Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
LDK monetų kaldinimo pradžia: ilgai neįmintos mįslės
Gerosios mirties vadovėliai
„Aukos mokestis“
Juodaodžiai LDK
Didysis kunigaikštis ir tėvonis – valdovas viduramžių Lietuvoje
„Motina Spartietė“ – Izabelė Čartoriska (1746–1835)
Juvelyrikos technologijos XIV amžiuje
Kai atvaizdo garbė svarbesnė už protėvio dorą
Kaip karaliaus sargybinis gegutę iš muškietos nubildino
Pirmasis Lietuvos Statutas – LDK bajorų Konstitucija
Imigrantai iš Šiaurės Europos – olandai Vinholdai
Spaudas XVI–XVII a. pr. LDK bajorijos gyvenime
Teisėjai – nusikaltėliai
Konstantinas Sirvydas ir jo lituanistinė veikla
Nevidonai broliai Stanevičiai
Abiejų Tautų Respublikos ir Saksonijos unija
Lietuvos didiko portretas: Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Lietuvos didiko portretas: Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Asmenybės / XVII vidurio - XVIII a.
Žydų kaltinimas Šv. Komunijos niekinimu
Alšėniškiai – lietuvių kunigaikščiai Kijeve
Puotos: viešo vartojimo spindesys
Vilniaus pilių viršininkai XVI–XVII a. pr.
LDK žydų surašymai
Algirdo žygis į Maskvą XVI a. metraštininkų akimis
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Kūryba / XV-XVI a.
Lietuvos totorių rankraščiai – LDK raštijos fenomenas
Burtai ir raganavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Rašytiniai dokumentai žodinės kultūros visuomenėje
Naujųjų miestų simboliai
Pagrobta ar nupirkta? Prekybinės plombos ir „svetimi“ daiktai
Teritorijų veidrodžiai – LDK žemių žemėlapiai
Pirmosios magdeburgijos
Kortos Lietuvoje, arba Apie ankstyviausią Europos populiariąją kultūrą
Julijona Algirdienė – savo valandos sulaukusi našlė
Pasisavinamasis ūkis: medžioklė, žvejyba, bitininkystė
Špitolininkai, arba Ką gydė ir globojo špitolėse?
Neįvykusi Vytauto karūnacija ir bergždžios karūnos paieškos
Nevidonė Jadvyga Chreptavičienė
Kur Morta Mindaugienė matė beždžiones: gamtinė aplinka
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Ženklai, simboliai / XVII vidurio - XVIII a.
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas