Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Ne šventieji puodus lipdo
Konstancija Benislavska
Genealoginiai medžiai
Belaisvių aukojimas
Belaisvių aukojimas
Kasdienybė / XIII-XIV a.
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Medicina, sveikata / XV-XVI a.
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Špitolininkai, arba Ką gydė ir globojo špitolėse?
Bonifratrai – gydantys vienuoliai
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Karyba / XVI vidurio - XVII a.
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Degtinė
Nepailstantis bastūnas Eustachijus Daškovičius
S. B. Chylinskis ir lietuviškos LDK Biblijos likimas
Turto simboliai – raktai ir spynos
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
Karalių motina ir senelė: Sofija Alšėniškė
Pirmieji istoriniai kūriniai
Mityba ir ligos XVIII a. pab. Vilniuje pagal Georgo Forsterio laiškus
Garbės supratimas
Parapinės bažnyčios: ilgas kelias iki Dievo namų
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Turgavietė ir turgus
Voruta
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Pirmieji profesionalūs medikai LDK
Medicina, sveikata / XV-XVI a.
Pirmosios magdeburgijos
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
„Teisingos ir tikros tos LDK sienos, kurios buvo nuo seno“
Vandens malūnai Lietuvoje XV–XVI a.: lėta technikos revoliucija
Kaip Vladislovas IV iš savo žmonos paskolą ėmė
Valdovų giminė: nuo Gediminaičių prie Jogailaičių
Veldamai
Bastūnas Daumantas Pskoviškis
Bastūnas Daumantas Pskoviškis
Asmenybės / XIII-XIV a.
Naktipuodžio istorija
Naktipuodžio istorija
Mitai / XVIII vidurio – pabaigos
Reformatorius A. Tyzenhauzas – jo manufaktūros ir miestai
Baisi mirtis: kovų pėdsakai Vilniaus kapinyne Bokšto gatvėje
Kazimiero Jono Sapiegos ekskomunika 1694 metais
Žydų bendruomenės bankrotas
Kokiomis kalbomis kalbėjo ir rašė LDK nekrikščioniškos bendruomenės?
Valdovo šalies (žemės) privilegijos
Baroko modeliai ir adaptacijos: Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios atvejis