Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Žygimantas Augustas Liublino seime
Vilniaus gynyba 1794 metais
Baroko modeliai ir adaptacijos: Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios atvejis
Parapinės bažnyčios: ilgas kelias iki Dievo namų
Traumos: nuo karinių konfliktų iki buitinių traumų
Spaudas XVI–XVII a. pr. LDK bajorijos gyvenime
„Motina Spartietė“ – Izabelė Čartoriska (1746–1835)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo ir Karo komisijos
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Chodkevičiai – „naujieji lietuviai“
Augusto III vardinės Vilniuje: šventės be valdovo
Valkininkų mūšis
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
„Cezaris šiandien nieko nereiškia – pinigai dabar yra viskas“: kredito sistemos formavimasis Lietuvoje
Dvi burgundų riterio kelionės per LDK
Fiziokratai: nauja ūkininkavimo sistema
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
Algirdo žygis į Maskvą XVI a. metraštininkų akimis
1581 m. Kristupo Radvilos Perkūno diversinis žygis į Maskvą
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Magiškos gydymo priemonės
XVI a. pab. ATR valdovų gydytojas – italas Mikalojus Bukcelė
Nevidonas Mikalojus Mikalojavičius Iljiničius
Nevidonas Benediktas Oganovskis – advokatas ir nusikaltėlis
Kazimiero Jono Sapiegos ekskomunika 1694 metais
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Samdomos kariuomenės atsiradimas
Kaip norėta žydus „padaryti laimingais ir kraštui naudingais“
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Palenkės bajorijos reikšmė XVI a. LDK: Motiejus Savickis
Tautinė ir religinė įvairovė / XV-XVI a.
Midaus gamybos technologijos
Lietuvos krikštas: krikščioniškos Europos atbaiga
Žmonės be nosies
Žmonės be nosies
Kasdienybė / XVIII vidurio – pabaigos
Stanislovas Augustas Poniatovskis – nevykęs karalius?
Stanislovas Augustas Poniatovskis – nevykęs karalius?
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
LDK ir Maskvos valstybės diplomatinis ceremonialas XV a. pab. – XVI a. I p.
Genealoginiai medžiai
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Asmenybės / XVI vidurio - XVII a.
Valstybinė kovos su skurdu politika
Nuo keliaujančio dvaro – prie rezidencinio valdymo
Kokiems dievams meldėsi kernaviškiai XIV amžiuje?