Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Privačios valdos kartografija: 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapis
Genealoginės fantazijos
„Jis yra labai keistas ponas“, arba Kas nužudė Žygimantą Kęstutaitį?
Lietuvių ginkluotė: skydas, ietis, kalavijas, arbaletas
Jono Radvano „Radviliada“ – lietuviškojo imperializmo tekstas
Vargondirbystės menas baroko Lietuvoje: tarp istorijos realijų ir vaizdingų legendų
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimas XV–XVI a. vid.
Miestiečių antspaudai – gmerkai
Neįvykusi Vytauto karūnacija ir bergždžios karūnos paieškos
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Simboliai XIV a. juvelyrikoje
Ženklai, simboliai / XIII-XIV a.
Pono (dominijos) teismas: ponas – teisėjas savo byloje
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Žmonių ūgis XVII–XVIII amžiuje
Tuščias iždas – nuolatinė Lietuvos valstybės problema
Švedų kariniai Lietuvos vietovių žemėlapiai Įdomioji istorijos aritmetika
Didieji Vilniaus gaisrai
Vaiduoklių kapai
Chasidizmas, pakeitęs žydiją
Jurgis Kosakovskis (Kasakauskis) – pirmos lietuviškos katalikiškos maldaknygės (1681 m.) parengėjas
Lenkai pagoniškoje Lietuvoje
Ženklai, kurie žymėjo LDK sienas
Mykolas Kazimieras Pacas (1624–1682)
Apie Vilniaus lietuviškumą XVII a.
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Pagonių šventės
Ar bartai – tik tiltų statytojai?
Pirmosios magdeburgijos
Spaudas XVI–XVII a. pr. LDK bajorijos gyvenime
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
1581 m. Kristupo Radvilos Perkūno diversinis žygis į Maskvą
Lietuvos bastūnai – čigonai
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Žirgininkystės pradžia: Kristupo Manvydo Dorohostaiskio „Hipika“. „Hipika“ – XVII a. pr. LDK bestseleris
Mokslas, technologijos / XVI vidurio - XVII a.
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Žudikai iš meilės: kol mirtis mus išskirs
Kasdienybė / XV-XVI a.
Kodėl lietuvių didikai taip troško titulų?
Kapų ieškojimas – nepasotinto didvyrių kulto apraiška
Lukiškių priemiesčio raida LDK laikais
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Mitai / XV-XVI a.