You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Jogailos žygis į Lenkiją ir Šventojo Kryžiaus relikvijos pagrobimo legenda
Bajorystės įrodymo procedūra
Voruta
„Visagaliai“ balveriai
Dovis ir vainikinė: ar galėjo bajorė bastytis?
Poetai kariai: Pranciškus Gradauskas ir Elijas Pilgrimovijus
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)
Politiniai pabėgėliai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – tremtiniai ir avantiūristai
Bastūnas Daumantas Pskoviškis
Bastūnas Daumantas Pskoviškis
Famous Figures / XIII-XIV cent.
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Art, Music and Literature / XV-XVI cent.
Ritualinės krikščionio žmogžudystės mitas
Hipocentauras: demoniška prigimtis ir šlovės ženklas
Pilnametystės amžius: vyro – 18, merginos – 13 metų
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Religion and Spiritual Life / XV-XVI cent.
Pamirštas LDK kaimynas – Osmanų imperija
Pamirštas LDK kaimynas – Osmanų imperija
European and World Contexts / XV-XVI cent.
Nuo keliaujančio dvaro – prie rezidencinio valdymo
XVII a. detektyvinė istorija: apsišaukėlis Vilniaus pilies kalėjime
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Science and Technology / XVII middle - XVIII cent.
Vaiduoklių kapai
Mikalojus Radvila Juodasis – Lietuvos Reformacijos lyderis
Žemaičių „turistas” Europoje: Teodoras Steponas Bilevičius ir jo dienoraštis (1677–1678)
Auklės krikščionės
Bonifratrai – gydantys vienuoliai
Lietuvos valdovų apsilankymai Vilniuje iki XVII a. vidurio
„Tėvoniniai kunigaikščiai“ prieš Kazimierą Jogailaitį: 1481 m. „kunigaikščių sąmokslas“
Dinastijos ženklas – Vytis
Nevidonai broliai Stanevičiai
1219-ieji metai: kunigaikščių valdymas
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
„Lietuvos Homeras“: Motiejus Stryjkovskis
„Lietuvos Homeras“: Motiejus Stryjkovskis
Science and Technology / XVI middle - XVII cent.
Karolio XII bausmė Darsūniškio miesteliui 1702 m.
Biržų Radvilų kunstkamera XVII a. I pusėje
Teresė iš Gosievskių: tarp meilės ir politikos
Lietuvos stačiatikių metropolija (1316–1458)
Religijos keitimas LDK: konversija ir apostazė
Antitotoriškas Petro Čyževskio pamfletas
Tičino architektai ir skulptoriai Lietuvoje XVII a.
LDK ir Maskvos valstybės diplomatinis ceremonialas XV a. pab. – XVI a. I p.
Talka, arba Kaip bendruomenės solidarumo paprotys virto vergiška prievole