Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Kieminėjimas ir pasėdžiai
Prekyba belaisviais – pajamų šaltinis
Sanitarija ir higiena XIII–XIV a.
Pirmasis Lietuvos Statutas – LDK bajorų Konstitucija
LDK ir Maskvos valstybės kova dėl viršenybės
Vaišelga (Vaišvilkas) – pagoniško ir krikščioniško radikalumo samplaika
Vilniaus pranciškonų kankiniai 1341 ir 1369 metais
Vytauto laikų rezidencinės pilys
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Žmonių ūgis XVII–XVIII amžiuje
Politika Sapiegų jungtiniuose herbuose
Kazimiero Jono Sapiegos ekskomunika 1694 metais
Spaudas XVI–XVII a. pr. LDK bajorijos gyvenime
Ona Paulina Sapiegaitė-Jablonovska (1728–1800)
Kortos Lietuvoje, arba Apie ankstyviausią Europos populiariąją kultūrą
Petras Gonezijus ir polemika dėl Šventosios Trejybės
LDK nekrikščionių maldos namai: sinagoga, mečetė, kenesa
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
1406 m. epizodas: Vokiečių ordino žvalgai prie Nemuno, Dubysos ir Jūros
Didikų europietiško identiteto ženklai XVI amžiuje
1649 m. Lojevo mūšis
Imigrantai iš Šiaurės Europos – olandai Vinholdai
Lotyniškoji proginė literatūra (nuo XVII a. II p. iki XVIII a. vid.): gyvavimo prielaidos, inspiracijos ir specifika
Brastos bažnytinė unija
Chodkevičiai – „naujieji lietuviai“
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Giorgio Biandrata
Špitolininkai, arba Ką gydė ir globojo špitolėse?
Valdovo teisingumas: Ne karalius yra įstatymas, bet įstatymas – karalius
Papilys: kaip sukurti miestą
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Dvasinis gyvenimas, religija / XVI vidurio - XVII a.
Ką sėdavo ir pjaudavo žemdirbiai XIII–XIV amžiuje
Amatininko kiemas
Stačiatikių kunigaikščių tapimas katalikais: XV a. II p. vienos šeimos pavyzdys
Parapinės bažnyčios: ilgas kelias iki Dievo namų
Baroko modeliai ir adaptacijos: Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios atvejis
Kai moterys valdė vyrus... Vilniečiai liuteronai XVII a. I p. jėzuitų satyrose
Tautinis blogio herojus – mitai apie Vladislovą Viktoriną Sicinskį (Čičinską)
„Išsilavinę žmonės ir didikai vartoja lenkų kalbą, svetimšaliai – vokiečių, valstiečiai – lietuvių...“