Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Didžiojo valdovo žmona Ona Vytautienė, arba Pirmasis muzikos instrumentas Lietuvoje
LDK didikai 1515 m. Jogailaičių ir Habsburgų susitikime Vienoje
Kava, arbata, šokoladas...
Voruta
Gydytojas iš Vokiečių gatvės: Motiejus Vorbekas-Lettowas
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Kūryba / XVIII vidurio – pabaigos
Elgetų brolija Vilniuje
Elgetų brolija Vilniuje
Miestai / XVI vidurio - XVII a.
Valdovo teismas
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Tuščias iždas – nuolatinė Lietuvos valstybės problema
Kėdainių unija: nuo Lenkijos prie Švedijos
Mityba ir ligos XVIII a. pab. Vilniuje pagal Georgo Forsterio laiškus
Laurynas Gucevičius: kaip formavosi žymiausio architekto vardas
Petras Gonezijus ir polemika dėl Šventosios Trejybės
Astronomija, arba Kas tyrinėjo dangaus kūnus, atsigulęs ant žemės?
Florencijos bažnytinės unijos idėja Lietuvoje: 1476 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikių laiškas popiežiui Sikstui IV
Vargondirbystės menas baroko Lietuvoje: tarp istorijos realijų ir vaizdingų legendų
Prekyba vynu
Nusikaltimai ir bausmės Trečiajame Lietuvos Statute
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai / XV-XVI a.
Moterys genealoginėje atmintyje
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Teisė, teisingumas / XVII vidurio - XVIII a.
Lietuvos metraščiai
Papilys: kaip sukurti miestą
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Vaznys ir kiti teismo pareigūnai
LDK didikės politikoje
„Svetimi“ svetimšaliai: vengrai XVI a. LDK
Viduramžių klebonas – kaimynas, aukojęs mišias
Lietuvos totorių rankraščiai – LDK raštijos fenomenas
Anglijos aristokratai Kražiuose XVI a. viduryje
Žmonės be nosies
Žmonės be nosies
Kasdienybė / XVIII vidurio – pabaigos
Miestų ir miestelių tinklas LDK
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimas XV–XVI a. vid.
Išskirtinė karjera ir giminės pabaiga: Albertas Goštautas
Gotikinės LDK cerkvės – kultūrų sintezės pavyzdys
LDK monetų kaldinimo pradžia: ilgai neįmintos mįslės
Pirmasis Lietuvos istorijoje Šv. Romos Bažnyčios kardinolas Jurgis Radvila (1556–1600)
Ar seni buvo Kernavės senoliai?
Mariavičių vienuolijos misionieriška veikla