Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Ona Paulina Sapiegaitė-Jablonovska (1728–1800)
Kaip karaliaus sargybinis gegutę iš muškietos nubildino
Vilnietis Jokūbas Gierkė († 1666) – garsiausias LDK laikrodininkas
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Totorių įsikūrimas LDK
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Kūryba / XV-XVI a.
Karštos žinios iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro – šnipai Maskvos valdovų tarnyboje
Karštos žinios iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro – šnipai Maskvos valdovų tarnyboje
Valstybė ir politika / XV-XVI a.
Nepailstantis bastūnas Eustachijus Daškovičius
Legendos apie Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos stebuklus
Midaus brolijos
Legendos ir padavimai
Humanistas ir avantiūristas Jokūbas Bazilijus Heraklidesas Despotas (1511–1563)
Lietuvos bastūnai – čigonai
Akių specialistas, karaliaus gydytojas Rupertas Finkas († 1579)
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Apšvietos publicistika
Paskutinis LDK kariuomenės mūšis
Artilerija
Artilerija
Karyba / XIII-XIV a.
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje
Kęstutis – „kilnus pagonis“
Kęstutis – „kilnus pagonis“
Mitai / XIII-XIV a.
Bedančiai: dantų ligos ir nepriežiūra
LDK didikės politikoje
Kaip atrodė Kernavė XIV amžiuje?
Kaip lietuviai auksą ir sidabrą gamino
Auklės krikščionės
Rašytiniai dokumentai žodinės kultūros visuomenėje
LDK regioninės privilegijos: regioninės pilietybės įteisinimas
Prokuratoriai – teisingumo riteriai ar verslininkai?
Tautinis blogio herojus – mitai apie Vladislovą Viktoriną Sicinskį (Čičinską)
Stepono Batoro pergalės ir mirtis
Kšyštofas Arciševskis (1592–1656) – sėkmės kareivis
Degtinė
Palaidojimų Vilniaus Dominikonų bažnyčioje paslaptis
Tičino architektai ir skulptoriai Lietuvoje XVII a.
Baisi mirtis: kovų pėdsakai Vilniaus kapinyne Bokšto gatvėje
1790 metų gyventojų surašymas
Mariavičių vienuolijos misionieriška veikla
Savivaldos teisių suteikimas Biržams
Naujoji medicina Vilniuje