Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Smurtas šeimoje ir tarp giminaičių
Tipiškas nusikaltimas: antpuolis
Nevidonai broliai Stanevičiai
Pinigus klastojo ir vargetos, ir valdovai
Dovis ir vainikinė: ar galėjo bajorė bastytis?
Moters laisvės, arba Kodėl XVI a. LDK vyrai bijojo moterų
Mirties bausmė
Baudžiamosios teisės tobulėjimas LDK: Kazimiero teisynas (1468)
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Dokumentų klastojimas LDK XVI a.
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Asmeninė valstybės archyvo globa: kaip LDK kancleriai XVI a. saugojo Lietuvos Metriką
Asmeninė valstybės archyvo globa: kaip LDK kancleriai XVI a. saugojo Lietuvos Metriką
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Priesaikos per teismo procesą, arba Dramatiški teisingumo drabužiai
Valdovo teismas
Pasmerktojo mirti paleidimo, prašant merginai, paprotys
Prokuratoriai – teisingumo riteriai ar verslininkai?
Kokios pramogos lydėjo LDK Vyriausiojo tribunolo darbą?
XVI a. Lietuvos Romeo ir Džuljeta: Jurgio Astiko ir Onos Chreptavičiūtės meilės istorija
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Kaip studentas išgelbėjo profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Pagoniškoji teisė
Policijos raida
Lenkijos Karalystės ir LDK teisių sulyginimo įstatymas (1697)
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Miestų budeliai – teisingumo vykdytojai
Teisė, teisingumas / XVII vidurio - XVIII a.
Pirmasis Lietuvos Statutas – LDK bajorų Konstitucija
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
1769 metų įvykiai Šiaulių ekonomijoje: maištas ar sukilimas?
Teisė, teisingumas / XVIII vidurio – pabaigos
Pirmosios apkaltos. Kodėl  iš pareigų šalinti teismo raštininkai ir advokatai?
Pirmosios apkaltos. Kodėl iš pareigų šalinti teismo raštininkai ir advokatai?
Teisė, teisingumas / XVII vidurio - XVIII a.
Dvikovos
Nusikaltimai ir bausmės Trečiajame Lietuvos Statute
Bajorystės įrodymo procedūra
Lietuviškos priesaikos LDK teismuose ir dvaruose
Teisėjai – nusikaltėliai
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Kepurės statymas – teisminės lažybos
Teisė, teisingumas / XV-XVI a.
Kalėjimai Vilniuje: vieni nuteistieji šalo ir badavo, kiti linksminosi
Kaip nekrikščionys karaimai gyveno pagal krikščionišką miesto teisę
Banicijos ir infamijos bausmės
Katalikų dvasininkų tarpusavio konfliktai
XVII a. detektyvinė istorija: apsišaukėlis Vilniaus pilies kalėjime
Pilnametystės amžius: vyro – 18, merginos – 13 metų
Antrasis Lietuvos Statutas ir jo kūrėjai
Antrasis Lietuvos Statutas ir jo kūrėjai
Teisė, teisingumas / XVI vidurio - XVII a.
Moters asmens sauga LDK – senųjų papročių ir modernios teisės sankirtos išraiška
Bausmės kariuomenėje
Kaip advokatai studijavo teisę?