Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Nusikaltimai ir bausmės Trečiajame Lietuvos Statute
Policijos raida
XVII a. detektyvinė istorija: apsišaukėlis Vilniaus pilies kalėjime
Bausmės kariuomenėje
Smurtas šeimoje ir tarp giminaičių
Prokuratoriai – teisingumo riteriai ar verslininkai?
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
XVI a. Lietuvos Romeo ir Džuljeta: Jurgio Astiko ir Onos Chreptavičiūtės meilės istorija
Bajorystės įrodymo procedūra
Antrasis Lietuvos Statutas ir jo kūrėjai
Antrasis Lietuvos Statutas ir jo kūrėjai
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Moters asmens sauga LDK – senųjų papročių ir modernios teisės sankirtos išraiška
Kalėjimai Vilniuje: vieni nuteistieji šalo ir badavo, kiti linksminosi
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Pasmerktojo mirti paleidimo, prašant merginai, paprotys
Banicijos ir infamijos bausmės
Valdovo teismas
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Teisė, teisingumas / XVII vidurio - XVIII a.
Priesaikos per teismo procesą, arba Dramatiški teisingumo drabužiai
Dovis ir vainikinė: ar galėjo bajorė bastytis?
Mirties bausmė
Teisėjai – nusikaltėliai
Pinigus klastojo ir vargetos, ir valdovai
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Dvikovos
Lenkijos Karalystės ir LDK teisių sulyginimo įstatymas (1697)
Katalikų dvasininkų tarpusavio konfliktai
Pilnametystės amžius: vyro – 18, merginos – 13 metų
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Teisė, teisingumas / XV-XVI a.
Nevidonai broliai Stanevičiai
Kaip nekrikščionys karaimai gyveno pagal krikščionišką miesto teisę
Kaip advokatai studijavo teisę?
Moters laisvės, arba Kodėl XVI a. LDK vyrai bijojo moterų
Kokios pramogos lydėjo LDK Vyriausiojo tribunolo darbą?
Pagoniškoji teisė
Tipiškas nusikaltimas: antpuolis
Pirmosios apkaltos. Kodėl  iš pareigų šalinti teismo raštininkai ir advokatai?
Pirmosios apkaltos. Kodėl iš pareigų šalinti teismo raštininkai ir advokatai?
Teisė, teisingumas / XVII vidurio - XVIII a.
Baudžiamosios teisės tobulėjimas LDK: Kazimiero teisynas (1468)
Pirmasis Lietuvos Statutas – LDK bajorų Konstitucija
Asmeninė valstybės archyvo globa: kaip LDK kancleriai XVI a. saugojo Lietuvos Metriką
Asmeninė valstybės archyvo globa: kaip LDK kancleriai XVI a. saugojo Lietuvos Metriką
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.