Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Antkapiai LDK XVI–XVII a.
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Istoriniai ir riterių romanai LDK
Kūryba / XV-XVI a.
„Pakrantės vamzdis“. Lietuvos vardo aiškinimai senovėje
Trirankis šv. Kazimieras – lelijų paslaptis
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
„Ponas Daugirdas, kuris eiles rašo“
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Bizantinė tapyba gotikinėse bažnyčiose: politikos nulemtas kultūrų dialogas
Kūryba / XV-XVI a.
Humoras XVI a. LDK
Humoras XVI a. LDK
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Memuaristas Martynas Matuševičius
Memuaristas Martynas Matuševičius
Kūryba / XVIII vidurio – pabaigos
Sapiegų rūmai Antakalnyje – neišsipildžiusių užmojų paminklas
Ne šventieji puodus lipdo
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Europoje žinomas muzikas Valentinas Grefas Bakfarkas Lietuvoje rado antrą Tėvynę
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Meno mecenatai
Gotikinės LDK cerkvės – kultūrų sintezės pavyzdys
Jonas Kristupas Glaubicas ir Vilniaus baroko mokyklos fenomenas
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Vilniaus katedros lobynas – išsaugota šimtmečių atmintis
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Bernardinų konventas Vilniuje – gotikos architektūros klasika
Jonas Bretkūnas ir pirmoji lietuviška Biblija
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Šv. Kazimiero koplyčia – barokinis Lietuvos šventojo globėjo mauzoliejus
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Tapyba kaip knyga: Bernardinų bažnyčios freskų ir Europos grafikos ryšys
Jokūbo Voraginiečio „Aukso legenda“ – viduramžių bestseleris Lietuvoje
Žvilgsnis iš „kaimynų varpinės“: Lenkijos kronikininkai apie Lietuvos praeitį
Žvilgsnis iš „kaimynų varpinės“: Lenkijos kronikininkai apie Lietuvos praeitį
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Pirmoji disidentų karta ir lietuviškos knygos atsiradimas
V. Pučitelio „Elenos pagrobimas“ (1636) – pirmasis operos spektaklis Lietuvoje
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Dievo Motinos atvaizdas iš Trakų bažnyčios – garsiausias stebuklingu laikomas paveikslas LDK
Kūryba / XV-XVI a.
Portretai LDK XVI–XVII a.
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Piešiniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentų paraštėse
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Lietuvos metraščiai
Seniausia LDK knygų grafika – Pranciškaus Skorinos leidinių iliustracijos
Seniausia LDK knygų grafika – Pranciškaus Skorinos leidinių iliustracijos
Kūryba / XV-XVI a.
Ikonografinis pasakojimas Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
Pažaislis – itališkas ansamblis Lietuvos miškuose
Pažaislis – itališkas ansamblis Lietuvos miškuose
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Rusiškos ikonos – karinis grobis ir kulto objektas
Kūryba / XVI vidurio - XVII a.
Sukurta tapatybė: karalaitės Marijos Onos Teresės portretas
XVIII a. rankraštinės knygos mįslės
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Politinė satyra XVIII a. – pašaipos iš politinių oponentų
Kūryba / XVIII vidurio – pabaigos
Pirmoji LDK autobiografija: Teodoras Jevlašauskis
Antano Tyzenhauzo baleto mokykla
Aušros Vartų Švč. Gailestingumo Motinos paveikslas
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Mirties vaizdavimas XVII–XVIII a.
Kūryba / XVII vidurio - XVIII a.
Paulius Daumantas-Siesickis ir jo dienoraštis
Stanislovas Venclovaitis Gruzdys – pasaulio istorijos skaitytojas iš Žemaitijos vidurio