Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Sveikata ir ligos
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – viduramžių imperija?
Motiejus Kazimieras Sarbievijus – poetas laureatas?
Laurencijaus Bojerio „Karolomachija“ – kontrreformacinės kūrybos pavyzdys
Grobiamieji žygiai – verslo rūšis
Karas su Maskva 1654–1667 metais
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Kaip norėta žydus „padaryti laimingais ir kraštui naudingais“
Nevidonas Mikalojus Mikalojavičius Iljiničius
Politika Sapiegų jungtiniuose herbuose
„Aukos mokestis“
Motiejus Dominykas Dogelis – mokyklų reformatorius ir pirmasis Lietuvos istorinių šaltinių leidėjas
Ar Lietuvos totoriai buvo bajorais?
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas XVI–XVII a.
Valstiečių gyvenimai pagal apklausas Vilniaus pilies kalėjime
Amatininko kiemas
Kęstutis ir Birutė
Kęstutis ir Birutė
Mitai / XIII-XIV a.
Aukos poveikis plėšikui: LDK ir Maskvos valstybė Tvano metu
Pasisavinamasis ūkis: medžioklė, žvejyba, bitininkystė
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Iš kur atsirado Palemonas?
Nuo dvaro prie rūmų
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo ir Karo komisijos
Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje
Pilnametystės amžius: vyro – 18, merginos – 13 metų
Antrasis Lietuvos Statutas ir jo kūrėjai
Antrasis Lietuvos Statutas ir jo kūrėjai
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Trys Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimai
Valstybė ir politika / XVIII vidurio – pabaigos
Abiejų Tautų Respublikos ir Saksonijos unija
Skaitančios ir rašančios vienuolės: basosios karmelitės
Mariavičių vienuolijos misionieriška veikla
Mikalojaus Husoviano poetinis ginčas su „klaidatikiais“
Alaus gamyba: trumpas pasakojimas apie dar vieną lietuvių europėjimo kelią
„Jis yra labai keistas ponas“, arba Kas nužudė Žygimantą Kęstutaitį?
Dvikovos
„Tikrai būtų užmušęs…“ Buitinių konfliktų frazeologija XVII a. Vilniaus miesto teismų knygose
Kada ir kaip žydai įsikūrė LDK?
Gerosios mirties vadovėliai
Baroko modeliai ir adaptacijos: Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios atvejis
Konstancija Benislavska