Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
LDK visuomenės pakantumo klausimas: žydų patirtis
Bajorystės įrodymo procedūra
Rašytiniai dokumentai žodinės kultūros visuomenėje
Vilniaus katedra – klasicistinio stiliaus šventovė
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Nuo keliaujančio dvaro – prie rezidencinio valdymo
Pirmosios magdeburgijos
Kalėjimai Vilniuje: vieni nuteistieji šalo ir badavo, kiti linksminosi
Kaip ponas Lackis Romoje laimėjo riterių turnyrą
Kaip ponas Lackis Romoje laimėjo riterių turnyrą
Europinis, pasaulinis kontekstas / XVI vidurio - XVII a.
Baroko modeliai ir adaptacijos: Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios atvejis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų kaita
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Kaip nekrikščionys karaimai gyveno pagal krikščionišką miesto teisę
Kaimynai: lietuviškų žodžių pergalės
Teritorijų veidrodžiai – LDK žemių žemėlapiai
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Barboros Radvilaitės kūno rekonstrukcija – antropologinės charakteristikos šaltinis
Medicina, sveikata / XV-XVI a.
Vilniečių studijos Europoje
Totorių veikla: nuo karių iki daržininkų
„Visagaliai“ balveriai
Elžbieta Magdalena Oginskytė-Puzinienė – astronomijos mecenatė
A. Puškino prosenelio krikštas Vilniuje – legenda ar faktas?
Vilniaus universiteto profesorius Aronas Aleksandras Olizarovijus (1610–1659)
Pagoniškoji teisė
Iš kur atsirado Palemonas?
Politika Sapiegų jungtiniuose herbuose
Druskiai: cechas ar gildija, amatininkai ar pirkliai?
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Senelių atmintis jungtiniuose herbuose
Ženklai, simboliai / XVI vidurio - XVII a.
Abiejų Tautų Respublikos ir Saksonijos unija
Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)
Garsiausias Talmudo komentatorius Rytų Europoje – Vilniaus Gaonas
Paskutinis Abiejų Tautų Respublikos seimas Gardine
Kaip praradome ir atgavome Vilnių „Tvano“ metu
Pasų sistemos raida
Akių specialistas, karaliaus gydytojas Rupertas Finkas († 1579)
Tarpkonfesinė polemika: kam reikalingi šventųjų atvaizdai?
Kaip sukilėliai elgėsi su belaisviais 1794 metais?
Kšyštofas Arciševskis (1592–1656) – sėkmės kareivis
Samdomos kariuomenės atsiradimas
LDK ir Maskvos valstybės kova dėl viršenybės
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo ir Karo komisijos