Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Baltramiejus Cynakis ir kiti italai Vilniuje bei LDK
XIV a. mūšiai su kryžiuočiais: Strėva (1348) ir Rūdava (1370)
Tiltai – statiniai virš, ant ir po vandeniu
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Lietuvių ginkluotė: skydas, ietis, kalavijas, arbaletas
Pirmieji popieriniai pinigai
Lietuvos totorių herbai: savita heraldikos tradicija
Teismų administracinė reforma
Tomas Žebrauskis (1714–1758) – pirmasis vietinis architektas LDK XVIII a. viduryje
Kaip neturtingas bajoras galėjo užsidirbti pinigų
Karinis turizmas XIV a.: ko ieškojo Europos riterija Lietuvoje?
Samdomos kariuomenės atsiradimas
Andrius Volanas – XVI a. publicistas, „LDK kalvinistų popiežius“
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Povandeninis mirusiųjų pasaulis
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Ženklai, simboliai / XIII-XIV a.
„Lyg žydiško veido...“ Paieškomų asmenų apibūdinimai XVIII a. spaudoje
Portretai LDK XVI–XVII a.
Naujųjų miestų simboliai
Lietuvos metraščių pasakojimas apie Vilniaus įkūrimą: mitas ir istorija
Chirurginės intervencijos kaukolėse
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Valdovo šalies (žemės) privilegijos
Mikalojus Radvila Rudasis – didikas, nepasirašęs 1569 m. Liublino unijos
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Lietuvos stačiatikių metropolija (1316–1458)
Konstancija Benislavska
Garsiausias Talmudo komentatorius Rytų Europoje – Vilniaus Gaonas
Legendos apie Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos stebuklus
Teismai. Leonas Sapiega: „Būkime teisės vergai, kad galėtume naudotis laisvėmis.“
XVII a. vid. Abiejų Tautų Respublikos kareivis kare
Bičiuliai ir bičiulystė: apie bičių ir žmonių sugyvenimą XV–XVI a.
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
Laurynas Gucevičius: kaip formavosi žymiausio architekto vardas
Abiejų Tautų Respublikos ir Saksonijos unija
„Visagaliai“ balveriai
Tarp Lietuvos ir Florencijos: Pacai ir Pazzi
Špitolininkai, arba Ką gydė ir globojo špitolėse?
Verkiai: nuo vyskupų rezidencijos iki Vilniaus priemiesčio
Edukacinė komisija: naujas požiūris į mokytoją ir švietimą