You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Barokiniai fejerverkai – „ugnies dramos“ su politiniu turiniu
Teismų administracinė reforma
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Law and Justice / XVIII middle – end
Jogailos žygis į Lenkiją ir Šventojo Kryžiaus relikvijos pagrobimo legenda
Didikų dvaro organizacija
Paskutinis valdovas Vilniuje: Aleksandras Jogailaitis
Ar bartai – tik tiltų statytojai?
Tautinis blogio herojus – mitai apie Vladislovą Viktoriną Sicinskį (Čičinską)
Linksmintojai Vytauto dvare: muzikantai, neūžaugos, juokdariai
Gailestingieji šv. Roko broliai
Belaisvių aukojimas
Belaisvių aukojimas
Daily Life / XIII-XIV cent.
Stebuklai ir medicina: Lukiškių Dievo Motinos stebuklų knygos „Mistinis fontanas“ paraštės
Rūkalai
Moterų švietimas ir patriotinis ugdymas Apšvietos epochoje
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Cities / XVIII middle – end
Povandeninis mirusiųjų pasaulis
Paskutinis Abiejų Tautų Respublikos seimas Gardine
Nevidonas Mikalojus Mikalojavičius Iljiničius
Konstantinas Sirvydas ir jo lituanistinė veikla
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Medicine and Health / XV-XVI cent.
XIV a. mūšiai su kryžiuočiais: Strėva (1348) ir Rūdava (1370)
Pagrobta ar nupirkta? Prekybinės plombos ir „svetimi“ daiktai
Nuo dvaro prie rūmų
Lietuvos stačiatikių metropolija (1316–1458)
XVI a. pab. ATR valdovų gydytojas – italas Mikalojus Bukcelė
Marmuras LDK meno istorijoje
Pilys – gynybinės sistemos
Bankai ir palūkanavimas: skolinimosi papročiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Art, Music and Literature / XVIII middle – end
Vilniaus pranciškonų kankiniai 1341 ir 1369 metais
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Politika raštu: kodėl buvo reikalingos seimelių instrukcijos?
Stačiatikių kunigaikščių tapimas katalikais: XV a. II p. vienos šeimos pavyzdys
Prokuratoriai – teisingumo riteriai ar verslininkai?
Naujosios Jeruzalės šviesa Žemaitijoje
XVII a. vid. Abiejų Tautų Respublikos kareivis kare
Laisvojo (šlėktų) ir nelaisvojo (caro „chalopų“) pasaulių susidūrimas
Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje
Lietuvių ginkluotė: skydas, ietis, kalavijas, arbaletas
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Famous Figures / XVI middle - XVII cent.