Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Naujųjų miestų simboliai
XVI a. Lietuvos Romeo ir Džuljeta: Jurgio Astiko ir Onos Chreptavičiūtės meilės istorija
Teisėjai – nusikaltėliai
Totorių įsikūrimas LDK
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Švitrigailos politinės klajonės
Vilniaus miestiečių dailės rinkiniai: tarp pamaldumo ir reprezentacijos
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Asmenybės / XVII vidurio - XVIII a.
Anglų pirklių uostas Lietuvoje: Šventoji XVII a. II pusėje
Sunkiausias lietuvių laimikis, arba Kaip Plocko katedros bronzinės durys atsidūrė Naugarde
Karijotaičiai Podolėje, arba Kaip atsirado dinastija dinastijoje
Astronomija, arba Kas tyrinėjo dangaus kūnus, atsigulęs ant žemės?
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
Privilegijos, aptarusios žydų padėtį visuomenėje
„Tėvoniniai kunigaikščiai“ prieš Kazimierą Jogailaitį: 1481 m. „kunigaikščių sąmokslas“
Ankstyvoji LDK moterų korespondencija XV–XVI a. vid.
Ankstyvoji LDK moterų korespondencija XV–XVI a. vid.
Kasdienybė / XV-XVI a.
Baudžiamosios teisės tobulėjimas LDK: Kazimiero teisynas (1468)
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
Lietuviški herkuliai
Puškoriai
Ponų tarybos atsiradimas ir veikla
Ar bartai – tik tiltų statytojai?
Jurgis Kosakovskis (Kasakauskis) – pirmos lietuviškos katalikiškos maldaknygės (1681 m.) parengėjas
Kokiems dievams meldėsi kernaviškiai XIV amžiuje?
Didieji Vilniaus gaisrai
LDK ir Maskvos valstybės diplomatinis ceremonialas XV a. pab. – XVI a. I p.
Julijona Algirdienė – savo valandos sulaukusi našlė
Tarnybininkai (tarnybiniai bajorai): tarp karjeros ir išgyvenimo
Tapyba kaip knyga: Bernardinų bažnyčios freskų ir Europos grafikos ryšys
Vyskupo Juozapato Kuncevičiaus mirtis
Fiziokratai: nauja ūkininkavimo sistema
Ulrichas Hozijus: tarp verslo ir tarnybos karaliui
Papilys: kaip sukurti miestą
Du Lietuvos žemės ūkio tipai: iki ir po valakų reformos
Midaus brolijos
Klimatas
Turto dalybos
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Popieriaus gamybos rankiniu būdu procesas XVI–XVIII a.
Mokslas, technologijos / XVII vidurio - XVIII a.
Motiejus Kazimieras Sarbievijus – poetas laureatas?
Kanceliarijos atsiradimas ir svetimšaliai raštininkai