Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Tadas Reitanas: palūžęs patriotas…
Miestų įstatymai
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
1406 m. epizodas: Vokiečių ordino žvalgai prie Nemuno, Dubysos ir Jūros
Ką valgė ir gėrė LDK miestiečiai XVII a. vid. – XVIII a.
„Cezaris šiandien nieko nereiškia – pinigai dabar yra viskas“: kredito sistemos formavimasis Lietuvoje
Metropolitas Ipatijus Adomas Pociejus Vienos graikų apeigų Katalikų bažnyčios relikvijos istorija
Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis – Lietuvos parapinių mokyklų tėvas
Ryžtingasis Jokūbas Jasinskis
Bajorų pavardžių įsitvirtinimas XVI a. II pusėje
Totorių veikla: nuo karių iki daržininkų
Alberto Goštauto kūno antropologinis tyrimas
Grūdinių kultūrų produktų kainos Vilniuje XVIII a. II p.
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Asmenybės / XVIII vidurio – pabaigos
Nevidonai broliai Stanevičiai
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Tomas Žebrauskis (1714–1758) – pirmasis vietinis architektas LDK XVIII a. viduryje
Jonas Chodkevičius – tikėjimo keitimas ir derybos
Baisi mirtis: kovų pėdsakai Vilniaus kapinyne Bokšto gatvėje
Vsevolodo, Nameisio ir Skomanto bėgimo į Lietuvą peripetijos bei motyvai
Legendos ir padavimai
Didžiausias rūpestis – sava kariuomenė
Sigizmundas Herberšteinas – Lietuvos „ambasadorius“ Europoje
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių kelionės į Maskvą XV a. pab. – XVI a
Jeronimas Florijonas Radvila: mecenatas ar tironas?
Pagonių prietarai ir burtai
Pagonių prietarai ir burtai
Dvasinis gyvenimas, religija / XIII-XIV a.
Ona Kotryna Sanguškaitė-Radvilienė (1676–1746)
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimas XV–XVI a. vid.
Policijos raida
Ką sėdavo ir pjaudavo žemdirbiai XIII–XIV amžiuje
XVI a. I p. vėliavininkai: nepavykę pavietų politikai
Mykolas Kazimieras Pacas (1624–1682)
Ponų tarybos atsiradimas ir veikla
Amatininko troba
Valdovo sekretorius, Vilniaus vaitas, pirmasis Lietuvos istorikas – Augustinas Rotundas Meleskis (apie 1520–1582)
LDK monetų simbolika: religija, valdovas, valstybė
LDK monetų simbolika: religija, valdovas, valstybė
Ženklai, simboliai / XV-XVI a.
Ženklai, kurie žymėjo LDK sienas
Vilniaus tautinė gvardija
Vilnius prieš ir po „Tvano“