Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Simonas Martynas Kosakovskis: XVIII a. išdaviko atvejis
Didžiojo valdovo žmona Ona Vytautienė, arba Pirmasis muzikos instrumentas Lietuvoje
Nuolatinė taryba
Nuolatinė taryba
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Ona Kotryna Sanguškaitė-Radvilienė (1676–1746)
Lietuvos plėšikai
Žyniai – pagoniška žaltvykslė
LDK monetų kalyklos – valstybės suverenumo atspindys
Verkiai: nuo vyskupų rezidencijos iki Vilniaus priemiesčio
Alšėniškiai – lietuvių kunigaikščiai Kijeve
LDK monetų simbolika: religija, valdovas, valstybė
LDK monetų simbolika: religija, valdovas, valstybė
Ženklai, simboliai / XV-XVI a.
Kieminėjimas ir pasėdžiai
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Tiltai – statiniai virš, ant ir po vandeniu
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Pompa funebris: laidotuvių iškilmės XVII–XVIII a.
Ženklai, simboliai / XVII vidurio - XVIII a.
Muitininkas Henrikas Šliageris: vokietis po apaštalo Mato ženklu
Vilniaus karališkojo malūno istorijos
Jonas Chodkevičius – tikėjimo keitimas ir derybos
Valkininkų mūšis
Mitai apie Barborą Radvilaitę
Marmuras LDK meno istorijoje
Valdovo ekonomijos: kaip moterys sukaupė Lietuvos didžiojo kunigaikščio turtą
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo ir Karo komisijos
Kapų ieškojimas – nepasotinto didvyrių kulto apraiška
Magnatai ir jų latifundijos: stambiosios žemėvaldos atsiradimas
Sigizmundas Herberšteinas – Lietuvos „ambasadorius“ Europoje
XVI a. pab. ATR valdovų gydytojas – italas Mikalojus Bukcelė
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Ūkis / XVIII vidurio – pabaigos
Maistas: kaip valgyti žolę
Moters asmens sauga LDK – senųjų papročių ir modernios teisės sankirtos išraiška
Alaus gamyba: trumpas pasakojimas apie dar vieną lietuvių europėjimo kelią
XVI a. I p. vėliavininkai: nepavykę pavietų politikai
Vilniaus konfesinė įvairovė
Vilniaus konfesinė įvairovė
Tautinė ir religinė įvairovė / XIII-XIV a.
Grobiamieji žygiai – verslo rūšis
„Pakrantės vamzdis“. Lietuvos vardo aiškinimai senovėje
Kaimynai: lietuviškų žodžių pergalės
Rašytiniai dokumentai žodinės kultūros visuomenėje
Gydytojas iš Vokiečių gatvės: Motiejus Vorbekas-Lettowas
Lietuvių pirkliai
Karas ir jo propaganda, arba Kaip 1611 m. LDK atgavo Smolenską
Karas ir jo propaganda, arba Kaip 1611 m. LDK atgavo Smolenską
Karyba / XVI vidurio - XVII a.
Karalių motina ir senelė: Sofija Alšėniškė