Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Stalo žaidimai: kauliukai ir šachmatai
Skaitančios ir rašančios vienuolės: basosios karmelitės
Turto dalybos
Teisininkas Baltramiejus Gavlovickis (apie 1583 – apie 1639)
Apie Vilniaus lietuviškumą XVII a.
Memuaristas Martynas Matuševičius
Memuaristas Martynas Matuševičius
Kūryba / XVIII vidurio – pabaigos
Turto simboliai – raktai ir spynos
Apie duoną kasdienę, batvinius ir šaltibarščius arba kunigaikščio Povilo Alšėniškio stalas 1538–1539 m.
Apie duoną kasdienę, batvinius ir šaltibarščius arba kunigaikščio Povilo Alšėniškio stalas 1538–1539 m.
Kasdienybė / XV-XVI a.
Valdovas katalikas – stačiatikių cerkvių globėjas
Atmintis medaliuose: valdovai, didikai ir svarbiausi istoriniai įvykiai
Sveikata ir ligos
Susisiekimo būdai ir priemonės
Aukso monetos – valstybės ir valdovo pažiba
Lietuvos valdovų apsilankymai Vilniuje iki XVII a. vidurio
Žaislai ir žaidimai
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Teisė, teisingumas / XV-XVI a.
Lietuvos krikštas: krikščioniškos Europos atbaiga
Kokiomis kalbomis kalbėjo ir rašė LDK nekrikščioniškos bendruomenės?
„Visagaliai“ balveriai
Amatininko troba
Mirties bausmė
Nevidonai broliai Stanevičiai
Ona Paulina Sapiegaitė-Jablonovska (1728–1800)
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Midaus gamybos technologijos
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
LDK monetų kalyklos – valstybės suverenumo atspindys
1514 m. Oršos mūšis – Europoje nuskambėjusi LDK ir Lenkijos ginklo pergalė
1514 m. Oršos mūšis – Europoje nuskambėjusi LDK ir Lenkijos ginklo pergalė
Karyba / XV-XVI a.
Apšvietos klebonas
Lenkijos Karalystės ir LDK teisių sulyginimo įstatymas (1697)
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Medicina, sveikata / XV-XVI a.
Kieminėjimas ir pasėdžiai
Karui organizuota visuomenė
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Tautinė ir religinė įvairovė / XV-XVI a.
Bogdano Chmelnickio sukilimas ir LDK
Spaudas XVI–XVII a. pr. LDK bajorijos gyvenime
Krėva – reikšmingų įvykių vieta
Nevidonas Benediktas Oganovskis – advokatas ir nusikaltėlis
Henrikas Valua – pabėgęs valdovas
Kaip norėta žydus „padaryti laimingais ir kraštui naudingais“