Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Gerosios mirties vadovėliai
Mikalojus Radvila Juodasis – Lietuvos Reformacijos lyderis
Vytautas – įkurdintojas ir priešus triuškinantis karalius
Mykolas Pranciškus Karpavičius – „pamokslininkų kunigaikštis“
Kamalduliai ir „memento mori“
Giorgio Biandrata
Kazimieras Liščinskis: tragiška ateisto istorija
Pirmieji Lietuvos vyskupai
Petras Gonezijus ir polemika dėl Šventosios Trejybės
Pieras Paulius Vergerijus ir antipopiežinės Reformacijos polemikos pradžia Lietuvoje
Kokiems dievams meldėsi kernaviškiai XIV amžiuje?
Mirusiųjų deginimas LDK XIV a.
LDK nekrikščionių maldos namai: sinagoga, mečetė, kenesa
Parapinės bažnyčios: ilgas kelias iki Dievo namų
Naujosios Jeruzalės šviesa Žemaitijoje
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
„Bogarodzicos“ giesmė, lydėjusi lietuvius Žalgirio mūšyje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Skaitančios ir rašančios vienuolės: basosios karmelitės
Mariavičių vienuolijos misionieriška veikla
Lietuvos krikštas: krikščioniškos Europos atbaiga
Pirmasis Lietuvos dvasinio ir visuomeninio gyvenimo kritkas Abraomas Kulvietis: sąžinė prieš epikūrizmą
Pijorų mokymo sistemos novatoriškumas ir akademinė tradicija LDK
Pagonių šventės
Žyniai – pagoniška žaltvykslė
Italų radikalai XVI a. Lietuvoje
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Parapinės mokyklos: prioritetas – tikyba
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
S. J. Slavočinskis – pirmojo lietuviško katalikiško giesmyno (1646) autorius
Vaiduoklių kapai
XVIII a. kankinių kūno relikvijos
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Basųjų karmelitų (karmeličių) reflektorius
Dvasinis gyvenimas, religija / XVII vidurio - XVIII a.
Viduramžių klebonas – kaimynas, aukojęs mišias
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Radvilų mauzoliejai: katalikiškas Nesvyžiuje ir protestantiškas Dubingiuose
Dvasinis gyvenimas, religija / XVI vidurio - XVII a.
Vilniaus pranciškonų kankiniai 1341 ir 1369 metais
Midaus brolijos
Trys Vilniaus kankiniai: tikėjimo ir politikos konfliktas
Mindaugo atsimetimas nuo krikščionijos
Pagonių prietarai ir burtai
Pagonių prietarai ir burtai
Dvasinis gyvenimas, religija / XIII-XIV a.
Burtai ir raganavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Tarpkonfesinė polemika: kam reikalingi šventųjų atvaizdai?
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Oršos pergalės paminklai Vilniuje
Dvasinis gyvenimas, religija / XV-XVI a.
Lietuvos stačiatikių metropolija (1316–1458)