Norėdami pasinaudoti šiuo funkcionalumu, prisijunkite.
Jei neturite prisijungimo vardo, užsiregistruokite.
Įveskite slaptažodį
Pakartokite slaptažodį
Slaptažodžio stiprumas:
Paslaugos sąlygomis ir Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos

Ruošiama....
Spauskite registracijos mygtuką.
Norėdami registruotis, pastumkite slanktuką į dešinę:
lt en
Beata Kościelecka Ostrogiškienė (1515–1576) – nevidonė ar nelaimėlė?
Nevidonas Traidenis
Mikalojus Radvila Rudasis – didikas, nepasirašęs 1569 m. Liublino unijos
Lietuvos didiko portretas: Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Lietuvos didiko portretas: Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė
Asmenybės / XVII vidurio - XVIII a.
Nevidonas Mikalojus Mikalojavičius Iljiničius
Morta – karaliaus Mindaugo žmona iš Švedijos?
Teisininkas Baltramiejus Gavlovickis (apie 1583 – apie 1639)
Švarnas – Lietuvos valdovas, kurio nebuvo
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Kunigaikštis Andrejus Kurbskis – pirmasis rusų disidentas
Asmenybės / XVI vidurio - XVII a.
Išskirtinė karjera ir giminės pabaiga: Albertas Goštautas
Teofilė Konstancija Radvilaitė-Moravska (1738–1818) – maištinga nuotaka ir aistringa turistė
Julijona Algirdienė – savo valandos sulaukusi našlė
Bastūnas Radvila. Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio kelionė į Jeruzalę
Bastūnas Radvila. Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio kelionė į Jeruzalę
Asmenybės / XVI vidurio - XVII a.
Garsiausias Talmudo komentatorius Rytų Europoje – Vilniaus Gaonas
Nesuprastasis Saliamonas Maimonas
Karalių motina ir senelė: Sofija Alšėniškė
Karaimas Izaokas ben Abraomas Trakiškis – krikščionybės kritikas
XVI a. pabėgėlis – karo inžinierius, ispanas Antonis Mora
Vaišelga (Vaišvilkas) – pagoniško ir krikščioniško radikalumo samplaika
Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)
Bastūnas Daumantas Pskoviškis
Bastūnas Daumantas Pskoviškis
Asmenybės / XIII-XIV a.
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Nevidonas Karolis Stanislovas Radvila „Mielasai Pone“
Asmenybės / XVIII vidurio – pabaigos
Ulrichas Hozijus: tarp verslo ir tarnybos karaliui
Elena Glinskaja – iš Lietuvos kilusi Maskvos didžioji kunigaikštienė, Ivano Žiauriojo motina
Nevidonė Jadvyga Chreptavičienė
Nevidonas Benediktas Oganovskis – advokatas ir nusikaltėlis
Teresė iš Gosievskių: tarp meilės ir politikos
XVII a. Europos legenda – Jonas Karolis Chodkevičius (1560–1621)
„Motina Spartietė“ – Izabelė Čartoriska (1746–1835)
Valdovo sekretorius, Vilniaus vaitas, pirmasis Lietuvos istorikas – Augustinas Rotundas Meleskis (apie 1520–1582)
Ona Paulina Sapiegaitė-Jablonovska (1728–1800)
Didžiojo valdovo žmona Ona Vytautienė, arba Pirmasis muzikos instrumentas Lietuvoje
Jonas Kazimieras Sapiega: nuo Bobruisko seniūno iki Rusijos feldmaršalo
Pirmasis Lietuvos istorijoje Šv. Romos Bažnyčios kardinolas Jurgis Radvila (1556–1600)
Jonas Chodkevičius – tikėjimo keitimas ir derybos
Mauricijus Pranciškus Karpis (1749–1817)
Privatus mokslininkas Vilniaus burmistras Aleksandras Bražycas († 1696)
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Bastūnė Regina Salomėja Ruseckaitė-Pilštyniova
Asmenybės / XVII vidurio - XVIII a.
Nepailstantis bastūnas Eustachijus Daškovičius
Didysis maištininkas – kunigaikštis Mykolas Glinskis