You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Garbės supratimas
Antakalnio Jėzus Nazarietis – įstabi ispaniško baroko apraiška
Kėdainių unija: nuo Lenkijos prie Švedijos
Tadas Reitanas: palūžęs patriotas…
Chodkevičiai – „naujieji lietuviai“
Jokūbo Voraginiečio „Aukso legenda“ – viduramžių bestseleris Lietuvoje
Išskirtinė karjera ir giminės pabaiga: Albertas Goštautas
Hipocentauras: demoniška prigimtis ir šlovės ženklas
Chasidizmas, pakeitęs žydiją
Ką sėdavo ir pjaudavo žemdirbiai XIII–XIV amžiuje
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Klienteliniai santykiai LDK: abipusė nauda
Politics and the State / XVI middle - XVII cent.
Bogdano Chmelnickio sukilimas ir LDK
A. Puškino prosenelio krikštas Vilniuje – legenda ar faktas?
Valdovų giminė: nuo Gediminaičių prie Jogailaičių
„Aukos mokestis“
Ankstyvieji LDK bajorijos archyvai XV–XVI a.
Moters laisvės, arba Kodėl XVI a. LDK vyrai bijojo moterų
Artilerija
Artilerija
War and the Military / XIII-XIV cent.
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Pirmasis jėzuitas Vilniuje: Alfonsas Salmerónas
Puotos: viešo vartojimo spindesys
Arimas: arkliai prieš jaučius
Pijorų mokymo sistemos novatoriškumas ir akademinė tradicija LDK
Vilniaus gynyba 1794 metais
Lietuvos metraščiai
Bajorų Abraomavičių ir žydų Michelevičių pradininkai – broliai Abraomas ir Michelis Jezofavičiai
Vytauto laikų rezidencinės pilys
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
Lietuvos totorių rankraščiai – LDK raštijos fenomenas
Politiniai pamfletai XVI a.
Žalgirio mūšis – kintanti atmintis
Žalgirio mūšis – kintanti atmintis
Legends and Myths / XV-XVI cent.
Gedimino laiškai: korespondencijos lygumai ir netolydumai
Vilniaus tautinė gvardija
1790 metų gyventojų surašymas
Miestietijos stalo indai ir įrankiai
Druskiai: cechas ar gildija, amatininkai ar pirkliai?
Alkoholio ekonomika
Martynas Paleckis ir stiklo dirbtuvės XVI a. LDK
Kaip karaliaus sargybinis gegutę iš muškietos nubildino
Valdovo teisingumas: Ne karalius yra įstatymas, bet įstatymas – karalius