Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje
Vilniaus ir Gardino konkurencija dėl sostinės statuso bei gerovės
Vilniaus ir Gardino konkurencija dėl sostinės statuso bei gerovės
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Didikų dvaro organizacija
Moterų švietimas ir patriotinis ugdymas Apšvietos epochoje
Artilerija
Artilerija
Karyba / XIII-XIV a.
Gailestingieji šv. Roko broliai
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Dvasinis gyvenimas, religija / XVII vidurio - XVIII a.
Portretai LDK XVI–XVII a.
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Vilniaus konfesinė įvairovė
Vilniaus konfesinė įvairovė
Tautinė ir religinė įvairovė / XIII-XIV a.
Kokiomis kalbomis kalbėjo ir rašė LDK nekrikščioniškos bendruomenės?
Tapyba kaip knyga: Bernardinų bažnyčios freskų ir Europos grafikos ryšys
Totorių įsikūrimas LDK
Antkapiai LDK XVI–XVII a.
Miestiečiai ir miestelėnai
LDK visuomenės pakantumo klausimas: žydų patirtis
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Asmenybės / XVI vidurio - XVII a.
Belaisvių aukojimas
Belaisvių aukojimas
Kasdienybė / XIII-XIV a.
A. Puškino prosenelio krikštas Vilniuje – legenda ar faktas?
Judaizuojančių stačiatikių erezija
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Teisė, teisingumas / XVII vidurio - XVIII a.
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Gaunantys algas pareigūnai ir pareigūnai be algų
Ūkis / XVIII vidurio – pabaigos
Lietuvos šlėktų kasdienybė pagal dienoraščius
Vilniaus tautinė gvardija
„Išsilavinę žmonės ir didikai vartoja lenkų kalbą, svetimšaliai – vokiečių, valstiečiai – lietuvių...“
Pamirštas LDK kaimynas – Osmanų imperija
Pamirštas LDK kaimynas – Osmanų imperija
Europinis, pasaulinis kontekstas / XV-XVI a.
Šeima ir patriarchatas
„Teisingos ir tikros tos LDK sienos, kurios buvo nuo seno“
Meno mecenatai
Henrikas Valua – pabėgęs valdovas
Miestų įstatymai
Imigrantai iš Šiaurės Europos – olandai Vinholdai
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Liberum veto – teorija ir praktika
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Nerami okupuoto Vilniaus kasdienybė
Durbės mūšis
Didysis maištininkas – kunigaikštis Mykolas Glinskis
Simonas Martynas Kosakovskis: XVIII a. išdaviko atvejis
Nepailstantis bastūnas Eustachijus Daškovičius