Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
1790 metų gyventojų surašymas
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas
Mitai / XV-XVI a.
LDK ir Maskvos valstybės diplomatinis ceremonialas XV a. pab. – XVI a. I p.
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Kaip praradome ir atgavome Vilnių „Tvano“ metu
Romanas Ignas Pranciškus Potockis
Jonas Bretkūnas ir pirmoji lietuviška Biblija
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Švitrigailos politinės klajonės
Lietuviai valstybės teritoriją plėtė ne tik kariaudami
Lietuviai valstybės teritoriją plėtė ne tik kariaudami
Ūkis / XV-XVI a.
Tautinis blogio herojus – mitai apie Vladislovą Viktoriną Sicinskį (Čičinską)
Berekas Joselewiczius – pirmasis žydas karininkas
Konstantinas Sirvydas ir jo lituanistinė veikla
Antrasis Lietuvos Statutas ir jo kūrėjai
Antrasis Lietuvos Statutas ir jo kūrėjai
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Pirmasis jėzuitas Vilniuje: Alfonsas Salmerónas
MELETIJUS SMOTRICKIS (Konversijos hipotezė)
Valdovas katalikas – stačiatikių cerkvių globėjas
Prahos grašiai – vėlyvųjų viduramžių tarptautinė valiuta
Vilniaus okupacija „Tvano“ metu
Nuo keliaujančio dvaro – prie rezidencinio valdymo
Karijotaičiai Podolėje, arba Kaip atsirado dinastija dinastijoje
Valdovo teismas
Astronomija, arba Kas tyrinėjo dangaus kūnus, atsigulęs ant žemės?
Žmonės be nosies
Žmonės be nosies
Kasdienybė / XVIII vidurio – pabaigos
Kriminalinės bylos: kasdieniai valstiečių ir ponų santykiai
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Du Lietuvos žemės ūkio tipai: iki ir po valakų reformos
Ponų tarybos atsiradimas ir veikla
Iki XVI a. LDK neturėjo sienų linijų?
Rašytiniai laikraščiai
Kodėl lietuvių didikai taip troško titulų?
Nevidonas Benediktas Oganovskis – advokatas ir nusikaltėlis
Alberto Goštauto kūno antropologinis tyrimas
Herbų puošyba – kultūrinės ir socialinės propagandos išraiška
Ne šventieji puodus lipdo
Bajorų Abraomavičių ir žydų Michelevičių pradininkai – broliai Abraomas ir Michelis Jezofavičiai
Jonušas Radvila – didvyris ar išdavikas?
Spausdinti XVIII a. Vilniaus ir Gardino laikraščiai
Miestietijos stalo indai ir įrankiai
Karaimas Izaokas ben Abraomas Trakiškis – krikščionybės kritikas