You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Kaip karaliaus sargybinis gegutę iš muškietos nubildino
Sveikata ir ligos
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
Vaiduoklių kapai
Tomašas Makovskis (1575–1630) – žymiausias XVII a. pradžios graveris LDK
Karo meto monetos – tymfai
Stebuklai ir medicina: Lukiškių Dievo Motinos stebuklų knygos „Mistinis fontanas“ paraštės
Kokiomis kalbomis kalbėjo ir rašė LDK nekrikščioniškos bendruomenės?
Pirmoji LDK autobiografija: Teodoras Jevlašauskis
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Religion and Spiritual Life / XV-XVI cent.
1406 m. epizodas: Vokiečių ordino žvalgai prie Nemuno, Dubysos ir Jūros
Sukurta tapatybė: karalaitės Marijos Onos Teresės portretas
Kieminėjimas ir pasėdžiai
LDK didikės politikoje
J. P. Norblinas – Stanislovo Augusto epochos dailininkas
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis – Lietuvos parapinių mokyklų tėvas
Vaišelga (Vaišvilkas) – pagoniško ir krikščioniško radikalumo samplaika
Antano Tyzenhauzo baleto mokykla
Tapyba kaip knyga: Bernardinų bažnyčios freskų ir Europos grafikos ryšys
Pasų sistemos raida
Palaidojimų Vilniaus Dominikonų bažnyčioje paslaptis
Valdovų šešėlyje: ankstyvoji diduomenė ir jos ženklai
LDK miestietės XVII a. vid. – XVIII a.
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Politics and the State / XVII middle - XVIII cent.
Valdovo teismas
Stalo žaidimai: kauliukai ir šachmatai
Tadas Reitanas: palūžęs patriotas…
Kriminalinės bylos: kasdieniai valstiečių ir ponų santykiai
Kai moterys valdė vyrus... Vilniečiai liuteronai XVII a. I p. jėzuitų satyrose
Vaikų auklėjimas XVI–XVII amžiuje
Vaikų auklėjimas XVI–XVII amžiuje
Daily Life / XVI middle - XVII cent.
Mirties bausmė
Samdomos kariuomenės atsiradimas
S. B. Chylinskis ir lietuviškos LDK Biblijos likimas
1791 m. gegužės 3 d. konstitucija, arba „Valdymo įstatymas“
Laurynas Gucevičius: kaip formavosi žymiausio architekto vardas
Legendos ir padavimai
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
Stebuklingi paveikslai ir kasdienybė
Kortos Lietuvoje, arba Apie ankstyviausią Europos populiariąją kultūrą
Pažaislis – itališkas ansamblis Lietuvos miškuose
Pažaislis – itališkas ansamblis Lietuvos miškuose
Art, Music and Literature / XVII middle - XVIII cent.