You need to login to use these features
Dont have user name? Sign up.
Password
Repeat password
terms of service and privacy policy
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Press Sign up to proceed
Slide the bar to sign up
lt en
Kodėl lietuvių didikai taip troško titulų?
Teisininkas Baltramiejus Gavlovickis (apie 1583 – apie 1639)
Arklidininkas Gediminas
Pirmieji Lietuvos vyskupai
Religijos keitimas LDK: konversija ir apostazė
Juvelyrikos technologijos XIV amžiuje
Garbės supratimas
Nevidonas Traidenis
Andrius Volanas – XVI a. publicistas, „LDK kalvinistų popiežius“
Antakalnio Jėzus Nazarietis – įstabi ispaniško baroko apraiška
Vaiduoklių kapai
Vilniaus ir Gardino konkurencija dėl sostinės statuso bei gerovės
Vilniaus ir Gardino konkurencija dėl sostinės statuso bei gerovės
Politics and the State / XVIII middle – end
LDK žydų surašymai
Bajorystės įrodymo procedūra
Vilniaus pilių viršininkai XVI–XVII a. pr.
Apie duoną kasdienę, batvinius ir šaltibarščius arba kunigaikščio Povilo Alšėniškio stalas 1538–1539 m.
Apie duoną kasdienę, batvinius ir šaltibarščius arba kunigaikščio Povilo Alšėniškio stalas 1538–1539 m.
Daily Life / XV-XVI cent.
Auksiniai riteriai tarp Vilniaus miesto valdančiojo elito
Didieji Vilniaus gaisrai
Ryžtingasis Jokūbas Jasinskis
Iš kur atsirado Palemonas?
Vytauto ženklai
Vytauto ženklai
Signs and Symbols / XV-XVI cent.
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Legends and Myths / XV-XVI cent.
Seniausia rašymo priemonė Lietuvoje: stiliai iš Kernavės
Apšvietos klebonas
LDK visuomenės pakantumo klausimas: žydų patirtis
Judaizuojančių stačiatikių erezija
Alaus gamyba: trumpas pasakojimas apie dar vieną lietuvių europėjimo kelią
Vilniaus katedra – klasicistinio stiliaus šventovė
Stanislovas Venclovaitis Gruzdys – pasaulio istorijos skaitytojas iš Žemaitijos vidurio
Valdovo ekonomijos: kaip moterys sukaupė Lietuvos didžiojo kunigaikščio turtą
Mitas apie šalį išgelbėsiančius imigrantus
Gailestingieji šv. Roko broliai
Žydų įvaizdis XVIII a. spaudoje
Paskutinis valdovas Vilniuje: Aleksandras Jogailaitis
Penkiolika 1564 m. Ūlos mūšio versijų
Mikalojus Radvila Rudasis – didikas, nepasirašęs 1569 m. Liublino unijos
Apšvietos publicistika
Autarkinis ūkis
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Vaišelga (Vaišvilkas) – pagoniško ir krikščioniško radikalumo samplaika