Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Lietuvos krikštas: krikščioniškos Europos atbaiga
„Svetimi“ svetimšaliai: vengrai XVI a. LDK
Nevidonas Benediktas Oganovskis – advokatas ir nusikaltėlis
Prahos grašiai – vėlyvųjų viduramžių tarptautinė valiuta
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Paskutinės valdovų rūmų dienos
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Lietuvos stačiatikių metropolija (1316–1458)
Politika Sapiegų jungtiniuose herbuose
Pono pokalbiai su tarnais: bajorų prašymai ir valdovo atsakymai XVI a. I p. seimuose
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Kūryba / XV-XVI a.
XVII a. vilniečių patalynė ir apatiniai drabužiai
Kava, arbata, šokoladas...
Vilniaus tautinė gvardija
Castrum doloris simbolika: velionio pagerbimui, gyvųjų pamokymui
Castrum doloris simbolika: velionio pagerbimui, gyvųjų pamokymui
Ženklai, simboliai / XVI vidurio - XVII a.
Samdomos kariuomenės atsiradimas
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
Nuolatinė taryba
Nuolatinė taryba
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Ženklai, kurie žymėjo LDK sienas
Kokios pramogos lydėjo LDK Vyriausiojo tribunolo darbą?
Julijona Algirdienė – savo valandos sulaukusi našlė
„Motina Spartietė“ – Izabelė Čartoriska (1746–1835)
Pilnametystės amžius: vyro – 18, merginos – 13 metų
Genealoginės fantazijos
„Visagaliai“ balveriai
Tėvynės išdavyste ir kitomis aferomis išgarsėjęs XVI a. LDK didikas Grigalius Astikas
Vilniaus pilių viršininkai XVI–XVII a. pr.
Lietuviška kaltūno „ligos“ istorija
Lietuviška kaltūno „ligos“ istorija
Medicina, sveikata / XVII vidurio - XVIII a.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
Karo meto monetos – tymfai
„Pakrantės vamzdis“. Lietuvos vardo aiškinimai senovėje
Neįvykusi Vytauto karūnacija ir bergždžios karūnos paieškos
Druskiai: cechas ar gildija, amatininkai ar pirkliai?
Vytautas – įkurdintojas ir priešus triuškinantis karalius
Naujosios Jeruzalės šviesa Žemaitijoje
Leonas Sapiega: liūtas ar lapinas?
Vilniaus ir Gardino konkurencija dėl sostinės statuso bei gerovės
Vilniaus ir Gardino konkurencija dėl sostinės statuso bei gerovės
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Paskutinis LDK kariuomenės mūšis
Linksmintojai Vytauto dvare: muzikantai, neūžaugos, juokdariai
Nuo keliaujančio dvaro – prie rezidencinio valdymo
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?