Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Alkoholio ekonomika
Kazimiero Jono Sapiegos ekskomunika 1694 metais
Religiniai konfliktai Vilniuje XVI a. pabaigoje
Teresė iš Gosievskių: tarp meilės ir politikos
Jonas Chodkevičius – tikėjimo keitimas ir derybos
Viduramžių klebonas – kaimynas, aukojęs mišias
Medis ir druska: prekyba XV–XVI a. pirmoje pusėje
Medis ir druska: prekyba XV–XVI a. pirmoje pusėje
Ūkis / XV-XVI a.
Grūdinių kultūrų produktų kainos Vilniuje XVIII a. II p.
Midaus gamybos technologijos
Baltramiejus Cynakis ir kiti italai Vilniuje bei LDK
Lietuvos metraščių pasakojimas apie Vilniaus įkūrimą: mitas ir istorija
Tipiškas nusikaltimas: antpuolis
Sanitarija ir higiena XIII–XIV a.
Garbės supratimas
Kur Morta Mindaugienė matė beždžiones: gamtinė aplinka
Gotikinės LDK cerkvės – kultūrų sintezės pavyzdys
Didžiausias rūpestis – sava kariuomenė
Teisėjai – nusikaltėliai
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo ir Karo komisijos
Ulrichas Hozijus: tarp verslo ir tarnybos karaliui
Žmonių ūgis XVII–XVIII amžiuje
Cerro Rico lavina, pavertusi Nemuno slėnį Europos kūdra: kainų revoliucija XVI a. Lietuvoje
Petras Gonezijus ir polemika dėl Šventosios Trejybės
Penkiolika 1564 m. Ūlos mūšio versijų
Talka, arba Kaip bendruomenės solidarumo paprotys virto vergiška prievole
Pono pokalbiai su tarnais: bajorų prašymai ir valdovo atsakymai XVI a. I p. seimuose
Teismai. Leonas Sapiega: „Būkime teisės vergai, kad galėtume naudotis laisvėmis.“
XVIII a. kasdienybės vaizdai Kurtuvėnų dvare
Gydytojas iš Vokiečių gatvės: Motiejus Vorbekas-Lettowas
Kęstutis ir Birutė
Kęstutis ir Birutė
Mitai / XIII-XIV a.
Herbų puošyba – kultūrinės ir socialinės propagandos išraiška
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Bajorė rašo savo šeimos istoriją
Politika raštu: kodėl buvo reikalingos seimelių instrukcijos?
Vilniaus universiteto profesorius Aronas Aleksandras Olizarovijus (1610–1659)
Fiziokratai: nauja ūkininkavimo sistema
1406 m. epizodas: Vokiečių ordino žvalgai prie Nemuno, Dubysos ir Jūros
Nevidonė Jadvyga Chreptavičienė
Mitai apie Barborą Radvilaitę
Tiltai – statiniai virš, ant ir po vandeniu