Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Sukurta tapatybė: karalaitės Marijos Onos Teresės portretas
Lietuvos metraščiai
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Kūryba / XV-XVI a.
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Kūryba / XV-XVI a.
Meno mecenatai
Bernardinų konventas Vilniuje – gotikos architektūros klasika
Paulius Daumantas-Siesickis ir jo dienoraštis
Jonas Kristupas Glaubicas ir Vilniaus baroko mokyklos fenomenas
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
Antkapiai LDK XVI–XVII a.
„Pakrantės vamzdis“. Lietuvos vardo aiškinimai senovėje
Tapyba kaip knyga: Bernardinų bažnyčios freskų ir Europos grafikos ryšys
Ne šventieji puodus lipdo
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Gotikinės LDK cerkvės – kultūrų sintezės pavyzdys
Antano Tyzenhauzo baleto mokykla
Humoras XVI a. LDK
Humoras XVI a. LDK
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Portretai LDK XVI–XVII a.
Stanislovas Venclovaitis Gruzdys – pasaulio istorijos skaitytojas iš Žemaitijos vidurio
Seniausia LDK knygų grafika – Pranciškaus Skorinos leidinių iliustracijos
Seniausia LDK knygų grafika – Pranciškaus Skorinos leidinių iliustracijos
Kūryba / XV-XVI a.
V. Pučitelio „Elenos pagrobimas“ (1636) – pirmasis operos spektaklis Lietuvoje
Pažaislis – itališkas ansamblis Lietuvos miškuose
Pažaislis – itališkas ansamblis Lietuvos miškuose
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Aušros Vartų Švč. Gailestingumo Motinos paveikslas
Jokūbo Voraginiečio „Aukso legenda“ – viduramžių bestseleris Lietuvoje
Trirankis šv. Kazimieras – lelijų paslaptis
Sapiegų rūmai Antakalnyje – neišsipildžiusių užmojų paminklas
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Jonas Bretkūnas ir pirmoji lietuviška Biblija
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Kūryba / XV-XVI a.
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Kūryba / XVIII vidurio – pabaigos
XVIII a. rankraštinės knygos mįslės
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Memuaristas Martynas Matuševičius
Memuaristas Martynas Matuševičius
Kūryba / XVIII vidurio – pabaigos
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Pirmoji LDK autobiografija: Teodoras Jevlašauskis
Žvilgsnis iš „kaimynų varpinės“: Lenkijos kronikininkai apie Lietuvos praeitį
Žvilgsnis iš „kaimynų varpinės“: Lenkijos kronikininkai apie Lietuvos praeitį
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.