You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Valdovo sekretorius, Vilniaus vaitas, pirmasis Lietuvos istorikas – Augustinas Rotundas Meleskis (apie 1520–1582)
Titulinės pareigybės valdovo dvare: taurininkas, stalininkas, raikytojas
Jonušas Radvila – didvyris ar išdavikas?
Kėdainių unija: nuo Lenkijos prie Švedijos
Politiniai pabėgėliai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – tremtiniai ir avantiūristai
Kokiems dievams meldėsi kernaviškiai XIV amžiuje?
LDK regioninės privilegijos: regioninės pilietybės įteisinimas
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Midaus gamybos technologijos
Naujoji medicina Vilniuje
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Vilniaus pilių viršininkai XVI–XVII a. pr.
Puotos: viešo vartojimo spindesys
Politika raštu: kodėl buvo reikalingos seimelių instrukcijos?
J. P. Norblinas – Stanislovo Augusto epochos dailininkas
Lietuviai valstybės teritoriją plėtė ne tik kariaudami
Lietuviai valstybės teritoriją plėtė ne tik kariaudami
Commerce and Trade / XV-XVI cent.
Algirdas – „stačiatikis“
Algirdas – „stačiatikis“
Legends and Myths / XIII-XIV cent.
Banicijos ir infamijos bausmės
Kai moterys valdė vyrus... Vilniečiai liuteronai XVII a. I p. jėzuitų satyrose
A. Puškino prosenelio krikštas Vilniuje – legenda ar faktas?
Bičiuliai ir bičiulystė: apie bičių ir žmonių sugyvenimą XV–XVI a.
Pilnametystės amžius: vyro – 18, merginos – 13 metų
Vytenis ir Ryga
Amatininko kiemas
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Art, Music and Literature / XVI middle - XVII cent.
Elena Glinskaja – iš Lietuvos kilusi Maskvos didžioji kunigaikštienė, Ivano Žiauriojo motina
Prekyba belaisviais – pajamų šaltinis
Juvelyrikos technologijos XIV amžiuje
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Art, Music and Literature / XVII middle - XVIII cent.
„Bastūnas“ dvasininkas iš Vilniaus – Jonas Kazimieras Vaišnoravičius
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis – Lietuvos parapinių mokyklų tėvas
Romanas Ignas Pranciškus Potockis
LDK nekrikščionių maldos namai: sinagoga, mečetė, kenesa
Vaistai, jų gamybos ir vartojimo ypatybės
Nevidonai broliai Stanevičiai
Kaip valdovas atskyrė savo pajamas nuo tuščio valstybės iždo
Smurtas šeimoje ir tarp giminaičių
Kur Morta Mindaugienė matė beždžiones: gamtinė aplinka
LDK didikai 1515 m. Jogailaičių ir Habsburgų susitikime Vienoje
Dvi burgundų riterio kelionės per LDK