Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Kamalduliai ir „memento mori“
LDK ir Maskvos valstybės diplomatinis ceremonialas XV a. pab. – XVI a. I p.
Kieminėjimas ir pasėdžiai
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Ona Kotryna Sanguškaitė-Radvilienė (1676–1746)
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Ūkis / XVIII vidurio – pabaigos
Bernardinų konventas Vilniuje – gotikos architektūros klasika
Konfederacijų šimtmetis
Vilniaus pranciškonų kankiniai 1341 ir 1369 metais
Degradavusio bajoro gyvenimo būdas
Smurtas šeimoje ir tarp giminaičių
Kas dėvėjo spalvotus drabužius?
Stebuklai ir medicina: Lukiškių Dievo Motinos stebuklų knygos „Mistinis fontanas“ paraštės
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Miestai / XIII-XIV a.
Vaznys ir kiti teismo pareigūnai
Laurynas Gucevičius: kaip formavosi žymiausio architekto vardas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas XVI–XVII a.
Herbų puošyba – kultūrinės ir socialinės propagandos išraiška
Nevidonas Mikalojus Mikalojavičius Iljiničius
Lietuvos didiko portretas: Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Lietuvos didiko portretas: Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Asmenybės / XVII vidurio - XVIII a.
Vaivadijos ir vaivados: apie valstybės valdymo meną
Vilniaus miestiečių baldai XVII a. vid. – XVIII a. vid.
Tiltai – statiniai virš, ant ir po vandeniu
Apšvietos publicistika
Beata Kościelecka Ostrogiškienė (1515–1576) – nevidonė ar nelaimėlė?
Pilėnai ir Margiris
Pilėnai ir Margiris
Mitai / XIII-XIV a.
Mariavičių vienuolijos misionieriška veikla
Ar LDK buvo getų?
Antano Tyzenhauzo baleto mokykla
LDK monetų simbolika: religija, valdovas, valstybė
LDK monetų simbolika: religija, valdovas, valstybė
Ženklai, simboliai / XV-XVI a.
Mykolas, vardu Venclovas, arba Mykolo Lietuvio asmenybės mįslė
Jonas Kristupas Glaubicas ir Vilniaus baroko mokyklos fenomenas
Grūdinių kultūrų produktų kainos Vilniuje XVIII a. II p.
Bajorų pavardžių įsitvirtinimas XVI a. II pusėje
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Paskutinis Abiejų Tautų Respublikos seimas Gardine
Lietuvos bastūnai – čigonai
Moterys genealoginėje atmintyje
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Kasdienybė / XV-XVI a.