Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
XVI a. LDK didikės dvaras
Autarkinis ūkis
Paskutinis LDK kariuomenės mūšis
Ulrichas Hozijus: tarp verslo ir tarnybos karaliui
Kalėjimai Vilniuje: vieni nuteistieji šalo ir badavo, kiti linksminosi
Savivaldos teisių suteikimas Biržams
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
Privatus mokslininkas Vilniaus burmistras Aleksandras Bražycas († 1696)
Nusikaltimai ir bausmės Trečiajame Lietuvos Statute
Baudžiamosios teisės tobulėjimas LDK: Kazimiero teisynas (1468)
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Didieji Vilniaus gaisrai
Edukacinė komisija: naujas požiūris į mokytoją ir švietimą
Gedimino laiškai: korespondencijos lygumai ir netolydumai
Vaivadijos ir vaivados: apie valstybės valdymo meną
Liublino unija, arba Ko verkė lietuviai ir lenkai Liubline?
Sapiegų rūmai Antakalnyje – neišsipildžiusių užmojų paminklas
Valsčius ir jo sandara
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Asmenybės / XVIII vidurio – pabaigos
Genealoginės fantazijos
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
Liberum veto – teorija ir praktika
LDK didikės politikoje
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
Pramogos Vilniuje: maskaradai
Vilniaus universiteto profesorius Aronas Aleksandras Olizarovijus (1610–1659)
XVII a. miestiečių knygos ir bibliotekos
Privilegijos, aptarusios žydų padėtį visuomenėje
Šeima ir patriarchatas
Astronomija, arba Kas tyrinėjo dangaus kūnus, atsigulęs ant žemės?
Tipiškas nusikaltimas: antpuolis
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Ūkis / XVIII vidurio – pabaigos
Valstybinė kovos su skurdu politika
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai / XV-XVI a.
Auklės krikščionės
Užmirštas karalius
Užmirštas karalius
Valstybė ir politika / XIII-XIV a.
Seniausia rašymo priemonė Lietuvoje: stiliai iš Kernavės
Kada Lietuvoje atsirado bulvės?