Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
Kernavės Perkūnas – bažnytinės žvakidės koja
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Kur Morta Mindaugienė matė beždžiones: gamtinė aplinka
Mikalojus Radvila Juodasis – Lietuvos Reformacijos lyderis
M. Stryjkovskis prieš A. Gvanjinį: pirmoji plagiato „byla“ Lietuvoje
M. Stryjkovskis prieš A. Gvanjinį: pirmoji plagiato „byla“ Lietuvoje
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Ankstyvieji LDK bajorijos archyvai XV–XVI a.
Garbės supratimas
Žaislai ir žaidimai
Auksiniai riteriai tarp Vilniaus miesto valdančiojo elito
Vieno XVIII a. dailės kūrinio užsakymo sutarties istorija
„Teisingos ir tikros tos LDK sienos, kurios buvo nuo seno“
Tiltai – statiniai virš, ant ir po vandeniu
Išskirtinė karjera ir giminės pabaiga: Albertas Goštautas
Vaznys ir kiti teismo pareigūnai
Antitotoriškas Petro Čyževskio pamfletas
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Valstybė ir politika / XVII vidurio - XVIII a.
„Pakrantės vamzdis“. Lietuvos vardo aiškinimai senovėje
Lietuvos Vaadas – aukščiausia LDK žydų savivaldos institucija
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Teisė, teisingumas / XV-XVI a.
Sanitarija ir higiena XIII–XIV a.
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai / XV-XVI a.
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
Žvalgai ir vedliai
Žvalgai ir vedliai
Kasdienybė / XIII-XIV a.
Miestiečių antspaudai – gmerkai
Julijona Algirdienė – savo valandos sulaukusi našlė
Stebuklai ir medicina: Lukiškių Dievo Motinos stebuklų knygos „Mistinis fontanas“ paraštės
Magnatai ir jų latifundijos: stambiosios žemėvaldos atsiradimas
Ona Kotryna Sanguškaitė-Radvilienė (1676–1746)
Lietuviški herkuliai
Karijotaičiai Podolėje, arba Kaip atsirado dinastija dinastijoje
Pasmerktojo mirti paleidimo, prašant merginai, paprotys
Alkoholio ekonomika
Valdovas katalikas – stačiatikių cerkvių globėjas
Laurencijaus Bojerio „Karolomachija“ – kontrreformacinės kūrybos pavyzdys
Grašis – LDK piniginės sistemos pagrindas
Grašis – LDK piniginės sistemos pagrindas
Ūkis / XV-XVI a.
Kodėl lietuvių didikai taip troško titulų?
Simonas Martynas Kosakovskis: XVIII a. išdaviko atvejis
Teisininkas Baltramiejus Gavlovickis (apie 1583 – apie 1639)