: kaip moterys sukaupė Lietuvos didžiojo kunigaikščio turtą
Teisėjai – nusikaltėliai
Vytauto laikų rezidencinės pilys
Miestų įstatymai
1790 metų gyventojų surašymas
Iki XVI a. LDK neturėjo sienų linijų?
Petras Gonezijus ir polemika dėl Šventosios Trejybės
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Religion and Spiritual Life / XVII middle - XVIII cent.
Kodėl lietuvių didikai taip troško titulų?
Sveikata ir ligos
Palaidojimų Vilniaus Dominikonų bažnyčioje paslaptis
Nevidonas Traidenis
Teismų administracinė reforma
„Teisingos ir tikros tos LDK sienos, kurios buvo nuo seno“
Gedimino laiškai: korespondencijos lygumai ir netolydumai
LDK monetų kalyklos – valstybės suverenumo atspindys
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Politics and the State / XVIII middle – end
Jonas Chodkevičius – tikėjimo keitimas ir derybos
„Išsilavinę žmonės ir didikai vartoja lenkų kalbą, svetimšaliai – vokiečių, valstiečiai – lietuvių...“
Rašytiniai dokumentai žodinės kultūros visuomenėje
„Visagaliai“ balveriai
Grobiamieji žygiai – verslo rūšis