Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Pagonių prietarai ir burtai
Pagonių prietarai ir burtai
Dvasinis gyvenimas, religija / XIII-XIV a.
Burtai ir raganavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Vaiduoklių kapai
XVIII a. kankinių kūno relikvijos
Skaitančios ir rašančios vienuolės: basosios karmelitės
Vytautas – įkurdintojas ir priešus triuškinantis karalius
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
Tarpkonfesinė polemika: kam reikalingi šventųjų atvaizdai?
Pagonių šventės
Midaus brolijos
Mariavičių vienuolijos misionieriška veikla
Kokiems dievams meldėsi kernaviškiai XIV amžiuje?
Italų radikalai XVI a. Lietuvoje
Kamalduliai ir „memento mori“
Mikalojus Radvila Juodasis – Lietuvos Reformacijos lyderis
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Lietuvos krikštas: krikščioniškos Europos atbaiga
Pirmieji Lietuvos vyskupai
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Dvasinis gyvenimas, religija / XVI vidurio - XVII a.
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Dvasinis gyvenimas, religija / XVII vidurio - XVIII a.
Gerosios mirties vadovėliai
Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje
Viduramžių klebonas – kaimynas, aukojęs mišias
Giorgio Biandrata
Pijorų mokymo sistemos novatoriškumas ir akademinė tradicija LDK
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Mirusiųjų deginimas LDK XIV a.
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Parapinės bažnyčios: ilgas kelias iki Dievo namų
LDK nekrikščionių maldos namai: sinagoga, mečetė, kenesa
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Petras Gonezijus ir polemika dėl Šventosios Trejybės
Lietuvos stačiatikių metropolija (1316–1458)
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Vilniaus pranciškonų kankiniai 1341 ir 1369 metais
Mindaugo atsimetimas nuo krikščionijos
Naujosios Jeruzalės šviesa Žemaitijoje
Žyniai – pagoniška žaltvykslė