Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Žalgirio mūšis – kintanti atmintis
Žalgirio mūšis – kintanti atmintis
Mitai / XV-XVI a.
M. Stryjkovskis prieš A. Gvanjinį: pirmoji plagiato „byla“ Lietuvoje
M. Stryjkovskis prieš A. Gvanjinį: pirmoji plagiato „byla“ Lietuvoje
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Petro Roizijaus kova su amžininkų ydomis ir prietarais
Spausdinti XVIII a. Vilniaus ir Gardino laikraščiai
Verkiai: nuo vyskupų rezidencijos iki Vilniaus priemiesčio
Vilniaus miesto teatras monopolisto pinklėse
Degtinė
Mykolas Kazimieras Pacas (1624–1682)
Bastūnas Aleksandras Karolis Kurcijus
Chirurginės intervencijos kaukolėse
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
Baltų vienybės mitas
„Tikrai būtų užmušęs…“ Buitinių konfliktų frazeologija XVII a. Vilniaus miesto teismų knygose
Kalbėjimas vaizdu, arba Literatūrinė emblema
Vaistai, jų gamybos ir vartojimo ypatybės
Valdovo teismas
Aukso amžiaus laisvių ir teisių mitas
Didysis kunigaikštis ir tėvonis – valdovas viduramžių Lietuvoje
Špitolininkai, arba Ką gydė ir globojo špitolėse?
Akių specialistas, karaliaus gydytojas Rupertas Finkas († 1579)
Viduramžių klebonas – kaimynas, aukojęs mišias
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Muitininkas Henrikas Šliageris: vokietis po apaštalo Mato ženklu
Valstiečių gyvenimai pagal apklausas Vilniaus pilies kalėjime
Veldamai
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Dvi burgundų riterio kelionės per LDK
Bernardinų konventas Vilniuje – gotikos architektūros klasika
Pirmosios magdeburgijos
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Vilniaus nutarimas: tarp klastotės ir autentiškumo
Valstybė ir politika / XVII vidurio - XVIII a.
Herbų puošyba – kultūrinės ir socialinės propagandos išraiška
Lietuvos plėšikai
Paskutinis LDK kariuomenės mūšis
Mikalojus Radvila Rudasis – didikas, nepasirašęs 1569 m. Liublino unijos
Stačiatikių kunigaikščių tapimas katalikais: XV a. II p. vienos šeimos pavyzdys
Privilegijuoti tarpininkai: ankstyvosios pirklių bendruomenės Lietuvoje
Atgimė dingęs paveldas
Atgimė dingęs paveldas
Ženklai, simboliai / XVII vidurio - XVIII a.
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Midaus brolijos
Karui organizuota visuomenė