Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Ona Paulina Sapiegaitė-Jablonovska (1728–1800)
Reformatorius A. Tyzenhauzas – jo manufaktūros ir miestai
Kaimynai: lietuviškų žodžių pergalės
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Kaip švedai gavo į kaulus nuo J. K. Chodkevičiaus Salaspilio (Kirchholmo) mūšyje
Karyba / XVI vidurio - XVII a.
Pono (dominijos) teismas: ponas – teisėjas savo byloje
Lietuvių pirkliai
Dvikovos
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
Liublino unija, arba Ko verkė lietuviai ir lenkai Liubline?
Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje
Apšvietos klebonas
Totorių įsikūrimas LDK
Veldamai
Pirmieji Lietuvos vyskupai
Nevidonas Mikalojus Mikalojavičius Iljiničius
Paskutinis LDK kariuomenės mūšis
Pirmasis jėzuitas Vilniuje: Alfonsas Salmerónas
Vytauto laikų rezidencinės pilys
Tuščias iždas – nuolatinė Lietuvos valstybės problema
Legendos apie Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos stebuklus
Povilas Ksaveras Bžostovskis ir Povilavos Respublika
Vilniaus miesto teatras monopolisto pinklėse
Rygos, Karaliaučiaus ir Gdansko vaidmuo LDK prekyboje
Kauno okupacija „Tvano“ metu
Karas ir jo propaganda, arba Kaip 1611 m. LDK atgavo Smolenską
Karas ir jo propaganda, arba Kaip 1611 m. LDK atgavo Smolenską
Karyba / XVI vidurio - XVII a.
Teismai. Leonas Sapiega: „Būkime teisės vergai, kad galėtume naudotis laisvėmis.“
Belaisvių aukojimas
Belaisvių aukojimas
Kasdienybė / XIII-XIV a.
Muitininkas Henrikas Šliageris: vokietis po apaštalo Mato ženklu
Miestiečių apranga
Vaivadijos ir vaivados: apie valstybės valdymo meną
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Augusto II ir Petro I susitikimas Biržuose: pramogos ir slapti susitarimai
Europinis, pasaulinis kontekstas / XVII vidurio - XVIII a.
Kieminėjimas ir pasėdžiai
Morta – karaliaus Mindaugo žmona iš Švedijos?
Pirmieji pinigai: sidabro lydiniai ir jų klastojimas
Chodkevičiai – „naujieji lietuviai“
Baltramiejus Cynakis ir kiti italai Vilniuje bei LDK
Pirmoji LDK autobiografija: Teodoras Jevlašauskis
Legenda apie judaizmą priėmusį grafą Valentiną Potockį
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje