Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Asmenybės / XVIII vidurio – pabaigos
Chirurginės intervencijos kaukolėse
„Miškų ir pelkių kraštas“. Lietuvos įvaizdis Europoje
Amatininko kiemas
Muitininkas Henrikas Šliageris: vokietis po apaštalo Mato ženklu
Klimatas
Girtuokliavimas
Tautinis blogio herojus – mitai apie Vladislovą Viktoriną Sicinskį (Čičinską)
Stačiatikių kunigaikščių tapimas katalikais: XV a. II p. vienos šeimos pavyzdys
Sunkiausias lietuvių laimikis, arba Kaip Plocko katedros bronzinės durys atsidūrė Naugarde
Žyniai – pagoniška žaltvykslė
Konstantinas Sirvydas ir jo lituanistinė veikla
Užmirštas karalius
Užmirštas karalius
Valstybė ir politika / XIII-XIV a.
Bankai ir palūkanavimas: skolinimosi papročiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Bogdano Chmelnickio sukilimas ir LDK
Valdžia, pinigai ir konfesija – Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ byla
Kaip lietuviai auksą ir sidabrą gamino
Morta – karaliaus Mindaugo žmona iš Švedijos?
Antitotoriškas Petro Čyževskio pamfletas
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Liberum veto – teorija ir praktika
Lietuvių pėstininkai
Prekyba vynu
Bausmės kariuomenėje
Lietuvos Vaadas – aukščiausia LDK žydų savivaldos institucija
Vaikų auklėjimas XVI–XVII amžiuje
Vaikų auklėjimas XVI–XVII amžiuje
Kasdienybė / XVI vidurio - XVII a.
XVII a. miestiečių knygos ir bibliotekos
Miestų pertvarka
Miestų pertvarka
Miestai / XVIII vidurio – pabaigos
Tarpkonfesinė polemika: kam reikalingi šventųjų atvaizdai?
Rūkalai
Kodėl lietuvių didikai taip troško titulų?
Chasidizmas, pakeitęs žydiją
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Lotyniškoji proginė literatūra (nuo XVII a. II p. iki XVIII a. vid.): gyvavimo prielaidos, inspiracijos ir specifika
1639–1640 m. religiniai neramumai Vilniuje
Kur Morta Mindaugienė matė beždžiones: gamtinė aplinka
Vyskupo Juozapato Kuncevičiaus mirtis
Anglų pirklių uostas Lietuvoje: Šventoji XVII a. II pusėje
Baltramiejus Cynakis ir kiti italai Vilniuje bei LDK
Lydiminė žemdirbystė