Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Pirmasis Lietuvos Statutas – LDK bajorų Konstitucija
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
Ne šventieji puodus lipdo
Vilniaus miestiečių baldai XVII a. vid. – XVIII a. vid.
Antakalnio Jėzus Nazarietis – įstabi ispaniško baroko apraiška
Lenkijos Karalystės ir LDK teisių sulyginimo įstatymas (1697)
Ryžtingasis Jokūbas Jasinskis
„Miškų ir pelkių kraštas“. Lietuvos įvaizdis Europoje
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Kernavė – lietuviškoji Pompėja
Miestai / XIII-XIV a.
Alšėniškiai – lietuvių kunigaikščiai Kijeve
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis – Lietuvos parapinių mokyklų tėvas
Kapų ieškojimas – nepasotinto didvyrių kulto apraiška
Nevidonė Jadvyga Chreptavičienė
Pirmoji LDK autobiografija: Teodoras Jevlašauskis
Teresė iš Gosievskių: tarp meilės ir politikos
Dovis ir vainikinė: ar galėjo bajorė bastytis?
Viduramžių klebonas – kaimynas, aukojęs mišias
Neįvykusi Vytauto karūnacija ir bergždžios karūnos paieškos
Bankai ir palūkanavimas: skolinimosi papročiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Vilnius prieš ir po „Tvano“
Pono pokalbiai su tarnais: bajorų prašymai ir valdovo atsakymai XVI a. I p. seimuose
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Politiniai pabėgėliai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – tremtiniai ir avantiūristai
Kodėl lietuvių didikai taip troško titulų?
Tuščias iždas – nuolatinė Lietuvos valstybės problema
Bonifratrai – gydantys vienuoliai
Vilniaus miesto teatras monopolisto pinklėse
Teisėjai – nusikaltėliai
S. B. Chylinskis ir lietuviškos LDK Biblijos likimas
Seniausia rašymo priemonė Lietuvoje: stiliai iš Kernavės
Skarulskių bizantiškos fantazijos
Jonas Kazimieras Sapiega: nuo Bobruisko seniūno iki Rusijos feldmaršalo
LDK ir Maskvos valstybės diplomatinis ceremonialas XV a. pab. – XVI a. I p.
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
Vilniaus pilių viršininkai XVI–XVII a. pr.
Anglijos aristokratai Kražiuose XVI a. viduryje
Legendos ir padavimai
XVIII a. kasdienybės vaizdai Kurtuvėnų dvare
Smuklės – Lietuvos miestelių ūkio variklis XV–XVI a. viduryje
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.